Op dit moment is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij één van de programma's

Nieuws

Onderzoek nieuwe Class jongeren met niet aangeboren hersenletsel

25 mei 2018

Op woensdag 9 mei vond de aftrap van de nieuwe Class plaats. In 2015 startte de Edwin van der Sar Foundation met de Class; een project gericht om jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te begeleiden naar werk. Door intensieve begeleiding komen de jongeren erachter waar hun kansen liggen. Het uitgangspunt van de Class is de kracht van jongeren. Onder andere het programma Zorg én Perspectief financiert onderzoek naar de effectiviteit en verbetering van de Class.

Met het onderzoek wordt verwacht meer inzicht te krijgen op de praktijkervaringen met de Class en komen de succes- en faalfactoren aan het licht. Er wordt gekeken wat nu precies werkt voor wie. Het is vooral belangrijk te kijken naar waar de deelnemende jongeren zelf behoefte aan hebben. Op basis van deze ervaringen en literatuur worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor optimale inzet van de Class.

Voorheen lag de nadruk bij jongeren met NAH vaak op zorg. De Class richt zich juist op de periode daarna, als jongeren redelijk stabiel zijn. Dan gaat de aandacht vooral uit naar alle andere terreinen waar welzijn en geluk vanaf hangt zoals school, relaties, sport, zelfstandigheid en arbeid.

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation bundelden eind 2017 de krachten om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen. Deze jongeren krijgen door de Class de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Meer weten of de Class? Bekijk hier het artikel van ZonMw.

Lees verderSluiten

Drie projecten Zorg én Perspectief afgerond!

23 mei 2018

Er zijn weer drie van de projecten van het programma Zorg én Perspectief succesvol afgerond. Dit zijn de projecten Onderwijs dat past!, Peer Buddy en Digitale Roadmap.

Van alle projecten die afronden binnen het programma ZéP wordt een korte film gemaakt om de kennis en ervaring die is opgedaan te delen. Deze filmpjes  staan op het YouTube kanaal van FNO Zorg voor Kansen en zijn te vinden via onderstaande links:

Onderwijs dat past!

Peer Buddy

Digitale Roadmap

Jongeren met een functiebeperking in gesprek met het Ministerie van OCW

22 mei 2018

Op 16 april organiseerden het Jongerenpanel Zorg én Perspectief in samenwerking me het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Ronde Tafel over naar school gaan met een functiebeperking. Tijdens de bijeenkomst gingen er zo’n 25 jongeren met een functiebeperking in gesprek met het ministerie over hun ervaringen en ideeën.

Het doel van deze bijeenkomst was om een scherp(er) beeld te krijgen over de uitdagingen voor deze groep jongeren en om concrete input te verzamelen voor de beleidsvorming over studenten met een beperking. Ambtenaren van het ministerie van OCW gingen met leerlingen en studenten in gesprek over hun ervaringen, zowel positief als negatief, en wisselen met de deelnemers van gedachten over mogelijke verbeteringen. De leerlingen en studenten kwamen uit het mbo en hoger onderwijs (hogescholen universiteiten). Ook waren de jongerenorganisaties en belangenbehartigers LAKS, LSVb en de NJR aanwezig.

“De bijeenkomst was een eyeopener voor zowel het ministerie als voor de jongeren. Waar het ministerie zich verwonderden over de kracht, (schrijnende) ervaringen en het oplossingsgericht denken van deze jongeren, verwonderden de jongeren zich over hoe serieus ze werden genomen. Dat was precies wat we wilden bereiken!” aldus Bente van Oort, voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Met deze bijeenkomst is er opnieuw veel input verzameld voor verdere gesprekken met de politiek en het veld. Ook zullen de nieuwe perspectieven worden meegenomen in het gesprek met minister Slob en minister Van Engelshoven dat binnenkort zal plaatsvinden.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

29 - 05 - 2018

Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam

Ouderen willen meer en meer hun eigen unieke leven voortzetten ondanks beperkingen en afnemende gezondheid. En het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking in de regio Amsterdam-Almere snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning die aansluiten op de veranderende vraag. Praat hierover mee op deze regionale conferentie, mede op initiatief van BeterOud. Voor meer informatie klik hier.

5 - 06 - 2018

Masterclass Realiseren van structurele bekostiging van innovatieve ouderenzorg

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseert ZorgmarktAdvies in samenwerking met ZonMw de masterclass: ‘Realiseren van structurele bekostiging van innovatieve ouderenzorg’. Voor meer informatie klik hier.

12 - 06 - 2018

Leergemeenschap culturele diversiteit

Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema’s als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Data 21 februari, 10 april en 12 juni

Locatie: Hogeschool Utrecht, De nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort.
Tijd: van 18.00 tot 21.00 uur
Kosten: gratis 

Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.
Geef je op door een e-mail te sturen naar h.bogers@pharos.nl
Klik hier voor meer informatie.

Lees verderSluiten
Meer agenda