Klein Geluk

Een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk ondersteunt projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij is het belangrijk dat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden zes calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma twee thema calls uitgeschreven. De kaders hiervoor worden medio 2018 vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vindt u in onderstaande documenten.

 

Lees verderSluiten
Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen. Blijf op de hoogte: Nieuwsbrief

Nieuws

Klein Geluk: subsidieaanvraag voor eigen regie en participatie

25 februari 2019

Voor de tweede (en voorlopig laatste) keer is het voor organisaties mogelijk om bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie aan te vragen voor het structureel verbeteren van eigen regie en/of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Tot donderdag 25 april 14.00 uur kunnen subsidieaanvragen ingediend worden via de website van FNO. Meer informatie over deze Call (Call 2 eigen regie en participatie) kunt u vinden bij de achtergrondinformatie van het programma Klein Geluk. Daar staan tevens de Call-tekst en de formats voor projectaanvraag en begroting.

Eigen regie en participatie

Onder eigen regie verstaan we het zelf vorm en inhoud kunnen geven aan je leven en de daaraan gerelateerde mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Participatie gaat over allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen: van georganiseerde contacten via (sport)verenigingen, clubs of (vrijwilligers)werk tot sociale contacten met vrienden, kennissen en buren.

Projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen, dragen bijvoorbeeld bij aan het vergroten van competenties van de doelgroep of de begeleider/verzorger. Of ze realiseren een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten op (sport)verenigingen. U kunt ook denken aan structurele ondersteuning van de doelgroep, bijvoorbeeld door coaches of ‘buddies’. FNO is specifiek op zoek naar projecten die een al met succes in de praktijk toegepaste methodiek of interventie inzetten. Daarnaast is borging een belangrijk beoordelingsaspect.

Doelgroep projecten Klein Geluk

Mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren (beperkingen kunnen zijn: lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch).

Meer weten

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van het programma Klein Geluk vindt u op de website van FNO. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u contact opnemen met Caroline Hop via kleingeluk@fondsnutsohra.nl of 085 040 32 60.

Lees verder over subsidieaanvraag Klein Geluk
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

06-06-2019

Slotbijeenkomst Kwaliteit van Leven en Gezondheid

NWO en ZonMw organiseren gezamenlijk de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. De bijeenkomst is gericht op wetenschappers, maatschappelijke organisaties, zorgpartners en -professionals, patiënten, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers en biedt u de kans om de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit eerste hand te vernemen, met wetenschappers en professionals in gesprek te gaan en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Binnen het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid werkten onderzoekers nauw samen in zes onderzoeksprojecten om kennis te vergroten in concrete casussen in de gezondheidssector, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status, mensen met een psychiatrische aandoening en kinderen met een ernstige verstandelijke beperking.

Aanmelden kan hier.

Lees verderSluiten
Meer agenda

Contact

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | caroline_hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 124 309 50

 

Analyseren en aanpakken
Na haar studie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht besloot Caroline haar opleiding te vervolgen met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 werkt ze met veel plezier bij FNO. Haar heldere analyses, maatschappelijke betrokkenheid en pragmatische aanpak komen hierbij goed van pas.

 

Kwaliteit van leven
‘De mate waarin je dingen zelf kunt bepalen (eigen regie), sociale relaties hebt met anderen (participatie) en je fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden) zijn factoren die een belangrijke invloed hebben op je kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit vaak ingewikkelder dan voor gezonde mensen. Ik zet me dan ook vol enthousiasme in voor deze doelgroep, zodat ook zij zelf (al dan niet met hulp van anderen) beslissingen kunnen nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.’

 

Met vragen over Klein Geluk kunt u bij Caroline terecht.

Lees verderSluiten

Julie Jurgens

Programma-ondersteuner

E | julie_jurgens@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Bijdrage aan de maatschappij

Julie vindt het belangrijk dat zij zowel in haar werk als daarbuiten op een zinvolle manier een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Na haar master Media Innovation aan de NHTV in Breda ging Julie aan de slag als communicatie- en marketingmedewerker bij bizzerd.work, een stichting die als doel heeft het perspectief op passend en duurzaam werk voor jongeren met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Uit eigen ervaring

‘Mijn werk als programmaondersteuner bij FNO sluit hier goed op aan. Uit eigen ervaring weet ik wat het is om een chronische beperking op het vlak van gezondheid te hebben en ik begrijp dan ook bij uitstek de behoeften van de doelgroep.’

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Voorzitter: Dhr. drs. J. van Hal

Interim Manager

Dhr. drs. G. Bos

Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Mevr. drs. K. Sok

Senior adviseur Client- en burgerparticipatie Movisie

Mevr. N. Beentjes

Programmamanager Innovatie Abrona

Mevr. drs. H. de Klijne

Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Lees meer

Video's