Verhalen

Inclusief onderwijs

Meer verhalen van Jongeren INC

‘Jongeren met een chronische aandoening of beperking kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.’ Dat is het doel van het programma Jongeren INC. Ontdek van jongeren met een chronische aandoening hoe hun leven is, waar zij tegenaan lopen en hoe dit anders kan.

Hoe gaat het met het Gezinspanel?

‘Sfeer en samenwerking zijn de basis.’

Samen Kansrijk en Gezond is gebouwd op de ervaringskennis van gezinnen. Een aantal van hen werkt intensief samen in ons Gezinspanel. Lisette Groeneveld en Denise Filippo vertellen je er meer over.

Created with Sketch.

Anner Bindels en Annemarie Wagemakers over onderzoek

Wat werkt er om de ervaren gezondheid van gezinnen in een kwetsbare situatie te bevorderen? In Samen Kansrijk en Gezond wordt dit in de verschillende gebieden onderzocht met participatief actieonderzoek.

Created with Sketch.

Meer verhalen van Samen Kansrijk en Gezond

In Samen Kansrijk en Gezond werken we tien jaar lang aan de ervaren gezondheid van gezinnen in dorpen en stadswijken. We werken intensief samen met de gezinnen zelf. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen we hun kansen vergroten en hun ervaren gezondheid verbeteren?

Het verhaal van Noaz

Meer verhalen van Team GeestKracht

Team GeestKracht brengt onder woorden waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen. Het team denkt mee over oplossingen, geeft advies over het programma, stelt een lobby-agenda op en voert deze uit. Wil je hen beter leren kennen? Ze stellen zich graag aan je voor!

Komt het Zien!

Meer verhalen van Klein Geluk

Bepaalde materialen, dagbesteding, evenementen of meer eigen regie en participatie. Ze kunnen van groot belang zijn in het leven van iemand met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Bekijk het in deze filmpjes van een selectie van onze projecten.