'Transitieroute van school naar werk'

Transitieroute, plan tweede jaar (2020/2021)

Omschrijving

Duizenden jongeren met een beperking (en ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar bij de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar nog onvoldoende te vinden. De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan van jongeren met een chronische aandoening.

In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren.

Een samenvatting van het project vind je hier (pdf).

Het project ‘Van opleiding naar werk’ heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor Transitieroutes. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk. Vier scholen nemen deel aan een regionale pilot om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk transitieroutes voor de doelgroep het best vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in de praktijk zijn.

In het schooljaar 2020-2021 wordt gewerkt aan het uitwerken van het tweede jaar van de Transitieroute. Het doel is om medio 2021 een volledige Toolbox Transitieroute met alle producten, instrumenten en handleidingen, op te leveren.

In het tweede jaar wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

  • Ontwikkeling instrumentarium voor ondersteuning van jongeren in het tweede jaar van de Transitieroute
  • Organisatorische afspraken

Doel

De doelstelling van de Transitieroute is om mbo-jongeren met ondersteuningsbehoefte gedurende twee jaar te begeleiden van opleiding naar werk. Daarvoor wordt nu in vier regio’s samen met jongeren een werkzame en overdraagbare methodiek ontwikkeld en getest. Het beoogde resultaat is dat jongeren succesvoller worden in de overgang van school naar duurzaam werk. Het projectplan zorgt voor de uitwerking van het instrumentarium voor het tweede en laatste jaar.

Activiteitgegevens

Organisatie

KBA Nijmegen

Projectleider

Jan Raaijman

Telefoonnummer

06 - 53 96 57 36

Video

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO