Klein Geluk

Een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk ondersteunt projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij is het belangrijk dat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden 6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven. De kaders hiervoor worden medio 2018 vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vindt u in onderstaande documenten.

 

Lees verderSluiten
De eerstvolgende call van het programma Klein Geluk opent op 3 september 2018

Nieuws

Klein Geluk verleent in eerste subsidieronde steun aan 19 projecten

12 juli 2018

De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 19 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van 2389 zorgbehoevenden in Nederland. De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard. Maar zij hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het gebied van autonomie, sociale participatie en welbevinden. De behoefte van de zorgbehoevenden zelf vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Zo zal Stichting Zorgbakkerij Almere de financiële steun van FNO aanwenden voor de inrichting van een volwaardige werkplaats voor 20 jongeren met autisme of andere beperking. Het initiatief komt van Bakkerij Schep, die tevens een ruimte vrijmaakt om de arbeidsmatige dagbesteding aan te kunnen bieden.

Stichting Pluryn heeft het participatieproject Wijkwonder ontwikkeld met als doel sociale inclusie van kwetsbaren in de wijk te bevorderen, in samenwerking met een welzijnsorganisatie en ambulante zorg psychiatrie. Het project omvat de organisatie van activiteiten met buurtbewoners en kwetsbare buurtbewoners. De groep bepaalt het soort activiteiten zo veel mogelijk zelf.

Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van een Twinbike.  Dit is een fiets waarop een begeleider met een of twee kinderen kan fietsen en waarbij ook een rolstoel mee kan. De kinderen van het centrum hebben reeds zelf ook een flink bedrag voor de fiets bij elkaar gespaard.

Het totale overzicht van de gesteunde projecten is hier te vinden op de website.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Klein Geluk van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid? Op 3 september 2018 wordt Call 2 Klein Geluk, materialen, dagbesteding en evenementen geopend. Wij zien uit naar uw voorstel!

Lees verder
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

03-09-2018 tot 15-10-2018

Klein Geluk: Opening call 2 materialen, dagbesteding en evenementen

17-09-2018 tot 15-10-2018

Klein Geluk: Opening Thema Call 1

Meer agenda

Contact

Bram Prinsen

Programmaondersteuner

E | Bram_Prinsen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Lees meer