Klein Geluk

Een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk ondersteunt projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij is het belangrijk dat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden 6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.
  • Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vindt u in onderstaande documenten.

 

Lees verderSluiten
De eerste call voor het programma Klein Geluk opent 1 januari 2018

Nieuws

Vervolg op Klein Geluk

1 november 2017

Het programma Klein Geluk  van FNO nodigt organisaties vanaf 1 januari 2018 uit subsidieaanvragen in te sturen. Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Het fonds reserveert daarom drie miljoen euro om de komende vier jaar de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid te kunnen verbeteren.

“Heel erg van genoten… Jullie mogen wat vaker komen”, zegt Femke na een door Klein Geluk gesubsidieerde muzikale voorstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Tijdens de eerste editie van het programma (2015-2016) zijn ruim 200 projecten gefinancierd op het terrein van materialen, dagbesteding en evenementen. Dit zijn zaken waarvoor in het nieuwe programma ook subsidie aangevraagd kan worden. Daarnaast zal er in het nieuwe programma Klein Geluk ruimte zijn om subsidie aan te vragen voor projecten die een structurele verandering teweegbrengen waardoor de kwaliteit van leven van de doelgroep positief wordt beïnvloed. Hiervoor worden aparte thema calls uitgeschreven.

Vanaf 1 januari tot 28 februari 2018 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen. Meer informatie over deze call verschijnt half december op de website van FNO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Projectencoördinator van Klein Geluk,

Caroline Hop
06 – 124 30 950 of 085 – 0403260
www.fnozorgvoorkansen.nl

Lees verderSluiten
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Agenda

1 - 01 - 2018 tot 28 - 02 - 2018

Opening call 1 materialen, dagbesteding en evenementen

De calltekst wordt half december op de website gepubliceerd

1 - 08 - 2018 tot 27 - 09 - 2018

Opening call 2 materialen, dagbesteding en evenementen

Let op, dit is een voorlopige planning

Meer agenda

Contact

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 12430950

Lees meer