'Transitieroute: projectplan eerste helft 2020'

Transitieroute: projectplan eerste helft 2020

Omschrijving

Duizenden jongeren met een beperking (en ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar bij de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar nog onvoldoende te vinden. De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan van jongeren met een chronische aandoening.

In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren. Een samenvatting van het project vind je hier (pdf).

Het project ‘Van opleiding naar werk’ heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor Transitieroutes. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk. Vijf scholen nemen deel aan een regionale pilot om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk transitieroutes voor de doelgroep het best vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in de praktijk zijn. Dit project richt zich op de afwerking van het instrumentarium voor het eerste jaar, met name de volgende onderdelen:

  • de inrichting van de stage, inclusief de betrokkenheid van regionale partners hierbij;
  • de overgang naar werk;
  • de aanpassing van de werkwijze binnen het onderwijs, met daarin aandacht voor de mindset en de registratie van studenten;
  • de werkafspraken met regionale partners, over inzet van (stage)bedrijven en jobcoaching;
  • de verwerking van de opbrengsten uit het eerste jaar in een overdraagbare Toolbox.

Doel

De doelstelling van de Transitieroute is om mbo-jongeren met ondersteuningsbehoefte gedurende twee jaar te begeleiden van opleiding naar werk. Daarvoor wordt nu in vier regio’s samen met jongeren een werkzame en overdraagbare methodiek ontwikkeld en getest. Het beoogde resultaat is dat jongeren succesvoller worden in de overgang van school naar duurzaam werk. Het projectplan zorgt voor de uitwerking van het instrumentarium voor het eerste jaar.

Activiteitgegevens

Organisatie

KBA Nijmegen

Projectleider

Jan Raaijman

Telefoonnummer

06-539 657 36

Video

  • Bekijk de video

    Created with Sketch.
© 2020 FNO