'Lerend evalueren met GeestKracht'

Lerend evalueren met GeestKracht

Omschrijving

Met dit evaluatieonderzoek onderzoekt het Trimbos-instituut samen met Stichting Alexander de effecten, borging en impact van het programma GeestKracht. Ook is er expliciet aandacht voor de participatie van de doelgroep jongvolwassenen zelf.

Doel

Het evaluatieonderzoek heeft drie doelstellingen:

 1. Inzicht geven in hoeverre het programma erin slaagt haar beoogde
  doelen (veranderingen) op korte, middellange en lange termijn te bereiken.
 2. Inzicht geven in de wijze waarop de doelen op korte, middellange
  en lange termijn worden bereikt.
 3. Aanbevelingen geven voor het tussentijds doorontwikkelen en bijstellen van het
  programma en bijbehorende verandertheorie teneinde de impact van
  het programma te vergroten.

Om deze doelstellingen te bereiken worden vier met elkaar samenhangende deelonderzoeken uitgevoerd:

 1. proces en participatie
 2. effect
 3. borging
 4. impact

De deelonderzoeken richten zich op de verschillende niveaus van de verandertheorie van het programma. In elk deelonderzoek worden drie onderzoeksvragen beantwoord:

 1. Inventariseren: Welke doelen worden beoogd met de projecten en activiteiten?
 2. Meten en leren: In hoeverre worden de beoogde doelen gerealiseerd, en wat zijn hierbij succes- en faalfactoren?
 3. Bijstellen: Welke (eventuele) bijstellingen zijn nodig in het programma en/of de
  verandertheorie?

Activiteitgegevens

Organisatie

Trimbos-instituut

Projectleider

Marloes Kleinjan

Telefoonnummer

06 - 14 24 08 78

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO