Organisatie

Programma's

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020-2025

Doelgroep: Jongvolwassenen (16 – 35 jaar) met psychische problemen

Doelstelling: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

 

Gezonde Toekomst Dichterbij

Budget: € 20 miljoen

Looptijd: 2015‐2020

Doelgroep: Kinderen en ouders in gezinnen in achterstandssituaties

Doelstelling: Het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

 

Jongeren INC

Budget: € 9 miljoen

Looptijd: 2020-2024

Doelgroep: Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening

Doelstelling: Alle jongeren met een chronische aandoening kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

 

Klein Geluk

Budget: € 3 miljoen

Looptijd: 2018‐2021

Doelgroep: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Publieksverslag 2018

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het publieksverslag van 2018 is een infographic. Klik op de afbeelding voor een grote versie.

 

Het in 2015 gestarte programma Zorg én Perspectief is met succes afgerond. Bekijk hier de resultaten van vier jaar Zorg én Perspectief.

Klik hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2018.

Nieuwsgierig naar waar we in 2018 aan werkten en wat we de afgelopen tijd gedaan en geleerd hebben? Op de programmapagina’s vind je veel informatie:

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Samen met het bestuur van FNO kijk ik met trots terug op 2018 en de jaren daarvoor. We investeerden bewust niet in uitgebreide publieksverslagen per jaar, omdat bij onze meerjarenprogramma’s de activiteiten, resultaten en geleerde lessen zich niet aan het administratieve boekjaar houden. Via de programmapagina’s en diverse andere communicatiekanalen delen we regelmatig kennis en ervaringen, vertellen we over wat gaat komen en wat we geleerd hebben. Heb je vragen? Stel ze ons.

Hartelijke groet,

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

Bestuur

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Het bestuur bestaat, naast Ann Kusters als uitvoerend bestuurder, uit een niet-uitvoerende voorzitter en vijf niet-uitvoerende leden:

 • Trienke Stellema, voorzitter + vicevoorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2022
  laatste termijn
 • Rudolf Bosveld, voorzitter financiële commissie – einddatum 31 december 2020
  laatste termijn
 • Wendela Hingst, voorzitter beleidscommissie – einddatum 31 december 2020
  laatste termijn
 • Mariëtte Keijser, lid beleidscommissie – einddatum 26 juni 2021
  herbenoembaar
 • Jeroen Schreur, lid financiële commissie – einddatum 31 december 2023
  laatste termijn
 • Jurriaan Penders, lid beleidscommissie – einddatum 31 december 2023
  herbenoembaar

Historie

Het onafhankelijke fonds FNO is ontstaan in 1999, na de fusie van Delta Lloyd met NUTS OHRA Beheer. De statutaire naam van FNO is daarom nog steeds: Stichting Fonds NutsOhra.

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Er werd toen gecollecteerd om zieke werknemers uit collectepotjes te kunnen betalen; een voorloper van het ziekenfonds en de huidige particuliere verzekeringen. Deze collectepotjes van voorlopers van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer zijn samengevoegd en dit vermogen vormt de basis van het huidige vermogen van FNO; een geheel onafhankelijk fonds dat nog steeds als doel heeft om innovaties te stimuleren die bijdragen aan gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare situatie.

Meer dan alleen financiële ondersteuning
Steeds meer mensen weten FNO te vinden en waarderen onze keuzes. Dit geeft vertrouwen in de koers die FNO vaart. Want FNO richt zich niet alleen op het financieren van initiatieven waarvoor een aanvraag is ingediend, maar initieert ook zelf activiteiten. Niet het aanbod vanuit de zorg of andere levensdomeinen, maar de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan centraal. Vanuit deze vragen brengt FNO partijen bij elkaar en stimuleren we een geïntegreerde aanpak. Zo heeft FNO altijd het verschil kunnen maken.

Stevige rode draad
FNO heeft flinke stappen gezet de afgelopen jaren. Zo zijn we sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een onafhankelijk fonds met landelijke bekendheid. De heldere focus vormt daarbij een stevige rode draad. We houden consequent vast aan een aantal uitgangspunten:

 • FNO is er door en voor de doelgroep: mensen in een kwetsbare situatie. FNO richt zich op het vergroten van kansen op gezondheid, een betere kwaliteit van leven en een verbetering van het toekomstperspectief van deze doelgroep.
 • Programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid zijn kenmerkend voor FNO.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Ook onderschrijft het Fonds de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Code Goed Bestuur). Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Wij streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van onder meer het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een blijk van.

Beleggingsbeleid

FNO is een vermogensfonds dat ernaar streeft het vermogen in stand te houden zodat ook op lange termijn programma’s gefinancierd kunnen worden. Belangrijkste uitgangspunt is dat we de aandacht richten op de missie en de bestedingen van FNO. Om de missie te verwezenlijken financieren we diverse programma’s. Bovendien maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2018).

FNO belegt het vermogen zodanig dat het vermogen gemiddeld op lange termijn in stand blijft én de bestedingen uit rendement gefinancierd kunnen worden.

We zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Het is daarom een voorwaarde dat het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor het MVB-beleid zijn gebaseerd op de missie van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt ervaren. Als vertrekpunt hebben we gekozen voor de principes van de United Nations Global Compact. FNO omarmt, ondersteunt en past deze principes zo veel mogelijk toe in het beleggingsbeleid.

Daarnaast hebben we bewust gekozen voor passief beleggen tegen lage kosten.