'DevelopRoad'

Verdiepend onderzoek naar de kenmerken en behoeften van jongeren met langdurige en ernstige psychische problematiek

Omschrijving

Jongvolwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen lopen regelmatig vast in de maatschappij en vinden geen passende hulp. De veelheid van langdurige en aan elkaar gerelateerde problematiek betekent dat een eenzijdige behandeling niet passend is. En bij jongeren die langdurig hulpverlening krijgen, wordt te weinig stilgestaan bij eerdere hulpverlening en hun persoonlijke behoeften.

Project DevelopRoad onderzoekt wie deze jongvolwassenen zijn en hoe we hen beter kunnen helpen. DevelopRoad is een initiatief van Curium-LUMC waarbij co-creatie centraal staat. Deze co-creatie uit zich in het betrekken van jongvolwassenen en behandelaars in alle fasen van het project. Op basis van hun verhalen en ervaringen wil DevelopRoad tot nieuwe werk- en zienswijzen komen die toepasbaar zijn in de praktijk.

Doel

DevelopRoad beoogt betere kennis en inzichten te ontwikkelen over en voor jongvolwassenen met ernstige en langdurige psychische problematiek.

Twee doelen staan centraal:

  1. het ontwikkelen van een heldere doelgroepomschrijving;
  2. het ontwikkelen van een benaderingswijze die toelaat een gezamenlijk gedragen (behandel)plan en daarmee een nieuwe start te maken.

DevelopRoad draagt er op korte termijn aan bij dat de jongvolwassenen zich gehoord voelen, waardoor hun deelname aan behandeling en tevredenheid over de zorg toeneemt. Op de lange termijn zal dit leiden tot een betere toekomst voor deze jongvolwassenen (verhoogde levenskwaliteit en deelname aan de maatschappij), een andere werkwijze en attitude in de hulpverlening en meer onderzoek naar deze doelgroep in co-creatie.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Curium-LUMC

Projectleider

Hanneke van Ewijk

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO