Mensen

Klein Geluk

Caroline Hop

Projectencoördinator

E | caroline_hop@fondsnutsohra.nl

T | 06 124 309 50

 

Analyseren en aanpakken
Na haar studie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht besloot Caroline haar opleiding te vervolgen met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 werkt ze met veel plezier bij FNO. Haar heldere analyses, maatschappelijke betrokkenheid en pragmatische aanpak komen hierbij goed van pas.

 

Kwaliteit van leven
‘De mate waarin je dingen zelf kunt bepalen (eigen regie), sociale relaties hebt met anderen (participatie) en je fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden) zijn factoren die een belangrijke invloed hebben op je kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit vaak ingewikkelder dan voor gezonde mensen. Ik zet me dan ook vol enthousiasme in voor deze doelgroep, zodat ook zij zelf (al dan niet met hulp van anderen) beslissingen kunnen nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.’

 

Met vragen over Klein Geluk kunt u bij Caroline terecht.

Lees verderSluiten

Vincent Bos

Programma-ondersteuner

E | vincent_bos@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Technologie en Samenleving
Vincent is programma-ondersteuner van FNO’s Klein Geluk. Hij heeft twee studies gevolgd: ICT Systeembeheer en (gedeeltelijk) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, want bij ICT miste hij de sociale en maatschappelijke kant van het leven. Bij FNO heeft hij een combinatie van zijn twee interesses kunnen vinden. ‘Hier werken we veel met databases en Excel en de projecten van Klein Geluk sluiten mooi aan op mijn visie en ervaring binnen het welzijnswerk.’

 

Uit de doelgroep
Vincent heeft een lichamelijke beperking en vindt het mooi dat FNO zich inzet voor onder andere deze mensen en dat hij als medewerker zelf uit de doelgroep komt. Hij is vader van zoontje Edwin en onderneemt graag dingen met hem, lost computerproblemen op en gamet met vrienden.

Lees verderSluiten

Zorg én Perspectief

Bert Kuipers

Programmaleider

E | bert_kuipers@fondsnutsohra.nl

T | 06 510 459 39

 

Er maatschappelijk toe doen

De rode draad in het werkverleden en de huidige (neven)functies van Bert, is het bijdragen aan activiteiten die er maatschappelijk toe doen. Dat betekent voor Bert: zich verplaatsen in de burger, het kind, de patiënt. Bert wil bijdragen aan een integrale benadering binnen de zorgketen. Door je niet te richten op de beperkingen, maar juist te denken in oplossingen en mogelijkheden. Kwaliteit van leven staat dan centraal, vanuit een holistische visie.

 

Breed netwerk

Karakteristiek voor zijn manier van werken: scherp analyseren, samenwerken, verbinden en een strategische visie. Als orthopedagoog en jurist brengt hij ruime ervaring en een breed netwerk mee binnen het onderwijs en de gezondheidszorg (op het gebied van preventie, jeugd en chronische ziekten), het openbaar bestuur (politiek en beleid, verschillende ministeries en Algemene Rekenkamer) en op het snijvlak van de publieke en private sector (filantropie en farmaceutische zorg). ‘In mijn werk als programmaleider Zorg én Perspectief komen al deze verschillende aspecten mooi samen!’

Lees verderSluiten

Wendy van Hal

Programmasecretaris

E | wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl

T | 06 526 411 82 (bereikbaar ma, di en do)

 

Kansen voor jongeren
Na haar studie Fysiotherapie en Gezondheidswetenschappen werkte Wendy bij GGD Gooi & Vechtstreek en Jongeren Op Gezond Gewicht aan diverse leefstijlprogramma’s voor de jeugd, toegespitst op het onderwijs en de sport. Binnen Zorg én Perspectief krijgt haar kennis en ervaring met programmatisch werken en met het werkveld van onderwijs en sport, alle ruimte.

 

Toekomstperspectief
Een van Wendy’s drijfveren is een bijdrage te leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen, met name van jongeren en hun ouders. ‘Via Zorg én Perspectief zet ik me in voor meer toekomstperspectief voor jongeren met een chronische aandoening. Wat zou het mooi zijn als er geen verschil meer is met gezonde leeftijdgenoten!’

 

Met vragen over Zorg én Perspectief kunt u bij Wendy terecht.

