Historie

FNO is ontstaan in 1999, na de fusie van Delta Lloyd met NUTS OHRA Beheer. De geschiedenis van het fonds gaat echter al een kleine 200 jaar terug. Trouw aan de traditie van NUTS en OHRA, zet FNO de inkomsten uit het vermogen in voor verbeteringen in de gezondheidszorg. De rode draad daarbij is altijd geweest: het stimuleren van innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Maatschappelijke ontwikkeling als vertrekpunt
De geschiedenis van het Nuts ziekenfonds in Den Haag, één van de grondleggers van het fonds, gaat terug tot 1848. Tegen het einde van de 18e eeuw ontstonden vanuit de Maatschappij tot nut van ’t Algemeen, instellingen die bij wilden dragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van niet kapitaalkrachtige mensen. Zo werden Nutsleeszalen en Nutsscholen opgericht, maar ook Nutsbanken en Nutsverzekeringen. Het Nuts ziekenfonds in den Haag is ook ontstaan vanuit deze maatschappelijke visie.
 
Focus op gezondheidszorg
De andere grondlegger van het fonds – OHRA – werd in 1925 opgericht als de Onderlinge ziekteverzekering der Hoogere RijksAmbtenaren. In 1994 gingen NUTS en OHRA samen verder. Op het moment dat NUTS OHRA en Delta Lloyd in 1999 een fusie aangingen, besloten zij om de waarde die NUTS OHRA vertegenwoordigde, te beheren in een Goede Doelenfonds. Op deze manier konden de inkomsten uit het opgebouwde ‘maatschappelijk kapitaal’, weer terugvloeien naar waar dit voor was bedoeld: de gezondheidszorg. De vereniging NUTS OHRA werd voortgezet in een stichting en in de statuten werd vastgelegd dat de inkomsten uit het vermogen ten goede zouden komen aan projecten en initiatieven op het gebied van de gezondheidszorg.
 
Stevige rode draad
De Nederlandse gezondheidszorg heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld en ook FNO heeft flinke stappen gemaakt. Zo is het fonds sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een fonds met landelijke bekendheid. Niet alleen de continuïteit van de inkomsten maar ook een heldere focus binnen de doelstelling, blijkt daarbij een stevige rode draad te zijn. Dit komt vooral door consequent vast te houden aan een aantal uitgangspunten: zo blijft het fonds oog houden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Een belangrijk criterium hierbij is dat er voor deze projecten geen reguliere vorm van financiering mogelijk is. Dit maakt de projecten die met hulp van het fonds gefinancierd worden vaak uniek. Daarnaast zijn professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid kenmerkend voor FNO.
 
Meer dan alleen financiële ondersteuning
Dat steeds meer mensen het fonds weten te vinden, geeft vertrouwen in de lijn die is ingezet. Want het fonds richt zich niet alleen op het financieren van initiatieven waarvoor een aanvraag is ingediend, maar initieert ook zelf projecten. Niet het aanbod vanuit de zorg, maar de behoeften van kwetsbare mensen zelf, staan centraal. Vanuit deze vragen brengt het fonds partijen bij elkaar en stimuleert een geïntegreerde aanpak. Zo heeft FNO altijd het verschil kunnen maken.
In 2015 heeft FNO, na jarenlange groei, de strategie aangepast en bij de financiële ondersteuning van projecten en initiatieven de focus gelegd op vier terreinen binnen de gezondheidszorg. FNO beoogt met deze focus om de komende jaren met het beschikbare budget nog meer te kunnen betekenen voor kwetsbare mensen.
De statutaire naam van FNO is: Stichting Fonds NutsOhra.

Lees verderSluiten

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Ook onderschrijft het Fonds de uitgangspunten van de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN gedragscode).

Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Wij streven naar helderheid en transparantie. De publicatie sinds 2007 van onder meer het publieksjaarverslag is daar een blijk van.

Werken bij

Open sollicitaties

Stuur een mail naar info@fondsnutsohra.nl. We zien graag je korte en bondige en originele motivatie én uitgebreid CV tegemoet. Wij nodigen je dan eventueel uit voor een kennismakingsgesprek of bewaren jouw gegevens tot er een relevante functie vrij komt. Je ontvangt daarvan altijd bericht.

Stageplaatsen

Stage lopen bij FNO kan. Als stagiair leer je het werk in de praktijk kennen. Maar ook wij als FNO hebben er wat aan. Stagiairs kijken met een frisse blik naar hoe FNO werkt, en daar leren we van. We bieden meeloop- en onderzoeksstages. Stages duren bij ons minimaal drie maanden en maximaal één jaar.
Wil je stage lopen bij FNO? Stuur dan een e-mail naar info@fondsnutsohra.nl. Geef aan waarom je graag stage bij ons loopt, welk soort stage je voor je ziet, en wat je – vanuit je opleiding – voor FNO zou willen betekenen.

Publieksverslag 2017

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het publieksverslag van 2017 is weergegeven in de vorm van een infographic. Met deze infographic krijgt u snel een overzicht van de activiteiten die FNO in 2017 ondernam en de resultaten die dit opleverde.

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie.

 

Klik hier voor de verkorte jaarcijfers 2017.

Nieuwsgierig naar onze programma’s? Op de betreffende programmapagina vindt u veel informatie en de contactgegevens van de betrokken medewerkers.

Bekijk het publieksverslag 2016 hier.