Klein Geluk

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij staat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden zes calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma twee thema-calls uitgeschreven.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vind je in onderstaande documenten:

 

Lees verder over Klein GelukSluiten
Subsidie aanvragen bij Call 4 materialen, dagbesteding & evenementen Aanvragen

Nieuws

Vraag subsidie aan bij Klein Geluk

19 augustus 2019

Heeft jouw organisatie een prachtig plan om de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte te vergroten? Vraag subsidie aan bij Klein Geluk! Call 4 materialen, dagbesteding en evenementen is nú open: www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/aanvragen

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk.

Kijk hier voor meer informatie

Deze Call sluit op 3 oktober 2019, 14.00 uur.

Lees verder over de Call
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

19-08-2019 tot 03-10-2019

Call 4 Klein Geluk materialen, dagbesteding en evenementen

Call 4 materialen, dagbesteding en evenementen wordt geopend op 19 augustus, 12.00 uur. Deze Call is bedoeld voor subsidieaanvragen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Een aanvraag kan worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk. Op onze website vind je vanaf 19 augustus 12.00 uur het aanvraagformulier. Vul dit in en voeg de gevraagde bijlagen bij. Het projectplan en de begroting graag volgens onze formats. De formats en meer informatie over criteria, voorwaarden en planning vind je hier.

Let op: Call 4 sluit op 3 oktober 2019, 14.00 uur.

Lees verderSluiten
Meer agenda

Contact

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | caroline_hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 124 309 50

 

Analyseren en aanpakken
Na haar studie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht besloot Caroline haar opleiding te vervolgen met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 werkt ze met veel plezier bij FNO. Haar heldere analyses, maatschappelijke betrokkenheid en pragmatische aanpak komen hierbij goed van pas.

 

Kwaliteit van leven
‘De mate waarin je dingen zelf kunt bepalen (eigen regie), sociale relaties hebt met anderen (participatie) en je fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden) zijn factoren die een belangrijke invloed hebben op je kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit vaak ingewikkelder dan voor gezonde mensen. Ik zet me dan ook vol enthousiasme in voor deze doelgroep, zodat ook zij zelf (al dan niet met hulp van anderen) beslissingen kunnen nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.’

 

Met vragen over Klein Geluk kunt u bij Caroline terecht.

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Drs. J. van Hal (voorzitter)

Interim manager

Drs. G. Bos

Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Drs. K. Sok

Senior adviseur Client- en burgerparticipatie Movisie

N. Beentjes

Programmamanager Innovatie Abrona

Drs. H. de Klijne

Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Lees meer