Aanvragen

De eerste call voor materialen, dagbesteding en evenementen van het programma Klein Geluk is geopend vanaf 1 januari 2018. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Meer informatie vindt u in deze call tekst.

Het indienen van een aanvraag kan alleen digitaal via de FNO portal. Deze kunt u bereiken door op onderstaande “aanvragen” knop te klikken. Bij het definitief indienen van uw subsidieaanvraag wordt u gevraagd onderstaande stukken
toe te voegen:

  • Een projectplan in het juiste format (zie achtergrondinformatie Klein Geluk op de website);
  • Een gespecificeerde projectbegroting (voor voorbeeld, zie achtergrondinformatie Klein Geluk op de website);
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van de identiteitskaart van de hoofdaanvrager.
  • De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie;
  • Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband;
  • Aanvragen ten behoeve van beweegtoestellen dienen het trainingsschema bij te voegen dat ingezet wordt indien de beweegtoestellen zijn aangeschaft.

Projectplannen die niet voldoen aan het juiste format en onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 28 februari 2018 14:00 uur