Over FNO

Samen zorgen we voor kansen

 • Ik probeer altijd iedereen in te halen.

  Per , framerunner

 • Ik zou willen dat het net zo makkelijk is om te zeggen ‘Ik ben angstig’ of ‘Ik heb last van dwang’ als benoemen dat je buikpijn hebt.

  Anouk , lid van Team GeestKracht

 • De mogelijkheid om weer eigen regie terug te pakken en meer te participeren in de maatschappij.

  Ruud , projectleider en ervaringsdeskundige

 • Angelique heeft het keurig netjes verteld, zodat we konden beluisteren wat er op het toneel gebeurde.

  Connie , theaterbezoeker

 • Ik ben trots op wie ik ben vandaag.

  Leon , lid van Team GeestKracht

 • Ik vind het heel prettig dat er wat meer rust is in de zaal en vooraf. Dat je iets meer ruimte hebt, geen mensen die tegen je aan botsen.

  Saartje , concertbezoeker

 • Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we de politiek en media vertellen waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen.

  Noaz , duo-voorzitter van Team GeestKracht

 • Je bent aan het lopen en kijken en zoeken en hebt contact met andere mensen. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen.

  Teun , geocacher

 • Wie is de mens achter een persoon met een beperking? Dat wil ik laten zien.

  David-Jan , voor Jongeren INC

 • Er is meer armoede dan je denkt.

  Risma , lid Gezinspanel Samen Kansrijk en Gezond

 • Je bent altijd bezig met je rolstoel om obstakels te overwinnen en dat heb je nu even helemaal niet.

  Willem , VR-sporter

 • Je bereikt niks als je in je pijn blijft zitten. Op een gegeven moment dacht ik: ik kan er ook iets mee dóen.

  Hannah , lid van Team GeestKracht

 • De eerste keer vond ik het wel spannend; ik was zenuwachtig. Maar nu ging ik normaal duiken. Eigenlijk vind ik duiken nu heel erg leuk!

  Egor , duiker

 • Jongeren weten zó goed wat ze willen en kunnen. Neem hen serieus!

  Lotte , directeur van JongPIT

 • Als het wit of grijs of zwart is, zie ik het superslecht. Maar met een oranje bal zie ik het supergoed.

  Daniël , stoeprander

 • Met mijn verhaal kan ik hopelijk voorkómen dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als ik.

  Robin , lid van Team GeestKracht

 • We proberen meer uit het leven te halen voor deze grote groep jongeren en maken van onze beperking onze kracht.

  Lauren , voor Jongeren INC

 • Dat je eerst zelf leert en daarna ook een ander het leert. Dat is heel erg leuk.

  Neeltje , co-trainer Supermarktsafari

 • Als je mensen vroegtijdig in hun worsteling gericht kan bijstaan, dan kan dat voor iemands leven veel uitmaken.

  Michiel , duo-voorzitter van Team GeestKracht

 • Ouders met jong kind

  Gezinnen in een kwetsbare situatie

  Verhalen van Samen Kansrijk en Gezond

 • Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid

  Verhalen van GeestKracht

 • David-Jan van het programma Jongeren INC van FNO

  Jongeren met een chronische aandoening

  Verhalen van Jongeren INC

 • Mensen met een langdurige beperking

  Verhalen van Klein Geluk

Hoe wij werken

FNO werkt met meerdere programma’s die elkaar versterken. Elk programma bestaat uit projecten die elkaar ook weer versterken. We brengen partijen bij elkaar en stimuleren een samenhangende aanpak. Bovendien financieren we niet alleen projecten van anderen. We ondernemen ook zelf activiteiten. De wensen en behoeften van mensen in een kwetsbare situatie zélf, staan daarbij centraal. Voor zoveel mogelijk impact.

Onze belangrijkste uitgangspunten:

 • FNO is er voor de mensen voor én met wie wij ons inzetten: mensen in een kwetsbare situatie. We richten ons op het vergroten van hun kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.
 • Kenmerkend voor ons fonds zijn: programmatisch werken, professionaliteit, zorgvuldigheid en toegankelijkheid.

Programma's

Wij werken met vijf programma’s: voor en mét gezinnen in een kwetsbare situatie, mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid en jongeren met een chronische aandoening of beperking.

GeestKracht

Budget: € 12 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2024

Voor én met: Jongvolwassenen (16-35 jaar) met een psychische kwetsbaarheid

Doel: Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in de maatschappij.

Impact door Groei

Budget: € 50 miljoen

Looptijd: 2023 t/m 2042

Voor én met: Alle doelgroepen van de FNO-programma’s

Doel: Alle mensen in kwetsbare situaties in Nederland kunnen optimaal, naar wens en vermogen, meedoen in de samenleving.

Jongeren INC

Budget: € 9 miljoen

Looptijd: 2020 t/m 2023

Voor én met: Jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening of beperking

Doel: Alle jongeren met een chronische aandoening of beperking kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

Klein Geluk

Budget: € 8 miljoen

Looptijd: 2022 t/m 2028

Voor én met: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Doel: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid ervaren een betere kwaliteit van leven.

Samen Kansrijk en Gezond

Budget: € 40 miljoen

Looptijd: 2021 t/m 2030

Voor én met: Gezinnen in een kwetsbare situatie

Doel: Alle gezinnen in een kwetsbare situatie ervaren een betere gezondheid.

Jaarverslag 2021

FNO geeft ieder jaar een publieksverslag uit. Het verslag van 2021 is een infographic:

FNO publieksverslag 2021

Kijk hier voor de verkorte jaarcijfers en het accountantsverslag van 2021 (pdf).

 

NB: Op 25 april 2022 ging ons fonds over van een ‘one tier board’, met een uitvoerend bestuurder: Ann Kusters (tevens directeur) en niet-uitvoerende bestuursleden, naar een raad van toezicht-model, met dezelfde directeur/bestuurder. Het jaarverslag 2021 is nog vastgesteld door de one-tier board.

Toelichting bij het publieksverslag

De programma’s van FNO hebben een goed jaar achter de rug en we zitten vol inspirerende plannen voor 2022. Ik neem je graag even mee:

Samen Kansrijk en Gezond

Ons nieuwe programma van en voor gezinnen in een kwetsbare situatie werkt sinds dit najaar samen in wijken in Den Haag, Leeuwarden en Tilburg. In januari 2022 is Amersfoort aangehaakt. Ook het evaluatieonderzoek is gestart. Ontdek de gebieden in het land.

In Samen Kansrijk en Gezond leren en veranderen we continu. Daarom gaan we het in 2022 iets anders doen: een subsidieaanvraag begint met persoonlijk contact waarin we samen de meerwaarde van samenwerking verkennen. Pas daarna kun je een aanvraag indienen. Aanvragers kunnen het hele jaar door contact met ons opnemen, en hun aanvraag indienen wanneer ze er klaar voor zijn.

We laten ons graag verrassen door lef, eigenheid, onbekende experimenten en moedige plannen, die samen met gezinnen en met verschillende partners zijn gesmeed. Mede op advies van ons groeiende ervaringsdeskundigenpanel heeft het thema ‘geldstress en ervaren gezondheid’ in 2022 onze speciale aandacht.

Jongeren INC

Ervaringskennis staat bij al onze programma’s voorop. Bij Jongeren INC laten we ons adviseren en inspireren door de leden van JongPIT. Eind 2022 zal deze stichting van en voor jongeren met een chronische aandoening nóg bekender zijn bij ministeries en gemeenten.

We werken intensief verder met het platform Naar Inclusiever Onderwijs om de ontwikkeling van inclusief onderwijs (nu zelfs in het regeerakkoord!) te bevorderen. Meer over inclusief onderwijs.

Een greep uit onze andere activiteiten dit jaar:

Streven is dat de ‘Kwaliteitsstandaard transitiezorg’ eind van het jaar bekend is bij alle kinderartsen en medisch specialisten die hiermee te maken krijgen, en de invoering in volle gang. Ook zijn minimaal vijfhonderd jongeren aan het werk geholpen en werken we met gemeenten en ministeries samen om lokale resultatenfondsen op te zetten.

Klein Geluk

Door de coronasituatie hadden veel projecten van ons programma Klein Geluk wat extra tijd nodig voor uitstel of alternatieven. Het afgelopen jaar hebben ongeveer zeventig projecten hun activiteiten kunnen afronden. Bekijk een paar echte feelgood-filmpjes.

Dit jaar organiseren we nog een afsluitend evenement, natuurlijk gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de mensen zelf.

GeestKracht

GeestKracht en het jongvolwassenenpanel Team GeestKracht zijn het afgelopen jaar actief en vooral ook zichtbaar geweest. Zo zijn we aangesloten bij denktanks en werkgroepen vanuit ministeries en in gesprek gegaan met verschillende media (bijvoorbeeld NU.nl).

