Medewerkers

Medewerkers van FNO

Bij FNO werken een stuk of 25 mensen aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. We doen dit binnen vier programma’s. Elk programma heeft een programmateam: een programmaleider en een of meer programmamedewerkers. FNO heeft ook een bureauteam dat zorgdraagt voor financiën, administratie en communicatie. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder.

Wil je weten wie wij zijn?

 • Ann Kusters

  Directeur/bestuurder

  "FNO jaagt als onafhankelijk fonds aan dat mensen in een kwetsbare situatie meer kansen krijgen op het gebied van gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Slim organiseren en verbinden helpt om blijvende veranderingen te realiseren. Dat te mogen doen met inspirerende mensen maakt mijn baan de leukste van de wereld!"

  06 474 565 75

  ann.kusters@fnozorgvoorkansen.nl

 • Caroline Hop

  Programmaleider

  "Factoren die een grote invloed hebben op je kwaliteit van leven: dat je dingen zelf kunt bepalen, je sociale relaties en dat je je fysiek en mentaal goed voelt. Klein Geluk vindt dat ook mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid beslissingen moeten kunnen nemen en meedoen in de maatschappij."

  06 124 309 50

  caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl

 • Daan Molewijk

  Trainee

  "Ik hou me voornamelijk bezig met de vraag: hoe kunnen wij als programma Samen Kansrijk en Gezond zo goed mogelijk samen leren en kennis delen? Er zijn namelijk zo ontzettend veel ervaringen, verhalen en inzichten uit de projectgebieden. Het is belangrijk dat deze kennis op de juiste plekken terechtkomt, bijvoorbeeld om beleid te veranderen. Ik geloof dat ons programma hier een mooie rol in kan vervullen."

  06 124 186 65

  daan.molewijk@fnozorgvoorkansen.nl

 • Dennis Uygul

  Jurist

  "Juridisch kan ook sociaal en toegankelijk zijn. Het is jammer dat juridische teksten en documenten vaak vol staan met ingewikkelde en ontoegankelijke taal. Gelukkig is dat niet nodig en kan het ook op een andere manier. Met een sociale, inclusieve en toegankelijke invalshoek werk je menselijker en doeltreffender, terwijl je juridisch evenveel bereikt."

  dennis.uygul@fnozorgvoorkansen.nl

 • Eline Schievink

  Duo-voorzitter Gezinspanel

  "Vanuit iedere ervaring ontstaat een kracht die verandering teweegbrengt. Zelf ben ik opgegroeid in armoede. In Samen Kansrijk en Gezond gebruik ik mijn levensverhaal als bron om te werken aan systeemverandering. Samen met anderen, die eveneens vanuit hun eigen ervaring werken, bouwen we aan een toekomst waar kansen gelijk verdeeld zijn, gezondheid toegankelijk is voor iedereen, en ervaringen een bron van kracht worden voor positieve verandering."

  06 454 842 99

  eline.schievink@fnozorgvoorkansen.nl

 • Erik Hendriks

  Strategisch adviseur onderzoek

  "Iedereen wil leren, of we nu inwoner, professional of bestuurder zijn. Leren start volgens mij door samen te kijken hoe het anders en beter kan. Als we iets op een andere manier doen, wat levert dat dan op en hoe maken we dat duidelijk aan iedereen? Goed onderzoek helpt ons daarbij. Ben je benieuwd hoe we dat bij FNO doen? Mooi, want het begint allemaal met nieuwsgierigheid!"

  06 452 589 17

  erik.hendriks@fnozorgvoorkansen.nl

 • Esther van den Heuvel

  Programmasecretaris

  "Bijdragen aan het welzijn van mensen die door een beperking niet vanzelfsprekend toegang hebben tot voorzieningen en activiteiten: mooier wordt het niet. Heel belangrijk dat iedereen daarbij zélf een stem heeft. Klein Geluk kijkt ook naar de langere termijn door te onderzoeken hoe de impact duurzaam verbreed kan worden."

  06 829 620 06

  esther.vandenheuvel@fnozorgvoorkansen.nl

 • Hestia Leiker

  Directiesecretaris

  "Directies ontzorgen bij hun dagelijkse werkzaamheden past perfect bij mij. Daarin ben ik systematisch, ondernemend en betrokken. Ik stimuleer graag de mensen in mijn omgeving – en mijzelf – om te ontdekken, te groeien en te ontwikkelen."

  085 040 32 60

  hestia.leiker@fnozorgvoorkansen.nl

 • Ineke Monen

  Financieel administratief medewerker

  "Sinds 2009 werk ik met veel plezier bij FNO. Het accent van mijn werkzaamheden is steeds meer komen te liggen op financiële taken. Werken met cijfers en nauwkeurigheid zijn mij op het lijf geschreven."

  085 040 32 60

  ineke.monen@fnozorgvoorkansen.nl

 • Irma Huizer

  Programmaondersteuner

  085 040 32 60

  kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl

 • Jeroen van Doorn

  Programmaleider

  "Ik vind het mooi om mijn praktijkkennis van het begeleiden van jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid en mijn ervaring in het opzetten van ketensamenwerking in te zetten om de droom van GeestKracht te verwezenlijken. Want een samenleving waarin iedere jongvolwassene zichzelf kan zijn en meedoet mag geen droom blijven."

  06 137 153 56

  jeroen.vandoorn@fnozorgvoorkansen.nl

 • Judith Eekhout

  Contentmarketeer

  "Als antropoloog, redacteur en tekstschrijver vind ik het leuk en belangrijk om met mijn werk bij te dragen aan de samenleving. Mijn doel is dat iedereen die zich inzet voor mensen in een kwetsbare situatie bij FNO kennis en inspiratie kan opdoen en delen."

  06 577 573 67

  judith.eekhout@fnozorgvoorkansen.nl

 • Judith IJpelaar

  Programmaondersteuner

  "Om van een maatschappij ook een samenleving te maken is het welzijn van elke inwoner fundamenteel. Hieraan te kunnen bijdragen voor wie dat pad wat langer of kronkeliger is, is meer dan een baan."

  085 040 32 60

  kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl

 • Katinka Visscher

  Strategisch verbinder

  "Vanuit Samen Kansrijk en Gezond investeren we in een betere ervaren gezondheid voor gezinnen die het (bijvoorbeeld financieel) minder makkelijk hebben. Samen met bevlogen en nieuwsgierige inwoners, professionals en organisaties te mogen kijken wat werkt en daarvan samen te leren – leuker werk is er gewoon niet!"

  06 145 363 37

  katinka.visscher@fnozorgvoorkansen.nl

 • Leon van der Aa

  Duo-voorzitter Team GeestKracht

  "Binnen het programma GeestKracht speelt kennis vanuit de ervaring van jongvolwassenen op het gebied van mentale gezondheid een heel grote rol. Het kan een uitdaging zijn om deze ervaring aan de juiste personen over te brengen, en de juiste bruggen te bouwen om deze boodschap te laten overkomen. Wanneer de ervaring op de juiste plek komt, verbindt ze mensen met elkaar en ontstaat er vertrouwen."

  06 579 683 10

  leon.vanderaa@fnozorgvoorkansen.nl

 • Lisette Groeneveld

  Duo-voorzitter Gezinspanel

  "Kwetsbaar durven zijn is een kracht. Een baan waarbij ik mijzelf kan zijn en mijn levenservaring kan inzetten. Hoe mooi is dat? Ik denk mee, samen met andere ouders die weten hoe het is om niet mee te kunnen doen, over wat echt nodig is voor een fijn en gelijkwaardig leven in plaats van alleen overleven."

  06 820 981 38

  lisette.groeneveld@fnozorgvoorkansen.nl

 • Lonneke van Wijk

  Communicatie

  "Dat iedereen zich gehoord en gezien voelt vind ik belangrijk. En soms vraagt dat om aandacht op maat. Bij FNO mag ik daaraan meewerken door de communicatie van de programma’s te coördineren en dat vind ik fantastisch!"

  06 575 401 82

  lonneke.vanwijk@fnozorgvoorkansen.nl

 • Lotte Vermariën

  Trainee beleidsbeïnvloeding

  "Tijdens mijn studietijd werd ik mij bewust van de grote impact die psychische klachten kunnen hebben op de levens van jongvolwassenen. Ik vind het daarom geweldig om nu vanuit mijn rol bij het programma GeestKracht te kunnen bijdragen aan een maatschappij waarin ruimte is voor al mijn leeftijdsgenoten. Een maatschappij waarin ook jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden zich gehoord, ondersteund en geaccepteerd voelen, dat is mijn droom."

  06 450 796 70

  lotte.vermarien@fnozorgvoorkansen.nl

 • Marco Florijn

  Programmaleider

  "Sinds 2019 werk ik vol enthousiasme bij Jongeren INC samen met én voor jongeren met een chronische aandoening. Vanaf 2023 mag ik ook het programma Impact door Groei leiden. Ik heb een passie voor ondernemerschap en wil altijd werken aan systeemverandering in plaats van pleisters plakken. Voor mij is er geen plek waar dit zo mooi samenkomt als bij FNO!"

  06 515 313 10

  marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl

 • Marije Averdijk

  Programmasecretaris

  "Niets is onmogelijk. Elke situatie heeft mogelijkheden om er wat van te maken. Vanuit jezelf, en af en toe moet je juist een ander stimuleren. Maar geef de moed nooit op, want waar een wil is daar is een weg."

  06 309 695 79

  marije.averdijk@fnozorgvoorkansen.nl

 • Matthijs Zwier

  Sparringpartner veranderopgave

  "Veranderen doen we dagelijks, soms in het klein soms groot. Veranderen is 'ingewikkeld' als het een gewoonte of routine betreft, als mensen, processen en organisaties verstrengeld zijn. Samen 'ontwikkelen' en ruimte geven aan het onbekende, aan iets nieuws. Dat geeft energie en motiveert!"

  06 423 456 13

  matthijs.zwier@fnozorgvoorkansen.nl

 • Maurits de Haan

  Programmasecretaris

  "Inhoudelijk en positief bijdragen aan een inclusieve samenleving is mijn doel. Het analyseren van maatschappelijke impact geeft mij veel plezier. Ik pak de literatuur erbij en ga graag in gesprek met partners om te kijken hoe langetermijnveranderingen te bewerkstelligen zijn."

  maurits.dehaan@fnozorgvoorkansen.nl

 • Michiel Bos

  Hoofd financiën

  085 040 32 61

  michiel.bos@fnozorgvoorkansen.nl

 • Monique Schrijver

  Contactpersoon gebieden

  06 826 876 10

  monique.schrijver@fnozorgvoorkansen.nl

 • Noaz Asbroek

  Duo-voorzitter Team GeestKracht

  "Met Team GeestKracht kunnen we de politiek en media vertellen waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen. Ook laten we iedereen die hiermee worstelt zien dat zij er niet alleen voor staan."

  06 121 024 06

  noaz.asbroek@fnozorgvoorkansen.nl

 • Sam Hols

  Trainee

  "Je kunt maatschappelijke vraagstukken het beste aanpakken door te sturen op systeemveranderingen. Ik kan mij erg vinden in de werkwijze waarop FNO dat probeert te doen: voor én met mensen in kwetsbare situaties. Binnen het programma Impact door Groei draag ik hier graag mijn steentje aan bij."

  06 450 687 59

  sam.hols@fnozorgvoorkansen.nl

 • Taruni Bhagwandin

  Programmasecretaris

  "Alle jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden kunnen op hun eigen manier krachtig (blijven) meedoen in de maatschappij; dat is de droom van het programma GeestKracht. Ik draag er graag aan bij om deze droom te realiseren!"

  06 826 890 22

  taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl