'Doorontwikkeling ExpEx'

Doorontwikkeling ExpEx

Omschrijving

Het platform ExpEx staat voor een aantal grote en urgente vragen. Hoe kan ervaringsdeskundigheid nog beter worden geborgd en gedeeld? Hoe worden nog meer regio’s bediend en wordt ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp een gemeengoed? Hoe wordt gewerkt aan een model waarin ervaringsdeskundigheid in alles centraal staat en de kracht van het model nog beter wordt benut? Hoe wordt geborgd dat regionaal het model op een kwalitatief goede manier wordt geïmplementeerd en met regionaal dezelfde kwaliteitsstandaarden?

Het antwoord op deze vragen wordt gezocht langs twee assen:

  • Van het ExpEx platform een zelfstandige juridische entiteit maken, waarschijnlijk in de vorm van een stichting. Dit is inclusief het vastleggen van de merknaam.
  • Ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel dat minder of niet afhankelijk is van subsidies.

Doel

Het doel is om te groeien naar een door ervaringsdeskundigen gedragen organisatie. Daarvoor zal gewerkt worden aan twee onderdelen:

  • Een toekomstbestendige organisatorische vorm en juridische entiteit, vermoedelijk een stichting. De redenen zijn:
    – Het is een vereiste voor het innen van de subsidiegelden.
    – Het biedt een basis voor de coördinatie van alle activiteiten, inclusief de wijze van financiering.
    – Het biedt een basis om het model ExpEx te verankeren en te verstevigen.
  • De eerste contouren van een duurzaam businessmodel, zodat ook zonder subsidies de activiteiten van ExpEx kunnen blijven voortbestaan.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Kernkracht

Projectleider

Petra van Buren

Telefoonnummer

0182 - 51 90 60

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2021 FNO