U kunt subsidie aanvragen bij het programma Klein Geluk tot 28 februari 2018, 14:00 uur

Nieuws

Jongerenpanelleden op 3FM

22 december 2017

Naar aanleiding van de Club van 100 van afgelopen november zijn drie jongeren van het Jongerenpanel geïnterviewd door 3FM. In dit interview blikten de jongeren terug op de bijeenkomst en spraken zij hun wensen uit over hoe zij het onderwijs graag verbeterd zouden willen zien. Zo zou Bente (voorzitter van het panel) graag zien dat er zorgcoördinatoren in alle lagen van het onderwijs aanwezig zijn om mee te denken met jongeren met een chronische aandoening over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun aandoening binnen het onderwijs.

Tim zou graag zien dat kinderen met een chronische aandoening meer samendoen met gezonde leeftijdsgenoten Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samenwerkingen tussen Mytylscholen en ‘normale’ onderwijsinstellingen. Door dingen samen te doen wordt voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de jeugd mét en de jeugd zonder aandoening.

Femke wil graag dat het (hoger) onderwijs meer flexibel wordt door bijvoorbeeld collegegeld per module te betalen in plaats van per jaar. Dit zou het makkelijker maken voor jongeren met een chronische aandoening om hun onderwijs naar hun mogelijkheden in te richten.

Het hele artikel is hier te lezen

Lees verderSluiten

Onderzoek naar effecten van transitiepoli voor diabetespatiënten

15 december 2017

De overgang naar volwassenenzorg verloopt voor diabetespatiënten moeizaam. Uit onderzoek blijkt dat de jeugd met diabetes de overgang van de kinderarts naar de internist waardeert met een 6,8. Een reden voor AnneLoes van Staa om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze transitie soepeler te laten verlopen.

Er blijken namelijk veel dingen te veranderen bij de transitie naar volwassenenzorg. Zo blijkt dat er bij de internist veel minder aandacht wordt besteed aan persoonlijke begeleiding en de nadruk vooral ligt op de metingen. Dit is iets waar veel jongeren aan moeten wennen. Ook blijkt dat steeds meer jongeren met diabetes na de periode onder behandeling van de kinderarts, niet meer onder controle zijn van een arts. Een transitiepoli waar jongeren begeleidt worden in de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg kan deze problemen mogelijk verhelpen.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er drie kernpunten zijn waaraan de transitiepoli zou kunnen bijdragen. allereerst is het van belang dat de kinderartsen en internisten van elkaar weten wat hun behandelmethoden zijn. Ten tweede is van belang dat jongeren en hun ouders voorbereid worden op de volwassenenzorg. Het belangrijkste punt is misschien wel dat de jongere in iedere behandelfase centraal moet staan en de zorg aangepast moet worden naar wat zij belangrijk vinden.

Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier!

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door FNO. Het project Betere transitie bij diabetes is onderdeel van het programma Zorg en Perspectief.

Lees verderSluiten

De tien oplossingen van De Nationale DenkTank 2017: Iedereen perspectief op werk

11 december 2017

Vandaag presenteerde de Nationale Denktank 2017 in het Compagnietheater in Amsterdam de tien oplossingen voor het thema van dit jaar: Iedereen perspectief op werk. Deze tien oplossingen werden dit weekend al onthuld in het NRC: Deze jongeren doen in vier maanden wat ambtenaren niet lukt. Expertdeelnemers aan de Nationale Denktank 2017 én leden van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief: Morena van Oostburg en Rik Nijskens staan ook in dit artikel met foto opgenomen.

FNO is dit jaar themapartner van de Nationale Denktank en er is voor de Zorg én Perspectief doelgroep: jongeren met een chronische aandoening, intensief door de Nationale Denktank nagedacht over perspectief op werk voor deze doelgroep. Onder andere de Talentenmapp is een oplossing die de komende periode zal worden uitgewerkt. De Talentenmapp is een persoonsgebonden wegwijzer voor werkgevers en jongeren met een arbeidsbeperking, met daarin alle voor het werk relevante informatie.

Het Eindrapport Iedereen perspectief op werk is hier te vinden.

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over FNO

Agenda

30 - 11 - 2017 tot 18 - 01 - 2018

Onderzoek naar Tabaksontmoediging

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor goede oplossingen om roken te ontmoedigen. De onderzoeken binnen deze oproep leveren een bijdrage aan oplossingen. Daarom heeft ZonMw een subsidieoproep voor onderzoek naar tabaksontmoediging geopend. De sluitingsdatum is 18 januari 2018, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden

1 - 01 - 2018 tot 28 - 02 - 2018

Klein Geluk: Opening call 1 materialen, dagbesteding en evenementen

De calltekst van deze 1e call van het programma Klein Geluk wordt half december op de website gepubliceerd

8 - 01 - 2018 tot 22 - 02 - 2018

Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Waaronder een subsidieoproep gericht op Ouderen en Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur. Meer informatie is hier te vinden

Meer agenda