Er zijn op dit moment geen openstaande calls

Nieuws

De Transitieroute. Samen jongeren helpen van diploma naar werk

8 december 2017

Iedere jongere moet een zo goed mogelijke overstap kunnen maken van school naar werk. Dat vinden Bertien Houwing (wethouder onderwijs gemeente Amersfoort), Kitty Oirbons (lid College van Bestuur roc Rijn IJssel), en Bente van Oort (voorzitter Jongerenpanel FNO Zorg én Perspectief). Zij praten over de Transitieroute. Een individueel traject voor de student, dat een jaar voor het einde van de mbo-opleiding start en doorloopt tot een jaar na het afronden van de opleiding. Deze route moet leiden tot het behalen van het mbo-diploma en het hebben en behouden van werk.

Lees hier het artikel De Transitieroute. Samen jongeren helpen van diploma naar werk.

Dit driegesprek is deel van een drieluik van interviews die worden gehouden rondom de Club van 100. Eerder verschenen de artikelen:

Lees verderSluiten

Jongerenpanel bij Jongvolwassenentop

8 december 2017

Maandag 27 november was Jongerenambassadeur Zorg én Perspectief Robin Kok aanwezig op de Jongvolwassenentop. Deze top had als doel om samen, slim en slagvaardig kansen te creëren voor minder zelfredzame jongeren. Allerlei organisaties waren aanwezig: gemeenten, verschillende onderzoekinstituten, werkgeversverenigingen, onderwijsraden en de ministeries van SZW, OCW, VWS, J&V.

De top werd gestart door ervaringsverhalen van drie jonge mannen. Zoals iedere jongere hadden ook zij hun eigen verhaal, maar de rode draad van hun verhalen kwamen Robin bekend voor: er wordt niet goed geluisterd, er is weinig vertrouwen, men gaat uit wat jongeren niet kunnen. Gelukkig bleek de zaal gevuld met ruim 200 professionals die zich beseffen dat het anders moet. Allerlei projecten werden besproken die de transitie van jong naar jongvolwassen willen vergemakkelijken voor de jongeren wiens leven niet mee heeft gezeten. Het was mooi te zien hoe verschillende professionals hard werken vernieuwing in beleid te realiseren. Helaas bleek wel dat men jongeren met een chronische aandoening en de problemen die een aandoening met zich meebrengt nog niet goed in het vizier had. Gelukkig deelde men de mening dat de kern van de problemen van alle jongeren die op de top gerepresenteerd werden dezelfde waren. 18-/18+ is een rare knip in wet en regelgeving die de ontwikkeling van jongeren niet ondersteunt maar tegenwerkt. Het is nodig op te werken naar transitieprocessen in plaats van plotselinge overgangen waardoor de jongere langzaam steeds meer eigen regie kan gaan uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat er continu geluisterd wordt naar de vraag van de jongeren zelf.

 

Namens het Jongerenpanel Zorg én Perspectief pleitte Robin bij de organisatie van het congres voor het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen op professioneel niveau. Robin: “ik was blij dat er tijdens de bijeenkomst de tijd werd genomen naar de ervaringsverhalen van jongeren te luisteren. Toch waren het uiteindelijk de bestuurders die vertelden hoe we verandering moesten realiseren. Deskundige advies van professionals is ontzettend belangrijk maar ervaringsdeskundigheid wordt vaak nog ondergeschikt gesteld aan de kennis van professionals. Terwijl het Jongerenpanel Zorg én Perspectief laat zien dat er genoeg jongeren in staat zijn boven hun eigen ervaring uit te stijgen en op beleidsniveau meepraten over verbetering in de ondersteuning van jongeren op allerlei terreinen. Ik ben de eerste om toe te geven dat jongeren daarvoor in eerste instantie ondersteunt moeten worden en moeten leren over hoe beleid gevormd wordt. Maar zoals een wethouder maandag tegen mij zei: “ik ben het helemaal met je eens! Jullie zijn de enige die zowel ervaring als professionele kennis kunnen samenbrengen. Wij zullen nooit snappen hoe het is om jong te zijn en tegen deze drempels te lopen. Jullie kunnen wel leren hoe wij onze afwegingen maken”. Ik ben blij dat de organisatie van het congres interesse uitsprak over het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen op beleidsniveau.”

Lees verderSluiten

FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw bundelen de krachten voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

8 december 2017

FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw ondertekenden op woensdag 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met dit gezamenlijk project als voorbeeld willen ze de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen.

De groep jongeren met NAH heeft door het opgelopen letsel een ander toekomstperspectief gekregen. Zij ervaren onder andere drempels bij het betreden van de arbeidsmarkt, bij opleiding en scholing. FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw willen deze groep een impuls geven om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie organisaties.

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en werk

De samenwerking spitst zich toe op de problemen die jongeren met NAH hebben rond het thema werk.

Doel is:

  • het in kaart brengen van de problemen die de jongeren ervaren en mogelijke oplossingen.
  • het inventariseren van de (financiële) rol van gemeenten.
  • komen tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het project

Het gezamenlijk project betreft ‘de Class’, waarbij jaarlijks een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. De Edwin van der Sar Foundation wil ‘de Class’ graag verder voortzetten en versterken, met financiële steun en met behulp van wetenschappelijke onderbouwing. Het project wordt afgerond in februari 2019 met een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

Ann Kusters (directeur bestuurder van FNO): ‘Wij zijn heel blij met deze samenwerking, omdat we van nabij de eerste drie classes gevolgd hebben. We hopen dat we met twee classes erbij onderzoek kunnen doen naar wat de succesfactoren zijn en hoe we deze zouden kunnen verbreden voor alle jongeren met een chronische aandoening’.

Bekijk ook dit filmpje waarin meer toelichting wordt gegeven op de ondertekening en het gezamenlijke project

 

 

 

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

30 - 11 - 2017 tot 18 - 01 - 2018

Onderzoek naar Tabaksontmoediging

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor goede oplossingen om roken te ontmoedigen. De onderzoeken binnen deze oproep leveren een bijdrage aan oplossingen. Daarom heeft ZonMw een subsidieoproep voor onderzoek naar tabaksontmoediging geopend. De sluitingsdatum is 18 januari 2018, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden

1 - 01 - 2018 tot 28 - 02 - 2018

Opening call 1 materialen, dagbesteding en evenementen

De calltekst wordt half december op de website gepubliceerd

8 - 01 - 2018 tot 22 - 02 - 2018

Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Waaronder een subsidieoproep gericht op Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden

Meer agenda