'Harm reduction'

Voorlichting voor en door jongvolwassenen

Omschrijving

Mainline zet zich al dertig jaar in voor harm reduction bij mensen die drugs gebruiken op het randje van de samenleving, bijvoorbeeld bij mensen die dakloos zijn. Dit zijn soms ook jongvolwassenen.

Dit zijn geen jongeren die af en toe een pilletje slikken op een feestje, maar jongeren die wekelijks of dagelijks drugs gebruiken. Vaak hebben ze last van veel verschillende problemen, bijvoorbeeld: psychische klachten, eenzaamheid, schulden en/of familieruzies. Voor hen is drugsgebruik meestal een manier om grip te krijgen op de problemen in hun hoofd of leven, al werkt het soms maar voor heel even.

Veldwerkers van Mainline komen deze jongvolwassenen regelmatig tegen tijdens bezoeken aan inloophuizen en de nachtopvang, maar vinden het vaak moeilijk om goed contact met hen te krijgen. Als Mainline deze jongvolwassenen beter kan bereiken met voorlichting en ondersteuning, kunnen zij weer meer grip krijgen op hun leven en hun drugsgebruik.

Dit gaat Mainline proberen door zes peer-werkers – jongvolwassenen met ervaring met psychische klachten en drugsgebruik – te trainen en te begeleiden, zodat zij de veldwerkers kunnen helpen bij voorlichting en ondersteuning. Samen met de peer-werkers verkent Mainline hoe hun hulp het best kan worden ingezet, maar ook hoe zij het best ondersteund en vergoed kunnen worden.

Doel

Mainline werkt met het project ‘Harm reduction’ aan vier doelen:

  1. Mainline bereikt een grotere en meer diverse doelgroep. Peer-werkers bieden toegang tot netwerken die veldwerkers minder makkelijk bereiken.
  2. Mainline sluit aan op de voorlichtingsbehoefte van jongvolwassenen. Na afloop van dit project is een selectie gemaakt van de materialen die Mainline kan inzetten bij jongeren en een nieuw voorlichtingsmagazine gemaakt voor jongvolwassenen die drugs gebruiken en die ervaring hebben met psychische klachten.
  3. Druggebruikers zelf krijgen een belangrijkere positie in het werk van Mainline. Na afloop van dit project hebben zes peer-werkers een training gevolgd, coaching en begeleiding gekregen en zich op een betekenisvolle manier ingezet voor de organisatie.
  4. Mainline vindt antwoorden op ingewikkelde vragen. Antwoorden die ook belangrijk zijn voor andere projecten die met peer-werkers samenwerken. Zoals het vinden van een goede balans tussen inzet en beloning en welke vorm van begeleiding en monitoring het beste werkt. De bevindingen en aanbevelingen worden gedeeld met een grote groep nationale en internationale professionals.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Mainline

Projectleider

Sara Woods

Telefoonnummer

06 - 42 23 94 18

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO