GeestKracht

Team GeestKracht brengt ervaringskennis onder woorden.

Wat is GeestKracht?

Preventie en participatie

Het vijf jaar durende GeestKracht richt zich op:

 • preventie van psychische problemen
 • beperken van de praktische gevolgen ervan
 • bevorderen van maatschappelijke participatie

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met MIND.

Programmalijnen

Met GeestKracht streven we naar meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met psychische problematiek. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van deze jongvolwassenen zelf.

GeestKracht heeft vier programmalijnen:

 • het beter toerusten van jongvolwassenen
 • het beter toerusten van professionals
 • meer integrale aanpakken en beleid dat schotten overstijgt
 • jongvolwassenen met psychische problematiek op de maatschappelijke agenda

'Ik ben heel trots dat ik de komende vijf jaar voorzitter mag zijn van het FNO-programma GeestKracht. Hoe mooi zou het zijn als de we de missie van het programma kunnen realiseren! Door gericht te investeren in activiteiten, bijeenkomsten en trainingen te organiseren en kennisuitwisseling te stimuleren, kunnen we bouwen aan een meer inclusieve samenleving waarin elke jongvolwassene zichzelf kan zijn.' - Drs. Marith Volp, voorzitter programmacommissie GeestKracht

FNO programma GeestKracht huis

‘Het huis’ van GeestKracht

'Als we een mentaal gezonde samenleving willen, moeten we de focus verleggen van behandelen naar vergroten van weerbaarheid. Ik denk dat GeestKracht cruciale projecten in deze transitie mogelijk maakt. Preventie heeft de toekomst, op naar een mentaal veerkrachtige generatie.' - Dr. David van den Berg, lid programmacommissie GeestKracht

Met jongvolwassenen samen

GeestKracht is er voor en vooral ook door jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Zij worden continue intensief betrokken en het programma draait om voor hen relevante zaken:

 • gezondheid
 • opleiding
 • werk
 • relaties
 • wonen
 • gezinsleven

Uniek is dat het programma focust op groepen jongvolwassenen die nu tussen wal en schip vallen of onzichtbaar zijn. Dit zijn:

twintigers

 • met een praktische opleiding
 • met een migratieachtergrond
 • met een ernstige psychische aandoening
 • met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • met een chronische psychische aandoening
 • jonge statushouders
 • zwerfjongeren
 • kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Team GeestKracht

Jongvolwassenen met psychische problematiek hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van het programma en blijven nauw betrokken in het panel van ervaringsdeskundigen: Team GeestKracht.

'Met Team GeestKracht kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen en aan iedereen die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.’ - Nynke Asbroek, duovoorzitter Team GeestKracht

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over GeestKracht kun je de programmatekst downloaden:

Van klacht naar geestkracht

‘Als je depressief bent, lig je in bed, als je ADHD hebt, ben je altijd druk en als je autisme hebt, maak je geen oogcontact. Althans, dat is het beeld dat mensen hebben. Maar zo zwart-wit is het niet. Iedereen is anders en heeft een eigen verhaal. En dat verhaal is belangrijk om te vertellen.’

Nynke Asbroek, duovoorzitter van Team GeestKracht, vertelt haar verhaal.

Created with Sketch.

Mensen vroegtijdig in hun worsteling bijstaan

‘In games voelde ik me wél goed, daar ben je een epische superheld met een heel duidelijk doel. Tijdens een college leerde ik over de neurobiologie van verslaving. Het was een eyeopener.’

Michiel Smit , duovoorzitter Team GeestKracht, vertelt zijn verhaal.

Created with Sketch.
 • 24 februari 2021

  FNO GeestKracht werkt samen met televisieserie Brugklas

 • 19 januari 2021

  Acht nieuwe projecten GeestKracht

 • 17 januari 2021

  GeestKracht maakt de balans op voor de verkiezingen

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten

Programmacommissie

Drs. Marith Volp (voorzitter)
Directeur Volksgezondheid en Zorg bij RIVM

Dr. David van den Berg
Klinisch psycholoog, Senior onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam en Hoofd Psychose-onderzoek Parnassia

Prof. Dr. Floortje Scheepers
Hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg en Afdelingshoofd Psychiatrie UMC Utrecht

Drs. Hanneke Berben
Oud-voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen

Nadya Aboyaakoub – Akkouh
Wethouder in Nijkerk, o.a. portefeuillehouder Coördinatie Sociaal Domein, Jeugd en Onderwijs, Jeugdzorg

Contact

Bert Kuipers

Programmaleider

06 510 459 39

bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl

Lotte Frans

Programmalijn manager

06 168 034 92

lotte.frans@fnozorgvoorkansen.nl

Taruni Bhagwandin

Programmasecretaris

06 826 890 22

taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen van dit programma

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten