Mentale gezondheid door preventie en participatie

Het programma GeestKracht (looptijd: 2020 t/m 2024, budget: € 12 miljoen) richt zich op:

 • preventie van psychische problemen
 • beperken van de praktische gevolgen ervan
 • bevorderen van maatschappelijke participatie

GeestKracht is tot stand gekomen in samenwerking met MIND.

Programmalijnen

Met GeestKracht streven we naar meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met psychische problemen. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van henzelf.

GeestKracht heeft vier programmalijnen:

 • het beter toerusten van jongvolwassenen
 • het beter toerusten van professionals
 • meer integrale aanpakken en beleid dat schotten overstijgt
 • jongvolwassenen met psychische problemen op de maatschappelijke agenda

Met jongvolwassenen samen

GeestKracht is er voor en vooral dóór jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Zij worden continu betrokken. Ook draait het programma om voor hen relevante zaken:

 • gezondheid
 • opleiding
 • werk
 • relaties
 • wonen
 • gezinsleven

Uniek is dat GeestKracht focust op jongvolwassenen die nu tussen wal en schip vallen of onzichtbaar zijn. Dit zijn:

jongvolwassenen 

 • met een praktische opleiding
 • met een migratieachtergrond
 • met een ernstige psychische aandoening
 • met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • met een langdurige psychische aandoening
 • jonge statushouders
 • zwerfjongeren
 • kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Team GeestKracht

‘Met Team GeestKracht kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen. En aan iedereen die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.’ – Noaz Asbroek, duovoorzitter Team GeestKracht

Jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van GeestKracht. Ze zijn nauw betrokken in het panel van mensen met ervaringskennis: Team GeestKracht.

Programmacommissie

Marith Volp (voorzitter)
Directeur Volksgezondheid en Zorg bij RIVM

‘Ik ben heel trots dat ik voorzitter mag zijn van het FNO-programma GeestKracht. Hoe mooi zou het zijn als de we de missie van het programma kunnen realiseren! Door gericht te investeren in activiteiten, bijeenkomsten en trainingen te organiseren en kennisuitwisseling te stimuleren, kunnen we bouwen aan een meer inclusieve samenleving waarin elke jongvolwassene zichzelf kan zijn.’ – Marith Volp

David van den Berg
Klinisch psycholoog, Bijzonder hoogleraar klinische psychologie Vrije Universiteit Amsterdam en Hoofd van het Mark van der Gaag Research Centre van Parnassia Groep

Floortje Scheepers
Hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg en Afdelingshoofd Psychiatrie UMC Utrecht

Hanneke Berben
Oud-voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen

Shirley Oomens
Bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid HAN University of Applied Sciences en Wetenschappelijk docent SGBO Radboudumc

Programmatekst

Voor uitgebreide informatie over GeestKracht kun je de programmatekst downloaden:

Download de programmatekst (pdf)

Verandertheorie

Bekijk hier de verandertheorie van het programma:

Download de verandertheorie van GeestKracht (pdf)

Download de verandertheorie van Team GeestKracht (pdf)

Rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage van GeestKracht:

Format Tussenrapportage (doc)

Format Eindrapportage (doc)

Logo

Download hier het logo van GeestKracht:

Logo GeestKracht (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.

Huis van GeestKracht

FNO programma GeestKracht huis