Over FNO

Hoe wij werken

Wij werken programmatisch. Een programma bij FNO richt zich op een maatschappelijk vraagstuk dat past bij onze organisatiemissie. Het is opgebouwd uit met elkaar samenhangende activiteiten.

Programma's

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020-2025

Doelgroep: Jongvolwassenen (16 – 35 jaar) met psychische problemen

Doelstelling: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

 

Samen Kansrijk en Gezond

Budget: € 40 miljoen

Looptijd: 2021‐2030

Doelgroep: Kinderen en ouders in gezinnen in achterstandssituaties

Doelstelling: Het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

 

Jongeren INC

Budget: € 9 miljoen

Looptijd: 2020-2024

Doelgroep: Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening

Doelstelling: Alle jongeren met een chronische aandoening kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

 

Klein Geluk

Budget: € 3 miljoen

Looptijd: 2018‐2022

Doelgroep: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Subsidie aanvragen

De programma’s Jongeren INC, Samen Kansrijk en Gezond en GeestKracht openen regelmatig een call. Dit kun je zien op de homepage of de betreffende programmapagina.

Jaarverslag 2019

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het verslag van 2019 is een PDF.

Klik hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2019.

 

Toelichting bij het publieksverslag

Vermogensfonds FNO draagt op vele manieren bij aan de samenleving: als aanjager van initiatieven, als adviseur en als partner. Zo ook in 2019. Ik blik terug op een succesvol jaar, waarin we voor duizenden mensen het verschil hebben gemaakt.

Bestuur

We namen afscheid van twee bestuursleden die vertrokken vanwege het aflopen van hun termijn: mr. Marg Janssen en prof. dr. Johan Mackenbach. Op deze plek bedank ik hen nogmaals voor hun jarenlange inzet voor FNO en haar programma’s.

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Ons programma Meer Veerkracht, Langer Thuis, voor alleenwonende ouderen met een beperking, is afgerond en geëvalueerd. De feestelijke presentatie van de resultaten en succesfactoren van het programma vond plaats tijdens de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. De vele geleerde lessen van de afgelopen vijf jaar worden nu verder verspreid en verduurzaamd.

Zorg én Perspectief

Dit jaar stond tevens in het teken van de positieve eindevaluatie en de feestelijke afronding van ons programma Zorg én Perspectief, voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel ZéP blijft zeer actief en is niet meer weg te denken uit het politieke landschap. Met de kennis en vaardigheden van Zorg én Perspectief zijn de nieuwe programma’s Jongeren INC en GeestKracht voorbereid.

Jongeren INC

Doel van Jongeren INC is dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Om Jongeren INC vorm te geven, startte het kwartiermakerteam met een brede veldronde. Het programma werd uiteraard opgezet mét de jongeren zelf. Zij hebben prioriteiten aangegeven, meegedacht en meegeschreven.

GeestKracht

Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid hebben een grote stem binnen het nieuwe programma GeestKracht, dat ervoor wil zorgen dat zij krachtig in de maatschappij kunnen meedoen. Vanaf de zomer zijn vele gesprekken gevoerd met hen, professionals, wetenschappers en relevante landelijke organisaties. Dit om tot een belangrijk en breed gedragen programma te komen.

2020

Ik verheug me op een impactvol 2020. Een jaar waarin we weer hard werken aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief, voor de mensen in Nederland die dit het meest kunnen gebruiken. Een jaar waarin we vast weer veel mooie resultaten gaan zien!

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Bestuur

De organisatie van FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Het bestuur bestaat, naast Ann Kusters als uitvoerend bestuurder, uit een niet-uitvoerende voorzitter en vier niet-uitvoerende leden:

  • Peter Ploegsma, voorzitter + vicevoorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2024
   herbenoembaar
  • Jurriaan Penders, vicevoorzitter + voorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2023
   herbenoembaar
  • Mariëtte Keijser, voorzitter beleidscommissie – einddatum 26 juni 2021
   herbenoembaar
  • Jeroen Schreur, voorzitter financiële commissie – einddatum 31 december 2023
   laatste termijn
  • Vacature

Geschiedenis

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Er werd toen gecollecteerd om zieke werknemers uit collectepotjes te kunnen betalen. Dit was een voorloper van het ziekenfonds en de huidige zorgverzekeringen.

FNO is ontstaan in 1999 na de fusie van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer. We zijn een geheel onafhankelijk vermogensfonds met de collectepotjes van (de voorlopers van) deze organisaties als basis van ons vermogen. (De statutaire naam van FNO is daarom nog altijd: Stichting Fonds NutsOhra.)

Meer dan financiële ondersteuning

Als vermogensfonds richt FNO zich niet alleen op het financieren van initiatieven van anderen, maar ondernemen we ook zelf activiteiten. Niet het aanbod vanuit de zorg of andere levensdomeinen, maar de behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan daarbij centraal. Vanuit deze vraag brengt FNO partijen bij elkaar en stimuleren we een geïntegreerde aanpak. Zo zorgen we voor kansen.

Heldere focus

FNO is uitgegroeid tot een onafhankelijk vermogensfonds met landelijke bekendheid. Onze heldere focus vormt een stevige rode draad. Onze belangrijkste uitgangspunten:

 • FNO is er voor en door de doelgroep: mensen in een kwetsbare situatie. FNO richt zich op het vergroten van hun kansen op gezondheid, een betere kwaliteit van leven en toekomstperspectief.
 • Kenmerkend voor FNO zijn: programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Ook onderschrijven we de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Code Goed Bestuur).

We streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een voorbeeld van.

Beleggingsbeleid

Om onze missie te verwezenlijken financieren we diverse programma’s. Ook maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2018).

FNO streeft ernaar het vermogen in stand te houden, zodat programma’s ook op lange termijn gefinancierd kunnen worden. We beleggen ons vermogen volgens deze filosofie en financieren onze bestedingen uit het rendement.

We zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Het is daarom een voorwaarde dat ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor het MVB-beleid zijn gebaseerd op de missie van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt ervaren.

Als vertrekpunt hebben we gekozen voor de principes van de United Nations Global Compact. FNO omarmt, ondersteunt en past deze principes zo veel mogelijk toe in het beleggingsbeleid.

Daarnaast kiezen we voor passief beleggen tegen lage kosten.