Verhalen

Het verhaal van Nadia en Bouchra

Honderdduizenden gezinnen in Nederland hebben te maken met armoede. Langdurige armoede heeft invloed op je gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Samen Kansrijk en Gezond werkt aan de ervaren gezondheid van gezinnen in een kwetsbare situatie. Uitgangspunt is altijd de behoefte en leefwereld van de gezinnen.

Hoe is het om te leven in langdurige armoede?

Meer verhalen van Samen Kansrijk en Gezond

In Samen Kansrijk en Gezond werken we tien jaar lang aan de ervaren gezondheid van gezinnen in dorpen en stadswijken. We werken intensief samen met de gezinnen zelf. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen we hun kansen vergroten en hun ervaren gezondheid verbeteren?

Het verhaal van Michiel

Meer verhalen van Team GeestKracht

Team GeestKracht brengt onder woorden waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen. Het team denkt mee over oplossingen, geeft advies over het programma, stelt een lobby-agenda op en voert deze uit. Wil je hen beter leren kennen? Ze stellen zich graag aan je voor!

Meer verhalen van Klein Geluk

Bepaalde materialen, dagbesteding, evenementen of meer eigen regie en participatie. Ze kunnen van groot belang zijn in het leven van iemand met een langdurige gezondheidsbeperking. Bekijk het in deze filmpjes van een selectie van onze projecten.

Maak kennis met Lotte

‘Een inclusieve samenleving hoeft niet zo moeilijk te zijn.’ – Lotte van der Linden, directeur van JongPIT

Created with Sketch.

Maak kennis met Bart

‘Talentvolle jongeren begeleiden we naar een gave baan.’ – Bart de Bart, oprichter en voorzitter van SWOM

Created with Sketch.

Meer verhalen van Jongeren INC

‘Jongeren met een chronische aandoening of beperking kunnen naar wens en vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.’ Dat is het doel van het programma Jongeren INC. Ontdek van jongeren met een chronische aandoening hoe hun leven is, waar zij tegenaan lopen en hoe dit anders kan.