Over FNO

Samen zorgen we voor kansen

 • Ik probeer altijd iedereen in te halen.

  Per , framerunner

 • Ik zou willen dat het net zo makkelijk is om te zeggen ‘Ik ben angstig’ of ‘Ik heb last van dwang’ als benoemen dat je buikpijn hebt.

  Anouk , lid van Team GeestKracht

 • De mogelijkheid om weer eigen regie terug te pakken en meer te participeren in de maatschappij.

  Ruud , projectleider en ervaringsdeskundige

 • Angelique heeft het keurig netjes verteld, zodat we konden beluisteren wat er op het toneel gebeurde.

  Connie , theaterbezoeker

 • Ik ben trots op wie ik ben vandaag.

  Leon , lid van Team GeestKracht

 • Ik vind het heel prettig dat er wat meer rust is in de zaal en vooraf. Dat je iets meer ruimte hebt, geen mensen die tegen je aan botsen.

  Saartje , concertbezoeker

 • Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we de politiek en media vertellen waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen.

  Noaz , duo-voorzitter van Team GeestKracht

 • Je bent aan het lopen en kijken en zoeken en hebt contact met andere mensen. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen.

  Teun , geocacher

 • Je bent altijd bezig met je rolstoel om obstakels te overwinnen en dat heb je nu even helemaal niet.

  Willem , VR-sporter

 • Je bereikt niks als je in je pijn blijft zitten. Op een gegeven moment dacht ik: ik kan er ook iets mee dóen.

  Hannah , lid van Team GeestKracht

 • De eerste keer vond ik het wel spannend; ik was zenuwachtig. Maar nu ging ik normaal duiken. Eigenlijk vind ik duiken nu heel erg leuk!

  Egor , duiker

 • Als het wit of grijs of zwart is, zie ik het superslecht. Maar met een oranje bal zie ik het supergoed.

  Daniël , stoeprander

 • Met mijn verhaal kan ik hopelijk voorkómen dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als ik.

  Robin , lid van Team GeestKracht

 • Dat je eerst zelf leert en daarna ook een ander het leert. Dat is heel erg leuk.

  Neeltje , co-trainer Supermarktsafari

 • Ouders met jong kind

  Gezinnen in een kwetsbare situatie

  Verhalen van Samen Kansrijk en Gezond

 • Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid

  Verhalen van GeestKracht

 • Mensen met een langdurige beperking

  Verhalen van Klein Geluk

Hoe wij werken

FNO werkt met meerdere programma’s die elkaar versterken. Elk programma bestaat uit projecten die elkaar ook weer versterken. We brengen partijen bij elkaar en stimuleren een samenhangende aanpak. Bovendien financieren we niet alleen projecten van anderen. We ondernemen ook zelf activiteiten. De wensen en behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan daarbij centraal. Voor zoveel mogelijk impact.

Onze belangrijkste uitgangspunten:

 • FNO is er voor de mensen voor én met wie wij ons inzetten: mensen in een kwetsbare situatie. We richten ons op het vergroten van hun kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.
 • Kenmerkend voor ons fonds zijn: programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid.

Programma's

Wij werken met vier programma’s: voor en mét gezinnen in een kwetsbare situatie, mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2024

Voor én met: Jongvolwassenen (16-35 jaar) met een psychische kwetsbaarheid

Doel: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

Impact door Groei

Budget: € 50 miljoen

Looptijd: 2023 t/m 2042

Voor én met: Alle doelgroepen van de FNO-programma’s

Doel: Alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland kunnen optimaal, naar wens en vermogen, meedoen in de samenleving.

Klein Geluk

Budget: € 8 miljoen

Looptijd: 2022 t/m 2028

Voor én met: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doel: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid ervaren een betere kwaliteit van leven.

Samen Kansrijk en Gezond

Budget: € 40 miljoen

Looptijd: 2021 t/m 2030

Voor én met: Gezinnen in een kwetsbare situatie

Doel: Alle gezinnen in een kwetsbare situatie ervaren een betere gezondheid.

Jaarverslag 2022

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het verslag van 2022 is een infographic:

Kijk hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2022 (pdf).

NB: Op 25 april 2022 ging ons fonds over van een ‘one tier board’, met een uitvoerend bestuurder: Ann Kusters (tevens directeur) en niet-uitvoerende bestuursleden, naar een raad van toezicht-model, met dezelfde directeur/bestuurder.

Toelichting bij het publieksverslag

Onze programma’s hebben een jaar lang hard gewerkt. We hebben veel geleerd en bereikt voor én met mensen in kwetsbare situaties. Goed om daar even bij stil te staan en al deze kennis en ervaringen mee te nemen naar 2023.

Klein Geluk

2022 was voor FNO het jaar van Klein Geluk. Het ‘oude’ programma (2018 t/m ’22) sloot af met een feestelijke online Klein Geluk Dag voor alle mensen met een beperking op het vlak van gezondheid die betrokken waren bij de projecten. De dag is samen met hen vormgegeven. 50 organisaties deden mee en de Klein Geluk Dag-teller stond op wel 2.000 deelnemers.

