Mensen

Klein Geluk

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | Caroline_Hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 12 43 09 50

Lees verderSluiten

Zorg én Perspectief

Rik Nijskens

Programma ondersteuner

E | zep@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Lees verderSluiten

Wendy van Hal

Programmasecretaris

E | Wendy_van_Hal@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

 

Kansen voor jongeren
Na haar studie Fysiotherapie en Gezondheidswetenschappen werkte Wendy bij GGD Gooi & Vechtstreek en Jongeren Op Gezond Gewicht aan diverse leefstijlprogramma’s voor de jeugd, toegespitst op het onderwijs en de sport. Binnen Zorg én Perspectief krijgt haar kennis en ervaring met programmatisch werken en het werkveld van onderwijs en sport, alle ruimte.

 

Toekomstperspectief
Een van Wendy’s drijfveren is een bijdrage te leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen, met name van jongeren en hun ouders. “Via Zorg én Perspectief zet ik me in voor meer toekomstperspectief voor jongeren met een chronische aandoening. Wat zou het mooi zijn als er geen verschil meer is met gezonde leeftijdgenoten!”

Met vragen over Zorg én Perspectief kunt u bij Wendy terecht.

Lees verderSluiten

Bert Kuipers

Programmaleider

E | Bert_Kuipers@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

 

Er maatschappelijk toe doen

De rode draad door het werkverleden en de huidige (neven)functies van Bert, is het bijdragen aan activiteiten die er maatschappelijk toe doen. Dat betekent voor Bert: zich verplaatsen in de burger, het kind, de patiënt. Bert wil bijdragen aan een integrale benadering binnen de zorgketen. Door je niet te richten op de beperkingen, maar juist te denken in oplossingen en mogelijkheden. Kwaliteit van leven staat dan centraal, vanuit een holistische visie.

 

Breed netwerk

Karakteristiek voor zijn manier van werken zijn: scherp analyseren, samenwerken, verbinden en een strategische visie. Als orthopedagoog en jurist brengt hij ruime ervaring en een breed netwerk mee binnen het onderwijs en de gezondheidszorg (op het gebied van preventie, jeugd en chronische ziekten), het openbaar bestuur (politiek en beleid, verschillende ministeries en Algemene Rekenkamer) en op het snijvlak van de publiek private sector (filantropie en farmaceutische zorg). “In mijn werk als programmaleider Zorg én Perspectief komen al deze verschillende aspecten mooi samen!”

Lees verderSluiten

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Inge Wiese

Programmasecretaris (vervanging zwangerschapsverlof Hanneke Marcelis-Evers)

E | inge_wiese@fondsnutsohra.nl

T | 06 57 75 73 67

Lees verderSluiten

Hanneke Marcelis-Evers

Programmasecretaris

E | Hanneke_Marcelis@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 890 22

 

Welzijn voorop

Na haar studies Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit van Utrecht) en Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties (Vrije Universiteit Amsterdam) is Hanneke aan de slag gegaan als adviseur bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Vervolgens maakte ze een overstap naar Zorgbelang Noord-Holland. Dankzij haar voorgeschiedenis is Hanneke goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zorg en welzijn.

 

Zinvolle bijdrage

Ze kijkt graag vanuit het perspectief van een cliënt, zorgvrager of burger, en vindt makkelijk haar weg in het speelveld tussen instellingen, cliënten, stichtingen, gemeenten en burgers. Hanneke is altijd enthousiast om een zinvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen. “Ouderen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk dat ik me daarom ook zo op mijn plek voel bij Meer Veerkracht, Langer Thuis!”

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Hanneke terecht.

Lees verderSluiten

Ineke Jonker

Programmaleider

E | Ineke_Jonker@fondsnutsohra.nl

T | 06 12 95 50 79

Waar we het voor doen
Al jaren zet Ineke Jonker zich in haar werk in voor groepen in de samenleving die zorg of ondersteuning nodig hebben. Sinds 2007 doet zij dat bij Fonds NutsOhra waar zij lang de Geestelijke Gezondheidszorg als aandachtsgebied had. Sinds 2014 werkt zij met veel enthousiasme binnen het fonds aan het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis gericht op alleenstaande ouderen met een beperking. “Met de juiste aandacht en ondersteuning krijgen deze ouderen zoveel meer plezier en perspectief. Dat is waar we het voor doen!”

