Klein Geluk

Een bescheiden bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Iedereen wil graag gelukkig zijn. Maar voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg, is dit niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Intensieve zorg
… betekent elke dag opnieuw, vaak een heel leven lang. Jonge en oude mensen met een chronische ziekte, een verstandelijke of lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of een psychiatrische stoornis. Klein Geluk zorgt ervoor dat met net dat beetje extra, sommige wensen wel vervuld kunnen worden. Zoals een lang gewenste vakantie voor een gezin met een chronisch ziek kind. Of de behoefte om, ondanks intensieve psychiatrische zorg, weer te werken. Deze kansen op geluk betekenen veel voor de kwaliteit van leven zoals mensen die zelf ervaren.

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven is voor iedereen persoonlijk. Toch kun je zeggen dat kwaliteit van leven altijd gaat over de mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen, sociale relaties heeft met anderen en zich fysiek en mentaal goed voelt. Daarom moeten de projecten binnen Klein Geluk bijdragen aan één van de gebieden autonomie, sociale participatie of welbevinden.

Looptijd en budget
Het programma Klein Geluk liep van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017. Het programma heeft voor bijna 2 miljoen aan financiering toe kunnen kennen aan ruim 200 projecten. Tijdens de Klein Geluk show in maart hebben wij bekend mogen maken dat het programma vanaf 2018 een vervolg gaat krijgen. Meer informatie volgt in de loop van 2017.

 

Lees verderSluiten
Informatie over het nieuwe programma Klein Geluk volgt half oktober

Nieuws

Resultaten Klein Geluk 2015 – 2016

6 juli 2017

Het programma Klein Geluk 2015-2016 is inmiddels afgerond en de resultaten zijn geëvalueerd. Vrijwel alle doelen zijn gehaald, het programma heeft ongeveer 65.000 personen uit de doelgroep bereikt. Klik hier om het filmpje met de resultaten te bekijken.

Op dit moment is FNO bezig om een vervolg programma te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2018 van start zal gaan. Meer informatie hierover zal vanaf het najaar op de website te zien zijn.

 

Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 12430950

Lees meer