Werken bij

Werken bij FNO: vacatures

We hebben op dit moment geen vacature.

Stageplaatsen

Als stagiair bij FNO leer je het werk in de praktijk kennen. Maar ook wij hebben er wat aan: stagiairs kijken met een frisse blik naar hoe FNO werkt en daar leren we van. We bieden meeloop- en onderzoeksstages. Stages duren bij ons drie maanden tot een jaar.

Wil je stage lopen bij FNO? Stuur dan een e-mail naar info@fnozorgvoorkansen.nl. Geef aan waarom je graag stage bij ons loopt, welk soort stage je voor je ziet, en wat je – vanuit je opleiding – voor FNO wil betekenen.

Open sollicitaties

Wil je werken bij FNO? Stuur ons een open sollicitatie per mail naar info@fnozorgvoorkansen.nl. We zien jouw bondige, originele motivatie en uitgebreid CV graag tegemoet.

We bewaren je gegevens tot er een relevante functie vrijkomt. Je ontvangt daarvan altijd bericht.

Beloningsbeleid

FNO heeft een eigen personeelsreglement. De structuur en de hoogte van het salaris van de directeur/bestuurder sluiten aan bij de gedragscode van de FIN en vallen binnen de ‘Richtlijn beloning van directeuren van Goede Doelen Nederland’.

De niet-uitvoerend voorzitter en bestuursleden krijgen een vaste vergoeding per jaar, aangevuld met een onkostenvergoeding per vergadering.

Medewerkers

Bij FNO werken een stuk of twintig mensen aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Op dit moment doen we dit binnen vier programma’s: Samen Kansrijk en Gezond, Jongeren INC, GeestKracht en Klein Geluk. Elk programma heeft een programmaleider en een of meerdere programmamedewerkers.

Er is ook een bureauteam, bestaande uit de directeur/bestuurder, financiële medewerkers, een secretariaat en een communicatieteam.

Wil je weten wie wij zijn?