Klein Geluk

Een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk ondersteunt projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij is het belangrijk dat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden 6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven. De kaders hiervoor worden medio 2018 vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vindt u in onderstaande documenten.

 

Lees verderSluiten
Momenteel is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij het programma Klein Geluk.

Nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Klein Geluk vanaf 17 september

17 september 2018

Voor het eerst is het mogelijk dat organisaties bij het FNO-programma Klein Geluk subsidie kunnen aanvragen voor een structurele verbetering van eigen regie of participatie van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Vanaf maandag 17 september aanstaande kunnen subsidieaanvragen via de website van FNO ingediend worden.

Eigen regie en participatie
Onder eigen regie verstaan we het zelf vorm en inhoud kunnen geven aan je leven en de daaraan gerelateerde mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen regie betekent dat je alle beslissingen – al dan niet met hulp van naasten – zelf kunt nemen. Participatie heeft betrekking op allerlei vormen van activiteit en betrokkenheid van mensen. Van het hebben van georganiseerde contacten via (sport)verenigingen, clubs of (vrijwilligers)werk tot sociale contacten met vrienden, kennissen, buren e.d.

Men kan bijvoorbeeld denken aan projecten die bijdragen aan het vergroten van competenties van de doelgroep of de begeleider/verzorger. Of het realiseren van een blijvend sociaal netwerk in de buurt of met gezonde leeftijdsgenoten op (sport)verenigingen, maar ook het bieden van structurele ondersteuning bijvoorbeeld door middel van coaches of ‘buddies’ voor de doelgroep. FNO is specifiek op zoek naar projecten die een, al met succes in de praktijk toegepaste, methodiek of interventie inzetten. Daarnaast is borging een belangrijk aspect binnen deze projecten.

Doelgroep projecten Klein Geluk
Mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren (beperkingen kunnen zijn; lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch).

Openstelling call subsidieaanvraag
17 september tot 15 oktober 2018; 14:00 uur

Over het programma Klein Geluk
Het programma Klein Geluk van FNO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.  Naast de hierboven omschreven subsidiemogelijkheid is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor materialen, dagbesteding en evenementen tot 15 oktober 2018, 14:00 uur.

Meer weten
Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van het programma Klein Geluk vindt u op de website van FNO. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u contact opnemen met Caroline Hop via kleingeluk@fondsnutsohra.nl of 085 040 32 60.

Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Bram Prinsen

Programmaondersteuner

E | Bram_Prinsen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 12 43 09 50

Programmacommissie

Voorzitter: Dhr. drs. J. van Hal

Interim Manager

Dhr. drs. G. Bos

Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Mevr. drs. K. Sok

Senior adviseur Client- en burgerparticipatie Movisie

Mevr. N. Beentjes

Programmamanager Innovatie Abrona

Mevr. drs. H. de Klijne

Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Lees meer