GeestKracht

Vraag subsidie aan bij GeestKracht

Preventie en participatie

In Nederland hebben maar liefst 840.000 jongvolwassenen (23%) een psychische aandoening (2018, Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen loopt vast binnen het onderwijs, vindt het lastig een passende baan te vinden, ervaart een burn-out, ontwikkelt een angststoornis of is depressief. Ze durven vaak niet open te zijn over hun problemen want de omgeving en ook de samenleving, weet niet altijd hoe zij met psychische klachten moet omgaan. Samenwerking tussen professionals ontbreekt nogal eens.

Het 5-jarige GeestKracht werkt aan een inclusieve samenleving met een duurzame impact op jongvolwassenen (16-35 jaar) met psychische problemen. GeestKracht richt zich op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Programmalijnen

Met GeestKracht streven we naar meer kansengelijkheid voor de grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:

 • het beter toerusten van jongvolwassenen
 • het beter toerusten van professionals
 • meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
 • maatschappelijke agendering

'Als we een mentaal gezonde samenleving willen, moeten we de focus verleggen van behandelen naar vergroten van weerbaarheid. Ik denk dat GeestKracht cruciale projecten in deze transitie mogelijk maakt. Preventie heeft de toekomst, op naar een mentaal veerkrachtige generatie.' - Dr. David van den Berg, Hoofd psychose onderzoek Parnassia en lid programmacommissie GeestKracht

Met jongvolwassenen samen

GeestKracht is er voor én door jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Zij worden continue intensief betrokken en het programma draait om voor hen relevante zaken: gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven. Uniek is dat het programma focust op groepen jongvolwassenen die nu tussen wal en schip vallen of onzichtbaar zijn:

twintigers

 • met een lage opleiding
 • met een migratieachtergrond
 • met een ernstige psychische aandoening
 • met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking
 • met een chronische psychische aandoening
 • jonge statushouders
 • zwerfjongeren
 • kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Panel van ervaringsdeskundigen

Jongvolwassenen met psychische problematiek hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van GeestKracht en blijven tijdens het programma nauw betrokken.

‘Van mijn klacht maak ik mijn kracht. Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen en aan iedereen die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.’ - Nynke Asbroek, ervaringsdeskundige en voorzitter panel GeestKracht

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over GeestKracht kun je de programmatekst downloaden:

Subsidie aanvragen

GeestKracht ondersteunt activiteiten, organiseert bijeenkomsten en trainingen en faciliteert kennisuitwisseling, deels via gerichte subsidies en deels via open calls. Hiervoor stelt FNO een budget beschikbaar van 12 miljoen euro, aangevuld met cofinanciering van MIND en de activiteiten zelf. GeestKracht gaat graag partnerschappen aan met initiatieven die mét jongvolwassenen werken.

De eerste open call van het programma opende op donderdag 20 februari, 16.00 uur en sluit op 7 april 2020, 11.00 uur.

 • 20 februari 2020

  Vraag subsidie aan bij GeestKracht

  Created with Sketch.
 • 18 februari 2020

  GeestKracht voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid

  Created with Sketch.
 • 6 februari 2020

  Informatiebijeenkomsten GeestKracht – VOL

  Created with Sketch.

Van klacht naar geestkracht

‘Als je depressief bent, lig je in bed, als je ADHD hebt, ben je altijd druk en als je autisme hebt, maak je geen oogcontact. Althans, dat is het beeld dat mensen hebben. Maar zo zwart-wit is het niet. Iedereen is anders en heeft een eigen verhaal. En dat verhaal is belangrijk om te vertellen.’

YouTuber en ervaringsdeskundige Nynke Asbroek vertelt haar verhaal

Created with Sketch.

Contact

Bert Kuipers

Programmaleider

06 510 459 39

bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl

Lotte Frans-Kits

Senior programmasecretaris

06 168 034 92

lotte.franskits@wijzijnmind.nl

Taruni Bhagwandin

Programmasecretaris

taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen van dit programma