Aanvragen Klein Geluk

 

Vraag subsidie aan bij Klein Geluk!

Tot 3 oktober 2019, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij Call 4 voor materialen, dagbesteding en evenementen.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via onderstaande ‘Aanvragen’-knop. Lees voor je begint Calltekst Call 4 goed door zodat je weet of je project binnen de subsidievoorwaarden past.

 

Bij het indienen van je subsidieaanvraag vragen wij je om onderstaande stukken toe te voegen:

1. een projectplan in het juiste format;

2. een projectbegroting volgens het format;

3. een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een jaar;

4. de meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie;

5. actuele statuten van de aanvragende organisatie.

 

En indien van toepassing:

  • een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband;
  • aanvragen ten behoeve van beweegtoestellen dienen vergezeld te worden van een trainingsschema dat ingezet wordt als de beweegtoestellen zijn aangeschaft;
  • aanvragen ten behoeve van activiteiten dienen vergezeld te worden van een activiteitenschema dat wordt gevolgd vanaf de start van de activiteiten.

We zien je aanvraag graag tegemoet.