'ONSbank Next Level'

ONSbank Next Level

Omschrijving

ONSbank Next Level is een vervolg op het ONSbank basistraject.

Het ONSbank basistraject geeft jongeren met schulden de mogelijkheid om weer grip op hun financiële situatie te krijgen. Dit doet ONSbank door de schulden aan te pakken in samenwerking met de jongeren zelf en de schuldeisers. Parallel daaraan doorlopen de jongeren een cultureel workshopprogramma waarin zij aan de slag te gaan met levensvragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

Met Next Level worden jongeren die het ONSbank basistraject hebben afgerond, opgeleid tot ervaringsdeskundigen. ONSbank Next Level is een leerprogramma van 24 weken. Hierin worden workshops, stage en intervisie afgewisseld. De jongeren leren gesprekstechnieken, beïnvloeding en overtuiging, presentatievaardigheden en storytelling.

Het leerprogramma wordt afgesloten met een rondetafelbijeenkomst. Hierin delen de jongeren, schuldeisers en beleidsmakers van de landelijke en lokale overheid de opgedane kennis en vaardigheden met elkaar. Uiteindelijk zijn de jongeren klaar om aan het werk te gaan als ervaringsdeskundige adviseur of als teamcoach bij een ONSbank basistraject.

Doel

Met het nieuwe Next Level traject wil ONSbank 25 jongeren opleiden tot ervaringsdeskundigen. Deelnemers worden getraind om de psychische belasting van het hebben van schulden goed te verwoorden. Zij kunnen vervolgens kwetsbare jongeren met ernstige financiële problemen goed vertegenwoordigen bij schuldeisers. Ze breken een lans voor de jongeren na hen, die ook in de problemen zitten. Met als doel dat het terugbetalen van schulden of het treffen van regelingen in de toekomst makkelijker wordt en dat jongeren met een meer menselijke schuldeiser te maken krijgen.

ONSbank Next Level levert deelnemers communicatievaardigheden, extra inzichten en zelfvertrouwen op. Doordat zij meer kwaliteiten van zichzelf leren benutten, levert dit nog meer mogelijkheden op om een passende betaalde baan te vinden.

De foto’s zijn gemaakt door Khalid Amakran en Camiel Zwart.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting ONSbank

Projectleider

Hester Apeldoorn

Telefoonnummer

06 - 29 01 40 57

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2022 FNO