Op dit moment is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij één van de programma's

Nieuws

Help onderzoek naar transitiezorg

26 april 2018

Het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief zet zich onder andere in voor een goede overgang van jongeren- naar volwassenenzorg, de ‘transitie’. Dit verloopt, volgens de ervaringen van de jongeren in het panel, lang niet altijd soepel. Het Panel zet zich daarom graag in om dit te verbeteren en is daarom op zoek naar meer ervaringen rondom deze transitie. Heb jij ervaring met een overstap naar volwassenenzorg en wil jij helpen met de verbetering van deze overstap? Dan zouden wij, het Panel, het geweldig vinden als jij deze (anonieme)
vragenlijst zou willen invullen.

Alvast heel erg bedankt namens het Panel!

Ronde Tafel Betere Transitie in de Medische Zorg voor jongeren

25 april 2018

Aanstaande woensdagmiddag, 25 april, wordt bij de Tweede Kamer de Ronde Tafel Betere Transitie in de Medische Zorg voor Jongeren gehouden. Een initiatief van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP) samen met Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD). Tijdens deze gespreksbijeenkomst wordt er met patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en de politiek gesproken over hoe een goede transitie in de zorg mogelijk kan worden.

Wat is nodig en hoe kan het gewaarborgd worden? Uitgangspunt hierbij is het Tien Punten Plan Betere Transitie in Zorg, dat is opgesteld door dr. AnneLoes van Staa (lector Transities in Zorg) in samenwerking met het Jongerenpanel. Doel van de Ronde Tafel is aandacht vragen voor de urgentie van dit thema bij de politiek en het maatschappelijk veld.

Goede kwaliteit van zorg van groot belang voor ruim 700.000 jongeren

Ruim 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening waarvoor zij intensieve medische zorg of begeleiding nodig hebben. Goede kwaliteit van zorg is voor hen van groot belang om volwaardig mee te kunnen doen als het gaat om onder andere opleiding, werk en relaties. Essentieel is dan ook een geleidelijke en veilige overgang van kindzorg naar volwassenenzorg. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP), heeft daarover de afgelopen maanden met verschillende Kamerleden gesprekken gevoerd.

Bente van Oort (voorzitter Jongerenpanel ZéP): “We zijn heel blij met de politieke aandacht die er voor dit thema is, omdat we weten hoe belangrijk het is voor de jongeren. Op basis van vandaag kunnen we mooie concrete vervolgstappen zetten”.

Lees verderSluiten

Tweede Kamerdebat loondispensatie

25 april 2018

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

Maatschappelijk verzet

Sinds staatssecretaris Van Ark haar plannen toelichtte, zwelt het maatschappelijk verzet aan. Zo werd een petitie van jongerenorganisatie Wij Staan Op! tegen de maatregel al 80.000 keer getekend en liet het College voor de Rechten van de Mens weten dat het kabinetsplan in strijd is met internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

Kamerdebat

De staatssecretaris debatteert donderdag 26 april met de Tweede Kamer over haar plannen. Voorafgaand aan het debat organiseert de FNV een actie op Het Plein, voor het Tweede Kamergebouw: https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden/nieuws/geen-uitbetaling-onder-minimumloon/

U downloadt het pamflet hier.

 

Het pamflet is onder meer ondertekend door het Jongerenpanel Zorg én Perspectief en de binnen dit programma bekende projecten van de Bart de Graaff Foundation,  Centrum Chronisch Ziek en Werk,  Edwin van der Sar Foundation, Emma at Work, , Hoezo Anders en Wiel en Deal.

 

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

16 - 05 - 2018

Congres Sociaal Werk Nederland: een sterke sociale basis: en nu doen!

Op 16 mei organiseert Sociaal Werk Nederland een jaarcongres. Zowel ervaringsdeskundigen, onderzoekers, wetenschappers en collega’s belichten vier thema’s vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dit gebeurt in drie deelsessierondes, waarbij er mogelijkheid is om het programma zelf samen te stellen. Daarnaast is er ruimte om te netwerken. Voor meer informatie klik hier.

20 - 05 - 2018

Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief tot 20 mei een financieringsaanvraag indienen. Voor meer informatie klik hier.

29 - 05 - 2018

Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam

Ouderen willen meer en meer hun eigen unieke leven voortzetten ondanks beperkingen en afnemende gezondheid. En het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking in de regio Amsterdam-Almere snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning die aansluiten op de veranderende vraag. Praat hierover mee op deze regionale conferentie, mede op initiatief van BeterOud. Voor meer informatie klik hier.

Meer agenda