Aanvragen Klein Geluk

Vraag subsidie aan bij Klein Geluk!

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk.

U kunt vanaf 9 januari subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen. De Call-tekst voor de vijfde Call verschijnt in december op de website.