Er zijn op dit moment geen openstaande calls

Nieuws

Publieksverslag en jaarcijfers 2016 gepubliceerd

28 juni 2017

Het publieksverslag en de jaarcijfers voor 2016 zijn gepubliceerd op onze website. In het publieksverslag geeft FNO een overzicht van de activiteiten die het fonds in 2016 ondernam en de resultaten die dit opleverde.
Klik op de linkjes voor het publieksverslag en de verkorte jaarcijfers 2016.

Kamer verdiept zich in arbeidsmarktproblemen jongeren met een chronische aandoening

27 juni 2017

De gespreksronde van het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief bij nieuwe Kamerleden werpt zijn eerste vruchten af. De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield donderdag 22 juni een rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen, werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en wethouders van Sociale Zaken over ‘investeren in werk voor kwetsbare groepen’. Behalve voor problemen in de sociale werkvoorziening was er tijdens het gesprek ook aandacht voor de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Zij vallen soms tussen wal en schip omdat thuiswonende jongeren geen recht op bijstand hebben. Hierdoor zijn zij vaak niet in beeld en hebben gemeenten er op korte termijn geen financieel belang bij hen te helpen. In de gevallen dat zij wel in beeld zijn voor ondersteuning door gemeenten, krijgen gemeenten voor hen een lager participtiebudget dan voor andere doelgroepen. In reactie op vragen van o.a. Gijs van Dijk (PvdA) gaven VNO-NCW en Ieder(In) aan de doelgroepen ruimer te willen definiëren zodat er niet onbedoeld mensen met een beperking buiten vallen. Ook verbreding van de no-riskpolis werd genoemd als optie. Drie dagen eerder was het Jongerenpanel van ZéP op gesprek bij Gijs van Dijk. Hun boodschap op het thema Werk en jongeren met een chronische aandoening was dus duidelijk overgekomen.

Nieuwe definitie ‘communicatieve redzaamheid’ dankzij onderzoek Hogeschool Utrecht

19 juni 2017

Dankzij een onderzoek van de HU is er duidelijkheid en overeenstemming bereikt over de definitie van het begrip ‘communicatieve redzaamheid’. Communicatieve redzaamheid is een begrip dat veel gebruikt wordt in zorg en onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Door deze nieuwe definitie wordt er afgerekend met verschillen tussen definities van verschillende instellingen en daarmee met de verschillen in toegang tot zorg- en onderwijstrajecten. Lees door hier te klikken alles over het onderzoek. Dit onderzoek is onderdeel van het project ENGAGE, dat onderdeel uitmaakt van de 45 projecten die ZéP ondersteunt. Foto: © Femke van den Heuvel

Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

10 - 07 - 2017 tot 11 - 07 - 2017

Summerschool ‘Aan de slag als partner van de gemeente’

28 - 08 - 2017 tot 29 - 08 - 2017

Summerschool ‘Aan de slag als partner van de gemeente’

26 - 09 - 2017

Landelijke projectleidersbijeenkomst Meer Veerkracht, Langer Thuis

Meer agenda