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Ineke terecht.

Lees verderSluiten

Gezonde Toekomst Dichterbij

Angela Nijland

Programmasecretaris

E | Angela_Nijland@fondsnutsohra.nl

T | 0682962006

Samenleven en participatie
Angela studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In deze studie en in de verdere loopbaan van Angela staat participatie van diverse groepen in de samenleving centraal. Bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp, werkte zij onder andere aan bewonersparticipatie, bij reizigersvereniging Rover aan het faciliteren van reizigersinspraak op het regionale openbaar vervoersbeleid en tenslotte bij Stichting Hello Zuidas als projectleider mobiliteit aan het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de in Zuidas gevestigde organisaties.

Meer kansen
Sinds juli 2018 werkt Angela bij FNO aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van kansen van gezinnen die leven in armoede.

“Het is heel bijzonder dat in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij met gezinnen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving”.

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Angela terecht.

Lees verderSluiten

Monique Schrijver

Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij

E | Monique_Schrijver@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 876 10

 

Gezond zijn en gezond blijven
Het voorkomen van ziekte en gezond blijven staan centraal in de loopbaan van Monique. Na haar studie aan de Universiteit van Wageningen werkte zij eerst als beleidsmedewerker in de thuiszorg en een verpleeghuis. Daarna ging ze aan de slag als campagneleider Preventie van Ongevallen bij Jonge Kinderen en als teamleider Preventie, Kennis en Onderzoek bij het Diabetes Fonds. Bij FNO werkt ze met hart en ziel aan het verminderen van gezondheidsachterstanden als programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij.

 

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Monique terecht.

 

Lees verderSluiten

Bureau

Peter Frankhuizen

Financieel administrateur

E | Peter_Frankhuizen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Lees verderSluiten

Roxana König

Communicatieadviseur

E | Roxana_Konig@fondsnutsohra.nl

T | 06 121 024 06

Lees verderSluiten

Hestia Leiker

Directiesecretaris

E | Hestia_Leiker@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

Lees verderSluiten

Ineke Monen

Office manager

E | Ineke_Monen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260

 

Nauw betrokken bij het geheel
Ineke werkt sinds 2009 met veel plezier bij FNO. Na verschillende functies als administratief medewerkster vindt ze haar huidige baan verreweg het leukst. De laatste tijd ligt het accent van haar werk steeds meer bij het financiële reilen en zeilen van het fonds. “Het fijne van het werken in een kleine organisatie is dat je niet een klein stukje van het proces meemaakt, maar nauw betrokken bent bij de organisatie als geheel.”

 

Met algemene vragen kunt u bij Ineke Monen terecht.

Lees verderSluiten

Directeur/bestuurder

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder.

Ann Kusters

Directeur/bestuurder

E | Ann_Kusters@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 3260 / 06 47 45 65 75

 

Vanuit visie en ervaring
Ann studeerde diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en vulde haar kennis aan met een TIAS/NIMBAS MBA. Bij Fonds NutsOhra kan ze haar werkervaring en netwerk, opgebouwd bij organisaties in en rondom de zorg, inzetten. Ze geeft richting aan de organisatie en voert samen met collega’s een professionaliseringsslag door.

 

Douche van inspiratie
“Ik ben gefascineerd door slim organiseren, verbinden en leiderschap. Het is prachtig dat we met Fonds NutsOhra aanjagers kunnen zijn, zodat kwetsbare mensen meer kansen krijgen op gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Ik ben ervan overtuigd dat voor blijvende veranderingen op dat vlak niet altijd meer geld nodig is, maar dat kansen ook groeien door het slim inzetten van geld en het bundelen van expertise. Misschien is onze bijdrage soms maar een druppel op een gloeiende plaat. Ik hoop dat hij wordt ervaren als een douche van inspiratie.”

Lees verderSluiten