U kunt subsidie aanvragen bij het programma Klein Geluk tot 28 februari 2018, 14:00 uur

Nieuws

Factsheet effectenonderzoek GoldenSports

16 februari 2018

Er zijn mooie resultaten gekomen uit een effectenonderzoek naar de activiteiten van stichting GoldenSports, gesteund vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Voor het onderzoek zijn 203 deelnemers en ex-deelnemers geïnterviewd. Zowel op sociaal als fysiek vlak bleken de effecten van GoldenSports erg groot. Sociaal welzijn en fysieke en mentale fitheid stegen aanzienlijk. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers meer buurt- en leeftijdgenoten ontmoet en dat 84% meer is gaan bewegen.

GoldenSports

Stichting GoldenSports biedt trainingen in de buitenlucht aan voor 55-plussers. Hiermee stimuleren en faciliteren zij sport- en bewegingsmogelijkheden voor senioren. Ook leren buurtbewoners elkaar zo op  een laagdrempelige manier kennen.

Bekijk de factsheet van het onderzoek hier.

Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking

8 februari 2018

CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitkering in verschillende gemeenten. Bestuurslid van de LSVb Joyce van der Wegen: “Slechts 7% van de studenten met een functiebeperking maakt gebruik van de toeslag waar ze recht op hebben. Dat is erg schokkend. Juist zij hebben hard financiële steun nodig”.

Meer informatie over de oproep is hier te vinden: het persbericht van LSVb en een artikel in Trouw.

Minister Slob (OCW) gaat in gesprek met Jongerenpanel ZéP over drempels bij examens

7 februari 2018

Minister Slob (OCW) zegt in het algemeen overleg Examens van vandaag toe om met het Jongerenpanel Zorg én Perspectief in gesprek te gaan over het wegnemen van belemmeringen bij examens en het staatsexamen. Het Jongerenpanel ZéP is blij met de aandacht in de Tweede Kamer voor maatwerk en flexibilisering bij examens voor jongeren met een chronische aandoening. “Wij kijken ernaar uit om onze ervaringen en drempels bij examinering met de minister te delen en het gesprek te voeren over passende oplossingen”, aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel.

Alternatieve vormen van examinering nodig
In aanloop naar het debat Examens deelde het Jongerenpanel de signalen van jongeren met een chronische aandoening met de Tweede Kamer. D66, het CDA en GroenLinks namen de zorgen serieus en vroegen aandacht voor ons pleidooi. D66 en het CDA lieten de minister weten dat jongeren gebrek aan flexibiliteit missen. Alternatieve vormen van examinering, zoals meer tijd, spreiding tussen examens en een rustige ruimte zijn nodig. Zo kunnen jongeren met een chronische aandoening zich optimaal ontwikkelen. Ook vroegen deze woordvoerders de minister of de examenuitslag van het staatsexamen kan worden vervroegd, zodat ook jongeren met een chronische aandoening op tijd aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen. GroenLinks vroeg vervolgens aan de minister of hij jongeren met chronische aandoening in het vizier heeft.

Minister waardeert aandacht voor belangrijke doelgroep
De minister liet weten de aandacht voor deze belangrijke doelgroep zeer te waarderen. Er zijn al veel alternatieve vormen van examinering mogelijk, laat de minister weten. Hij  gaat echter graag met de jongeren van het Jongerenpanel ZéP in gesprek over de concrete drempels waar zij tegen aanlopen. De minister benoemt verder dat het staatsexamen niet vervroegd kan worden, omdat deze vorm van examinering meer voorbereiding vergt. Ook dat wordt onderwerp van het gesprek tussen de minister en het Jongerenpanel. Het Jongerenpanel kijkt ernaar uit hun visie én oplossingen met de minister te delen!

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

1 - 01 - 2018 tot 28 - 02 - 2018

Klein Geluk: Opening call 1 materialen, dagbesteding en evenementen

De calltekst van deze 1e call van het programma Klein Geluk wordt half december op de website gepubliceerd

8 - 01 - 2018 tot 22 - 02 - 2018

Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Waaronder een subsidieoproep gericht op Ouderen en Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden

5 - 02 - 2018 tot 6 - 04 - 2018

Nieuw programma Oranje Fonds: Vrijwillige zorg in het gezin

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een hele waardevolle rol. Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige Zorg in het Gezin.

Het programma is bedoeld voor zowel startende als bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterkten van kinderen en jongeren  tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. Het gaat bijvoorbeeld over jonge mantelzorgers, kinderen van de ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, vluchtelingenkinderen, pleegkinderen of kinderen van gescheiden ouders. In het project dient de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak. Bij de uitvoering spelen vrijwilligers een prominente rol. Het Oranje Fonds organiseert op 13, 15 en 20 februari informatiesessies voor geïnteresseerde organisaties en initiatiefnemers.  Meer informatie:https://www.oranjefonds.nl/vrijwilligezorg

Meer agenda