Lees verderSluiten

Rik Nijskens

Programma-ondersteuner

E | zep@fondsnutsohra.nl

T | 06 579 683 10

 

Ervaringsdeskundigheid
Rik begon in 2015 in het Jongerenpanel Zorg én Perspectief. Nu hij is afgestudeerd in Internationaal Leisure Management, kan hij zijn ervaringsdeskundigheid en kennis van de doelgroep goed gebruiken in zijn rol van programma-ondersteuner.

 

Werken aan impact
Rik wil zijn skills inzetten om de positie van jongeren met een chronische aandoening te verbeteren. ‘De meeste kracht put ik uit de bijeenkomsten en gesprekken met de jongeren zelf. Ik vind het mooi om te werken aan impact voor deze jongeren. Hen te verenigen, te vertegenwoordigen en een stem te geven.’

Lees verderSluiten

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Corine van Maar

Programmaleider

E | corine_van_maar@fondsnutsohra.nl

T | 06 216 595 59

 

Behoefte van de oudere centraal
Corine houdt zich al vijftien jaar bezig met ouderenzorg en is expert op het gebied van ouderen met een kwetsbare gezondheid en maatschappelijke participatie. Hoe blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe zorg je dat de leefwereld van ouderen centraal staat? Hier zet Corine zich voor in. Haar werkervaring bij de eerste- en tweede lijn, bij gemeenten en een zorgverzekeraar komt daarbij goed van pas.

 

Verbinden van organisaties in de zorg
In haar werk streeft Corine naar samenwerking, want geen enkele organisatie kan complexe vraagstukken alleen oplossen. Het is haar ambitie om hierin ondersteunend en verbindend te zijn. Corine is sinds 2017 is voor zichzelf begonnen. ‘Ik ben blij met deze mooie opdracht als programmaleider bij Meer Veerkracht, Langer Thuis, waar ouderen terecht zo’n belangrijke rol spelen.’

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Corine terecht.

Lees verderSluiten

Hanneke Marcelis-Evers

Programmasecretaris

E | hanneke_marcelis@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 890 22

 

Welzijn voorop

Na haar studies Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties (Vrije Universiteit Amsterdam) is Hanneke aan de slag gegaan als adviseur bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Vervolgens maakte ze een overstap naar Zorgbelang Noord-Holland. Dankzij haar voorgeschiedenis is Hanneke goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zorg en welzijn.

 

Zinvolle bijdrage

Hanneke kijkt graag vanuit het perspectief van een cliënt, zorgvrager of burger, en vindt makkelijk haar weg in het speelveld tussen instellingen, cliënten, stichtingen, gemeenten en burgers. Hanneke is altijd enthousiast om een zinvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen. ‘Ouderen hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk dat ik me daarom ook zo op mijn plek voel bij Meer Veerkracht, Langer Thuis!’

 

Met vragen over Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u bij Hanneke terecht.

Lees verderSluiten

Gezonde Toekomst Dichterbij

Monique Schrijver

Programmaleider

E | monique_schrijver@fondsnutsohra.nl

T | 06 826 876 10

 

Gezond zijn en gezond blijven
Het voorkómen van ziekte en gezond blijven staan centraal in de loopbaan van Monique. Na haar studie aan de Wageningen Universiteit werkte zij als beleidsmedewerker in de thuiszorg en een verpleeghuis. Daarna ging ze aan de slag als campagneleider Preventie van Ongevallen bij Jonge Kinderen en als teamleider Preventie, Kennis en Onderzoek bij het Diabetes Fonds. Bij FNO werkt ze met hart en ziel aan het verminderen van gezondheidsachterstanden als programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij.

 

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Monique terecht.

 

Lees verderSluiten

Angela Nijland

Programmasecretaris

E | angela_nijland@fondsnutsohra.nl

T | 06 829 620 06

 

Samenleven en participatie
Angela studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In deze studie en in de verdere loopbaan van Angela staat participatie van diverse groepen in de samenleving centraal. Bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp, werkte zij onder andere aan bewonersparticipatie, bij reizigersvereniging Rover aan het faciliteren van reizigersinspraak op het regionale openbaar vervoersbeleid en ten slotte bij Stichting Hello Zuidas als projectleider mobiliteit aan het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de aan de Zuidas gevestigde organisaties.

