Klein Geluk

Een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk ondersteunt projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij is het belangrijk dat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden 6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven. De kaders hiervoor worden medio 2018 vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vindt u in onderstaande documenten.

 

Lees verderSluiten
Momenteel is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij het programma Klein Geluk.

Nieuws

Klein Geluk subsidies bijna bekend

13 december 2018

Klein Geluk heeft veel mooie aanvragen voor subsidie ontvangen! De uitslag van de twee calls voor subsidie die in oktober gesloten zijn is bijna bekend.

Bij de “call voor materialen, dagbesteding en evenementen” zijn 115 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Aangezien dit bijna 7 keer zo veel is als het beschikbare budget kunnen niet alle goed beoordeelde projecten gehonoreerd worden. Bij de “call voor eigen regie en participatie” zijn in het totaal 39 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen euro. Dit is ruim 5 keer zo veel als het oorspronkelijk beschikbare budget. Helaas kunnen ook hier niet alle goed beoordeelde projectaanvragen gehonoreerd worden. De brieven worden uiterlijk 19 december aan de aanvragers verzonden.

De volgende “call voor materialen, dagbesteding en evenementen” opent begin januari. De volgende en laatste “call voor eigen regie en participatie” opent naar verwachting in het voorjaar van 2019.

Lees verder
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Bram Prinsen

Programmaondersteuner

E | Bram_Prinsen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 12 43 09 50

Programmacommissie

Voorzitter: Dhr. drs. J. van Hal

Interim Manager

Dhr. drs. G. Bos

Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Mevr. drs. K. Sok

Senior adviseur Client- en burgerparticipatie Movisie

Mevr. N. Beentjes

Programmamanager Innovatie Abrona

Mevr. drs. H. de Klijne

Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Lees meer