Er zijn op dit moment geen openstaande calls

Nieuws

Zwanger en toch roken: Project PROMISE in nieuwsuur

16 oktober 2017

Afgelopen zaterdag besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan roken rondom de zwangerschap en in het bijzonder aan het project PROMISE. Dit project richt zich op de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie.

Van alle zwangere vrouwen rookt 8,6% dagelijks tijdens de gehele zwangerschap. Terwijl het bekend is dat zeker 60 kinderen per jaar overlijden aan het roken tijdens de zwangerschap. Daarnaast zijn deze baby’s vaak zwakker, kleiner en hebben een slechtere longontwikkeling. Onder laagopgeleide zwangere vrouwen rookt 22% dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. Lager opgeleiden weten vaak niet waar ze hulp om te stoppen vandaan moeten halen. Ook vallen deze vrouwen vaker terug in het oude rookpatroon, omdat ze te maken hebben met stressfactoren als werkloosheid of financiële problemen.

Verschillende projecten van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij proberen de problematiek van het roken tijdens de zwangerschap bij gezinnen in een achterstandssituatie aan te pakken. Een daarvan is het project PROMISE

Binnen PROMISE wordt o.a. met coachende gesprekstechnieken en voorlichtingsmaterialen gericht op laaggeletterden ingezet op verminderen van roken. Het voorkomen van terugval na de bevalling krijgt in dit programma ook extra aandacht. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Noord, Zaandam en Heerenveen. Het Longfonds, het Trimbos Instituut en Pharos voeren dit project uit in samenwerking met beroepsverenigingen.

Bekijk hier de rapportage van Nieuwsuur.

Lees verderSluiten

Tien punten programma Betere Transitie in Zorg

13 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 organiseerde het programma ZéP samen met zijn Jongerenpanel de Ronde Tafel ‘Transitie van kindzorg naar volwassenenzorg’. Het doel was een Tien punten programma voor Transitie op te stellen en samen tot concrete acties te komen om deze punten te verwezenlijken.

Breed gedragen

Bij de Ronde Tafel waren mensen van diverse organisaties aanwezig: kinderartsen, volwassenenartsen, jongeren, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers, Kind & Ziekenhuis, ministerie van VWS, zorgverzekeraars, onderzoekers, en FNO. Allen waren van mening dat de transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg nog niet optimaal verloopt en dat hier gezamenlijk actie voor nodig is.

Er is niet één oplossing

Uit de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat we niet kunnen spreken van één oplossing. Er is een samenhang van meerdere oplossingen nodig, gericht op ondersteuning van jongeren zelf, professionalisering van het werkveld, aanpassingen van het systeem binnen de zorgsector en standaardisering van een landelijke aanpak. Daarbij is benadrukt dat de urgentie van de problemen rond transitie van kindzorg naar volwassenenzorg meer onder de publieke aandacht moet gaan komen.

Tien punten programma

In het besproken Tien punten programma Betere Transitie in Zorg komt onder andere naar voren dat er niet alleen aandacht nodig is voor een goede overdracht van zorg (de transfer), maar ook voor de transitie naar volwassenheid van de jongeren. Hun perspectief op maatschappelijke participatie mag niet los gezien worden.

Belangrijk is ook de stem van de jongere zelf. Naar hen luisteren en henzelf al op jonge leeftijd (vanaf 12 jaar) laten (mee)beslissen is essentieel. De rol van de ouders/verzorgers verdwijnt niet, maar verandert: in plaats van ‘loslaten’ spreken we over ‘anders vasthouden’.

In de opleidingen van betrokken professionals moet meer aandacht komen voor de specifieke behoeften en noden van adolescenten en jongvolwassenen met chronische aandoeningen. Transitiezorg is teamwerk en vraagt om afstemming tussen professionals. Zo wordt er gedacht aan transitiepoli’s. Vanzelfsprekend vraagt de gehele transitiezorg om extra investeringen in betere zorg.

Vervolg

Er zijn goede afspraken gemaakt voor eerste vervolgstappen. FNO werkt deze verder uit en maakt op korte termijn met de aanwezigen een eerste aanzet hiervoor.

Lees verderSluiten

Van hyper tot hypo: Sanne (18) heeft diabetes

12 oktober 2017

3FM Tussenuur deelt verhalen van jongeren: ‘alles wat ze je op school niet vertellen, maar wat je wel wil weten’. De komende weken interviewen zij in aanloop naar de Club van 100 bijeenkomst van het programma Zorg én Perspectief een aantal jongeren met een chronische aandoening. Waar lopen zij tegenaan? Hoe is het om op school te zitten met een chronische aandoening?

Sanne

Sanne (18 jaar) heeft diabetes type 1. “Dit is een auto-immuunziekte, wat in mijn geval betekent dat mijn lichaam geen insuline meer aanmaakt. En zonder insuline ga je dood. Daarom moet ik het steeds zelf inspuiten.”

‘Gewoon’ naar school gaan is niet makkelijk voor Sanne. “Nou, zeker met een hypo moet je even stoppen. Als het een paar uur aanhoudt, dan kun je je bijna niet concentreren. Ik ga dan soms ook over mijn eigen grenzen heen. Dat is niet goed, maar je wil ook niet steeds opgeven.”

Sanne is jeugdambassadeur van JDRF. Dit is een stichting die geld inzamelt voor onderzoeken naar diabetes. “Ik heb heel veel acties georganiseerd en ik heb veel media-aandacht gevraagd voor onze initiatieven. Ik ben zelfs naar Washington geweest om met de overheid te praten.”

Lees hier het verhaal van Sanne.

Vergroten van kansen

Het programma Zorg én Perspectief wil het verschil verkleinen in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Aanstaande 13 november vindt het jaarlijkse evenement de Club van 100 plaats, waar honderd sleutelpersonen met jongeren in gesprek gaan om problemen op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Dit maal staat tijdens de Club van 100 het thema Onderwijs centraal. Tot die tijd brengt Tussenuur inspirerende verhalen van jongeren met chronische aandoeningen in het onderwijs.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

17 - 10 - 2017 tot 19 - 10 - 2017

Festival of Older People

In Nederland hebben we een beeld van ouderen dat leidt tot allerlei (zorg)oplossingen en voorzieningen die wij heel normaal vinden. The Faketory heeft afgelopen 7 jaar internationaal onderzoek gedaan naar wat het betekent om oud te zijn: wie of wat is de oude mens? Hoe belangrijk is betekenisgeving voor hem? Hoe beleeft hij zichzelf en hoe wordt hij beleefd? En hoe beleeft de oudere de jongere generatie?

Via een 3-daags festival wil The Faketory inzichten delen. Op 17, 18 en 19 oktober in het ZIMIHC theater in Utrecht reflecteren we op de vraag: hoe zou de wereld eruitzien als het verschil tussen jong en oud niet meer bestond?

Meer informatie vindt u hier.

Lees verderSluiten
3 - 11 - 2017

14e Nationaal Gerontologiecongres ‘Vernieuwing in veroudering’

Het 14e Nationaal Gerontologiecongres is dé ontmoetingsplek voor iedereen die de gezondheid en het welzijn van ouderen belangrijk vindt. Ben je onderzoeker of docent op een universiteit, hogeschool, kennisinstituut of praktijkinstelling, ben je (beleids)medewerker bij een organisatie, gemeente of landelijke overheid, of heeft het onderwerp uw interesse? Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Voor meer informatie klik hier.

9 - 11 - 2017

Leergang ‘Aan de slag als partner van de gemeente’

Meer agenda