U kunt subsidie aanvragen bij het programma Klein Geluk tot 28 februari 2018, 14:00 uur

Nieuws

Resultaten effectenonderzoek Thuisafgehaald

21 februari 2018

In 2017 is een kwalitatief caseonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het project Thuisafgehaald, gefinancierd vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Het project ondersteunt ouderen door deze te koppelen aan een thuiskok, te ondersteunen zelfkok te worden of door ouderen en buurtgenoten aan elkaar te koppelen tijdens Thuisafgehaald events.

Voor het onderzoek werd de impact gemeten van de matches tussen thuiskoks en afhalers die (tijdelijk of langer) in een kwetsbare situatie zitten. De resultaten van het onderzoek waren zeer positief. Thuisafgehaald slaagt erin langdurige matches te maken, welke een kettingreactie tot gevolg hebben. De effecten gaan verder dan de afhaler alleen.

De belangrijkste onderzoeksresultaten waren onder andere dat afhalers langer zelfstandig thuis konden wonen, verminderde belasting van hulpverleners, inclusie van mensen met een bijzonderheid en gezondheidswinst en dus uitgestelde zorgbehoefte.

Bekijk hier de factsheet van de samengevatte onderzoeksresultaten.

Lees verderSluiten

Onderzoeksresultaten Actief Plus

21 februari 2018

De resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van het project Actief Plus, van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis, zijn gepubliceerd. In het onderzoek is gekeken naar de computergestuurde gezondheidsinterventie om beweeggedrag van ouderen met een beperking te bevorderen.

Met deelname aan Actief Plus worden ouderen bewustgemaakt van hun eigen beweeggedrag en gemotiveerd om blijvend meer te gaan bewegen, liefst samen met anderen. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat hierbij centraal, enerzijds door het bevorderen van hun fysieke vermogen en anderzijds door het stimuleren van ouderen om op een actieve manier iets voor en met elkaar te doen.

De Open Universiteit onderzocht de effectiviteit van deze interventie. De uitkomsten waren positief. Deelnemers aan het project Actief Plus bewogen na drie maanden gemiddeld meer minuten per week. Na zes maanden was er een duidelijke stijging in het aantal dagen per week dat men minimaal 30 minuten bewoog.

Bekijk de resultaten van het onderzoek hier.

Lees verderSluiten

Factsheet effectenonderzoek GoldenSports

16 februari 2018

Er zijn mooie resultaten gekomen uit een effectenonderzoek naar de activiteiten van stichting GoldenSports, gesteund vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Voor het onderzoek zijn 203 deelnemers en ex-deelnemers geïnterviewd. Zowel op sociaal als fysiek vlak bleken de effecten van GoldenSports erg groot. Sociaal welzijn en fysieke en mentale fitheid stegen aanzienlijk. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers meer buurt- en leeftijdgenoten ontmoet en dat 84% meer is gaan bewegen.

GoldenSports

Stichting GoldenSports biedt trainingen in de buitenlucht aan voor 55-plussers. Hiermee stimuleren en faciliteren zij sport- en bewegingsmogelijkheden voor senioren. Ook leren buurtbewoners elkaar zo op  een laagdrempelige manier kennen.

Bekijk de factsheet van het onderzoek hier.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

1 - 01 - 2018 tot 28 - 02 - 2018

Klein Geluk: Opening call 1 materialen, dagbesteding en evenementen

De calltekst van deze 1e call van het programma Klein Geluk wordt half december op de website gepubliceerd

5 - 02 - 2018 tot 6 - 04 - 2018

Nieuw programma Oranje Fonds: Vrijwillige zorg in het gezin

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een hele waardevolle rol. Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige Zorg in het Gezin.

Het programma is bedoeld voor zowel startende als bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterkten van kinderen en jongeren  tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. Het gaat bijvoorbeeld over jonge mantelzorgers, kinderen van de ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, vluchtelingenkinderen, pleegkinderen of kinderen van gescheiden ouders. In het project dient de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak. Bij de uitvoering spelen vrijwilligers een prominente rol. Het Oranje Fonds organiseert op 13, 15 en 20 februari informatiesessies voor geïnteresseerde organisaties en initiatiefnemers.  Meer informatie:https://www.oranjefonds.nl/vrijwilligezorg

5 - 04 - 2018

Training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Met Studio BRUIS – Samen Buurten werkt u aan het bruisend maken van uw wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Meer agenda