'Lerend evalueren met GeestKracht'

Lerend evalueren met GeestKracht

Omschrijving

Met dit evaluatieonderzoek onderzoekt het Trimbos-instituut samen met Stichting Alexander de effecten, borging en impact van het programma GeestKracht. Er is expliciet aandacht voor de participatie van jongvolwassenen zelf.

Doel

Het evaluatieonderzoek heeft drie doelen:

 1. Inzicht geven in hoeverre het programma erin slaagt zijn beoogde veranderingen op korte, middellange en lange termijn te bereiken.
 2. Inzicht geven in de wijze waaróp deze veranderingen worden bereikt.
 3. Aanbevelingen geven voor het tussentijds doorontwikkelen en bijstellen van het programma en de bijbehorende verandertheorie om de impact te vergroten.

Om deze doelen te bereiken worden vier deelonderzoeken uitgevoerd:

 1. proces en participatie
 2. effect
 3. borging
 4. impact

De deelonderzoeken richten zich op de verschillende niveaus van de verandertheorie van het programma. In elk deelonderzoek worden drie onderzoeksvragen beantwoord:

 1. Inventariseren: Welke doelen worden beoogd met de projecten en activiteiten?
 2. Meten en leren: In hoeverre worden de doelen gerealiseerd en wat zijn hierbij succes- en faalfactoren?
 3. Bijstellen: Welke (eventuele) bijstellingen zijn nodig in het programma en/of de
  verandertheorie?

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Trimbos-instituut

Projectleider

Marloes Kleinjan

Telefoonnummer

06 - 142 408 78

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO