Op dit moment is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij één van de programma's

Nieuws

Kindzorg zonder muren

19 maart 2018

Vroeger woonden kinderen met een ernstige handicap vaak in een zorginstelling. Nu blijven deze kinderen steeds vaker thuis wonen. Dit betekent dat de zorg anders georganiseerd moet worden, met het gezin als middelpunt. Om deze kentering te bespreken met professionals en ervaringsdeskundigen wordt op 12 juni een symposium georganiseerd. Ook het programma Zorg én Perspectief zal invulling geven aan het symposium met een 10-puntenplan over transitiezorg.

Bekijk hier het volledige programma van het symposium:Folder NVK jubileum Eindsymposium 12-06-2018

Uitkomsten Jongerenlobby bekend!

16 maart 2018

De afgelopen tijd hebben jongeren flink van zich laten horen in Politiek Den Haag. Samen met Kamerleden hebben 50 jongeren (waaronder [uiteraard] jongeren uit het Jongerenpanel) op initiatief van de Kinderombudsman plannen gemaakt waardoor niet alleen naar jongeren wordt geluisterd maar ook actief worden betrokken bij de besluitvorming over jongeren.

Zo is een van de plannen het verplicht maken van raadpleging van jongeren alvorens er een besluit kan worden genomen over deze doelgroep. Deze raadpleging is uiterst belangrijk omdat deze jongeren hun stem nog niet kunnen laten horen middels stemrecht. Door de raadpleging vooraf kan er ook getoetst worden of er voldoende draagvlak is voor het voorgenomen besluit. Dit is slechts een van de plannen. Bekijk voor een overzicht van alle plannen hier de infographic

Lees verderSluiten

Infographic lage ses en stoppen met roken: wat levert dat op?

16 maart 2018

Uit onderzoek blijkt dat 65.000 huishoudens door de armoedegrens zakken als gevolg van roken. Wat zijn nu eigenlijk de (maatschappelijke) kosten van roken voor mensen met een lage sociaal economische status (lage ses)? Vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij is onderzoek gedaan naar de kosten die het roken met zich meebrengt, en hoeveel daarop bespaard kan worden.

Bekijk de infographic

Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

5 - 02 - 2018 tot 6 - 04 - 2018

Nieuw programma Oranje Fonds: Vrijwillige zorg in het gezin

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een hele waardevolle rol. Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige Zorg in het Gezin.

Het programma is bedoeld voor zowel startende als bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterkten van kinderen en jongeren  tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. Het gaat bijvoorbeeld over jonge mantelzorgers, kinderen van de ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, vluchtelingenkinderen, pleegkinderen of kinderen van gescheiden ouders. In het project dient de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak. Bij de uitvoering spelen vrijwilligers een prominente rol. Het Oranje Fonds organiseert op 13, 15 en 20 februari informatiesessies voor geïnteresseerde organisaties en initiatiefnemers.  Voor meer informatie klik hier.

Lees verderSluiten
5 - 04 - 2018

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

10 - 04 - 2018

Leergang FNO ‘Aan de slag als partner van de gemeente’

Meer agenda