In juni bood Team GeestKracht, in samenwerking met anderen, een petitie aan de Tweede Kamer aan. Wij vonden het namelijk hoog tijd om de psychische gezondheid van jongvolwassenen serieus te nemen. Het nieuwe kabinet gaf in het regeerakkoord gehoor aan deze oproep en verbreedt het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid!

Ook zijn we actief met het ontwikkelen van ‘de transitieroute’, die de overgang van mbo naar werk gaat verbeteren. Begin januari 2022 hebben we onze vierde call geopend, waarin we initiatieven uitnodigen die jongvolwassenen vanuit een holistisch perspectief ondersteunen en daarin de samenwerking met anderen zoeken. We willen samen leren wat goed gaat en wat nodig is om de hulp te verbeteren.

Ben je net zo enthousiast over onze aanpak van taaie maatschappelijke vraagstukken als wij en wil je vaker op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan in voor (een van) de programmanieuwsbrieven.

Ann Kusters, directeur/bestuurder FNO

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2020.

Bekijk hier het Jaarverslag 2019.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018.

Bekijk hier het Jaarverslag 2017.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen (pdf)

Bestuur en raad van toezicht

De organisatie FNO bestaat uit een bureau en een directeur/bestuurder. Op 25 april 2022 ging ons fonds over van een ‘one tier board’, met een uitvoerend bestuurder: Ann Kusters (tevens directeur) en niet-uitvoerende bestuursleden, naar een raad van toezicht-model.

De raad van toezicht bestaat uit de mensen die tot 25 april niet-uitvoerend bestuurslid waren:

  • Peter Ploegsma, voorzitter + lid remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2024
   herbenoembaar
  • Jurriaan Penders, vicevoorzitter + voorzitter remuneratiecommissie – einddatum 31 december 2023
   herbenoembaar
  • Mariëtte Keijser – einddatum 26 juni 2025
   laatste termijn
  • Jeroen Schreur, voorzitter auditcommissie – einddatum 31 december 2023
   laatste termijn
  • Huck Chuah, lid auditcommissie – einddatum 28 juni 2025
   herbenoembaar

Geschiedenis

De geschiedenis van FNO gaat een kleine tweehonderd jaar terug. Bij het in 1848 opgerichte Nutsziekenfonds kreeg een gezin voor een klein bedrag per week recht op doktershulp, medicijnen en een uitkering bij ziekte of overlijden. Dit was dus een voorloper van de zorgverzekeringen van nu.

FNO is ontstaan in 1999 na een fusie van Delta Lloyd en NUTS OHRA Beheer. De statutaire naam van het fonds is daarom nog altijd: Stichting Fonds NutsOhra. We zijn een geheel onafhankelijk vermogensfonds met de ‘collectepotjes’ van de voorlopers van deze organisaties als basis van ons vermogen.

Beleggingsbeleid

Om ons doel te bereiken financieren we onze programma’s. Ook maken we kosten voor de eigen organisatie. FNO heeft een meerjarenbegroting waarin jaarlijks gemiddeld € 12 miljoen wordt besteed (geïndexeerd 2018). We streven ernaar ons vermogen in stand te houden, zodat programma’s ook op lange termijn gefinancierd kunnen worden. We beleggen ons vermogen volgens deze gedachte en financieren onze bestedingen uit het rendement.

Maatschappelijk verantwoord

We zijn een fonds met een maatschappelijke missie. Het is daarom belangrijk dat ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd (MVB). De principes voor ons MVB-beleid zijn gebaseerd op de doelstelling van FNO én op wat in het maatschappelijk verkeer als verantwoord wordt gezien.

Ons vertrekpunt zijn de principes van United Nations Global Compact. FNO ondersteunt en past deze principes zoveel mogelijk toe in het beleggingsbeleid. Daarnaast kiezen we voor passief beleggen tegen lage kosten.

Good Governance

FNO volgt de principes van Good Governance en kan hierop worden aangesproken. Het Good Governance-beleid is geheel geïmplementeerd. Ook onderschrijven we de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN: Code Goed Bestuur. We streven naar helderheid en transparantie. De publicatie van het publieksjaarverslag sinds 2007 is daar een voorbeeld van.

 

Beeld: Beweegroute buitenruimte dagcentrum Prima Vista