 

Meer kansen
Sinds juli 2018 werkt Angela bij FNO aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van kansen van gezinnen die leven in armoede. ‘Het is heel bijzonder dat in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij met gezinnen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving.’

 

Met vragen over Gezonde Toekomst Dichterbij kunt u bij Angela terecht.

Lees verderSluiten

Bureau

Hestia Leiker

Directiesecretaris

E | hestia_leiker@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Op het lijf geschreven

Het werken voor een directeur is Hestia op het lijf geschreven. Al vele jaren ontzorgt zij directies bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hestia omschrijft zichzelf als systematisch, ijverig, ondernemend en met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. Daarnaast is Hestia open en betrokken, beschikt zij over een sensitief vermogen en een sterke wil. ‘Ik stimuleer de mensen in mijn omgeving, en mijzelf, om te ontdekken, te groeien en te ontwikkelen.’

Lees verderSluiten

Ineke Monen

Office manager

E | ineke_monen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Nauw betrokken bij het geheel
Ineke werkt sinds 2009 met veel plezier bij FNO. Na verschillende functies als administratief medewerkster vindt ze haar huidige baan verreweg het leukst. De laatste tijd ligt het accent van haar werk steeds meer op het financiële reilen en zeilen van het fonds. ‘Het fijne van het werken in een kleine organisatie is dat je niet een klein stukje van het proces meemaakt, maar nauw betrokken bent bij de organisatie als geheel.’

 

Met algemene vragen kunt u bij Ineke Monen terecht.

Lees verderSluiten

Peter Frankhuizen

Hoofd financiën

E | peter_frankhuizen@fondsnutsohra.nl

T | 085 040 32 60

 

Resultatenfinanciering
Peter wil iets betekenen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die niet dezelfde kansen hebben gehad als hijzelf of door omstandigheden een hulpbehoefte hebben. Het is zijn ambitie om, indien mogelijk, te werken aan resultatenfinanciering.

 

Op grote schaal
‘Sommige projecten hebben een (gedeeltelijke) businesscase. Door deze te onderbouwen en vervolgstappen te zetten kunnen maatschappelijke problemen op grote schaal opgelost worden. Om dit te bereiken moeten het selectieproces, de monitoring en het datamanagement van hoog niveau zijn. Een goed datamanagement kan interventies tevens helpen om lessen te leren.’ Peter zet zich graag in om op deze manier de impact te maximaliseren.

Lees verderSluiten

Roxana König

Communicatieadviseur

E | roxana_konig@fondsnutsohra.nl

T | 06 206 69 194

Lees verderSluiten

Judith Eekhout

Contentmarketeer

E | judith_eekhout@fondsnutsohra.nl

T | 06 577 573 67

 

Voor de volle honderd procent
Judith is antropoloog, redacteur en tekstschrijver. Zij vindt het leuk en belangrijk om haar vakmanschap in te zetten voor maatschappelijke organisaties. ‘Ik wil met mijn werk bijdragen aan de samenleving. Als schrijver/redacteur is het voor mij van groot belang dat ik voor de volle honderd procent sta achter wat ik communiceer. Dat merken en waarderen mensen. Bij FNO ben ik daarom helemaal op mijn plek. Mijn doel is dat iedereen die zich inzet voor mensen met een kwetsbare gezondheid via FNO kennis en inspiratie kan opdoen en delen.’

Lees verderSluiten

Directeur/bestuurder

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder.

Ann Kusters

Directeur/bestuurder

E | ann_kusters@fondsnutsohra.nl

T | 06 474 565 75

 

Vanuit visie en ervaring
Ann studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en vulde haar kennis aan met een TIAS/NIMBAS MBA. Bij FNO kan ze haar werkervaring en netwerk inzetten, opgebouwd bij organisaties in en rondom de zorg. Ze geeft richting aan de organisatie en voert samen met collega’s een professionaliseringsslag door.

 

Aanjagers
‘Ik ben gefascineerd door slim organiseren, verbinden en leiderschap. Het is prachtig dat we met FNO aanjagers kunnen zijn, zodat kwetsbare mensen meer kansen krijgen op gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Ik ben ervan overtuigd dat voor blijvende veranderingen op dat vlak niet altijd meer geld nodig is, maar dat kansen ook groeien door het slim inzetten van geld en het bundelen van expertise.’

Lees verderSluiten