Het nieuwe Klein Geluk (2022 t/m ’28) is gestart in de zomer. Bij de eerste call hebben we alweer 41 nieuwe projecten kunnen honoreren. Nóg belangrijker is nu dat we werken vanuit de behoefte van de mensen om wie het gaat. Ook willen we binnen het programma zorgen voor meer betaald werk voor mensen met een beperking op het vlak van gezondheid.

Jongeren INC

Jongeren INC heeft in 2022 ingezet op het borgen van resultaten. Zo werken we samen met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs aan het bevorderen van inclusief onderwijs in Nederland.

Gemeenten die impactgericht willen werken en financieren op resultaten hebben zich aangesloten bij De Grote Beweging, opgezet met steun van ons programma. En er is een nieuwe Kwaliteitsstandaard die de overgang van kinderarts naar volwassenenarts flink verbetert voor jongeren die achttien worden.

GeestKracht

GeestKracht heeft in 2022 extra aandacht gegeven aan de koppeling tussen het ervaringspanel Team GeestKracht en de projecten. We merken dat de stem van de jongvolwassenen nu nog beter gehoord wordt. We vinden preventie heel belangrijk. Dat uitte zich onder meer in het helpen opzetten van een alliantie van inloopvoorzieningen: plekken waar jongeren laagdrempelig terechtkunnen. We hebben vier projecten toegekend met een integrale en domeinoverstijgende aanpak. Zij worden ondersteund met een leergemeenschap en meelopend onderzoek.

Samen Kansrijk en Gezond

Samen Kansrijk en Gezond groeit hard: er zijn in 2022 zes nieuwe aanvragen toegekend. In de gebieden die met ons meedoen is de stem van gezinnen versterkt. Iedereen herkent de uitdaging om aan te sluiten bij uiteenlopende behoeften. Door samen te werken geven we elkaar hiervoor tips en nieuwe energie. We kwamen ook een paar keer samen met andere partijen die de bestaanszekerheid van gezinnen willen verbeteren. Zo kunnen we onze kennis en positie aanscherpen en samen meer impact maken.

Impact door Groei

Bij FNO zetten we ons in alle programma’s in voor én met mensen in kwetsbare situaties. Impactondernemingen kunnen voor hen van grote betekenis zijn. Impactondernemingen zijn bedrijven met een maatschappelijke missie. Ze bestaan niet om winst te maken, maar om (mét die winst) impact te maken. Veel impactondernemingen creëren kansen voor mensen in een kwetsbare situatie, zoals: werkplekken met begeleiding, hulp bij schulden, laagdrempelige sport of sociaal contact.

Volgend op een aantal onderzoeken naar resultaatfinanciering in 2020 en 2021, hebben we in 2022 veldexperimenten uitgevoerd met impactondernemingen. Op 1 januari 2023 is ons nieuwe programma Impact door Groei gestart. Met het programma zetten we in op systeemverandering op het gebied van impactfinancieren en kunnen we een aantal ondernemingen in de doorgroeifase vooruithelpen met co-financiering.

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2021.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020.

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen (pdf)

Bestuur en raad van toezicht

De organisatie FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder (Ann Kusters), met als toezichthouder een raad van toezicht:

  • Peter Ploegsma, voorzitter + lid remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2024
   herbenoembaar
  • Jurriaan Penders, vicevoorzitter + voorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2027
   laatste termijn
  • Mariëtte Keijser – einddatum 26 juni 2025
   laatste termijn
  • Huck Chuah, lid auditcommissie – einddatum 28 juni 2025
   herbenoembaar
  • Iris van de Looij, lid auditcommissie – einddatum 2 oktober 2027
   herbenoembaar

Geschiedenis

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Bij het in 1848 opgerichte Nutsziekenfonds kreeg een gezin voor een klein bedrag per week recht op doktershulp, medicijnen en een uitkering bij ziekte of overlijden. Dit was dus een voorloper van de zorgverzekeringen van nu.

FNO is ontstaan in 1999 na een fusie van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer. De statutaire naam van het fonds is daarom nog altijd: Stichting Fonds NutsOhra. We zijn een geheel onafhankelijk vermogensfonds met de ‘collectepotjes’ van de voorlopers van deze organisaties als basis van ons vermogen.

Beleggingsbeleid

Om ons doel te bereiken financieren we onze programma’s. Ook maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2023). We streven ernaar ons vermogen in stand te houden, zodat programma’s ook op lange termijn gefinancierd kunnen worden. We beleggen ons vermogen volgens deze gedachte en financieren onze bestedingen uit het rendement.

We zijn een fonds met een maatschappelijke missie. Het is daarom belangrijk dat ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor ons MVB-beleid zijn gebaseerd op de doelstelling van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt gezien.

Ons vertrekpunt zijn de principes van United Nations Global Compact. FNO ondersteunt en past deze principes zoveel mogelijk toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast kiezen we voor passief beleggen tegen lage kosten.

Meer weten? Mail Ann Kusters, directeur/bestuurder.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Ook onderschrijven we de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN: Code Goed Bestuur. We streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een voorbeeld van.

 

Beeld: Beweegroute buitenruimte dagcentrum Prima Vista