'DevelopRoad'

DevelopRoad: verdiepend onderzoek naar de kenmerken en behoeften van jongeren met langdurige en ernstige psychische problematiek

Omschrijving

Regelmatig zien we om ons heen of in de media jongeren of jongvolwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen die hoop op verbetering, op een toekomst, verloren zijn. Zij lopen vast in de maatschappij, vinden geen passende hulp, plegen zelfs uit wanhoop suïcide.

Ook behandelaars worstelen met het ondersteunen van deze jongeren. De veelheid van langdurige en aan elkaar gerelateerde problematiek betekent dat een eenzijdige behandeling niet passend is. Bij jongeren die langdurig hulpverlening krijgen, wordt te weinig stilgestaan bij eerdere hulpverlening en hun persoonlijke noden.

Het is daarom van groot belang om te zoeken naar manieren waarop we deze jongeren en jongvolwassenen weer perspectief kunnen geven. We willen zorgen dat ze op een voor hen passende wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij.

In DevelopRoad onderzoeken we wie deze jongeren zijn en hoe we hen beter kunnen helpen. DevelopRoad is een initiatief van Curium-LUMC waarbij co-creatie centraal staat. Deze co-creatie uit zich in het betrekken van jongeren en behandelaars in alle fasen van het project, door op basis van hun verhalen en ervaringen tot concrete producten te komen die toepasbaar zijn in de praktijk. Een paradigmaverandering is namelijk alleen mogelijk als nieuwe werk- en zienswijzen ontwikkeld en gedragen worden door alle betrokkenen.

Doel

DevelopRoad beoogt betere kennis en inzichten te ontwikkelen over en voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige en langdurige psychische problematiek die de hoop op een betere toekomst verloren hebben.

Twee doelen staan centraal:

  1. Het ontwikkelen en valideren van een heldere doelgroepomschrijving;
  2. het ontwikkelen van een benaderingswijze die toelaat een gezamenlijk gedragen (behandel)plan en daarmee een nieuwe start te maken.

Met een gevalideerde doelgroepomschrijving ambieert DevelopRoad betere herkenning en erkenning van deze jongeren en jongvolwassenen te bereiken. Tevens leggen we hiermee de basis voor een verbeterde benaderingswijze voor een passende en gepersonaliseerde behandeling.

Deze wordt in latere fases van ANYRoad geïmplementeerd en onderzocht. Hiermee vormt DevelopRoad een breekijzer naar een paradigmaverandering in de huidige zorg en toekomstige onderzoeks- en implementatieprojecten. We willen daadwerkelijk verandering teweegbrengen in de zorg voor deze jongeren en jongvolwassenen, door hun verhaal centraal te stellen.

DevelopRoad draagt er op korte termijn aan bij dat de jongeren zich gehoord voelen, waardoor hun deelname aan behandeling en tevredenheid over de zorg toeneemt. Op de lange termijn zal dit leiden tot een betere toekomst voor deze jongeren en jongvolwassenen (verhoogde levenskwaliteit en deelname aan de maatschappij), een andere werkwijze en attitude in de hulpverlening en meer onderzoek naar deze doelgroep in co-creatie.

Activiteitgegevens

Organisatie

Curium-LUMC

Projectleider

Hanneke van Ewijk

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO