'Pioneers Programme'

Pioneers Programme

Omschrijving

Het Pioneers Programme is een grensverleggend initiatief dat talentontwikkeling en cultuurparticipatie voor aanstormend filmtalent met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische kwetsbaarheid centraal stelt. In nauwe samenwerking met Stichting Inclusive Film Foundation, Pameijer Media, Break Free Films en Netwerk Filmeducatie, biedt dit programma de kans aan dit talent om onderdeel uit te maken van een professionele filmproductie en stappen te zetten richting het werkveld.

Ontworpen vanuit de directe hulpvraag van deze doelgroep biedt het Pioneers Programme inspirerende trainingen onder leiding van ervaren filmprofessionals, individuele begeleiding en zorg, een gezamenlijke filmproductie en een impactfase waarin talenten middels vertoningen en bijeenkomsten hun werk en zichzelf presenteren aan de buitenwereld.

Dit uitgebreide traject omvat fases zoals talentontdekking, vaardigheidsontwikkeling en samenwerkingservaring, en culmineert in een artistieke film bestemd voor filmfestivals en vertoningen binnen Nederland. Bovendien gaat dit programma verder dan de individuele talenten en draagt het bij aan het doorbreken van stigma’s rondom LVB en psychische aandoeningen. Het bouwt aan een gemeenschap die gelooft in de kracht van elk individu en streeft naar een maatschappij die meer kansen voor participatie biedt aan talenten die afwijken van de norm.

Doel

Het Pioneers Programme biedt kansen aan mensen met een LVB of psychische kwetsbaarheid met de ambitie om hun artistieke expressie in film verder te ontwikkelen. Daarnaast wil het programma deelnemers die de ambitie hebben om door te stromen naar het professionele werkveld een netwerk te bieden en tools aanreiken voor een volgende stap.

Het programma is ontworpen om deelnemers de controle te geven over hun eigen creatieve proces en ontwikkeling. De individuele ontwikkelingsdoelen van ieder talent worden tijdens de intakeprocedure opgesteld en gedurende het traject geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Eigen regie en het bouwen van zelfvertrouwen staan centraal, evenals het ontwikkelen van essentiële professionele vaardigeden, zoals het beter leren samenwerken en het oefenen van communicatieve vaardigheden en gezamenlijke creatieve besluitvorming.

Het Pioneers Programme kent daarnaast de volgende impactdoelen:

  1. Het programma moedigt talenten aan hun ontwikkelde vaardigheden voort te zetten na het programma.
  2. Middels publicaties en bijeenkomsten streeft het project naar het delen van best practices en lessen die zijn geleerd, zodat andere organisaties vergelijkbare initiatieven kunnen opzetten.
  3. Het programma wil het bewustzijn over LVB en psychische uitdagingen vergroten in de bredere samenleving.

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Inclusive Film Foundation

Projectleider

Veerle Ackerstaff

Telefoonnummer

06 - 374 353 81
© 2024 FNO