'Gewoon, weer meedoen'

Gewoon, weer meedoen

Omschrijving

Jongeren met psychische problemen komen veel vaker dan andere jongeren in een residentiële jeugdzorginstelling terecht. Voor veel jongeren en jongvolwassenen die uitstromen uit een dergelijke instelling, is het lastig om hun leven daarna weer op te pakken. Vaak zijn de problemen waardoor ze in de instelling zijn geplaatst niet helemaal opgelost. Ook zijn de plannen die in de instelling zijn gemaakt soms niet passend, omdat er bijvoorbeeld weinig rekening is gehouden met wat de jongere of jongvolwassene belangrijk vindt.

Eenmaal ‘buiten’ moet er in korte tijd veel geregeld worden en lang niet alle jongeren en jongvolwassenen krijgen daarbij de juiste hulp. Veel jongvolwassenen hebben daardoor moeite om bijvoorbeeld een passende woning, werk of school vinden en om hun leven vorm te geven op een manier die voor hen zinvol is.

Samen met instellingen en de jongeren die daar verblijven wil Hogeschool Windesheim in kaart brengen hoe het verblijf en de voorbereiding op de uitstroom momenteel vormgegeven wordt en welke aanknopingspunten er zijn voor verbetering. Daarbij geven ze de jongeren en jongvolwassenen uitdrukkelijk een stem.

Doel

Wat Hogeschool Windesheim wil bereiken is dat jongeren met psychische problemen na verblijf in een jeugdzorginstelling weer goed kunnen meedoen in de maatschappij. Dat zij zonder al te veel problemen aan hun toekomst kunnen werken en de dingen kunnen doen die zij leuk en belangrijk vinden.

Het doel van dit project is om de kansen voor deze jongeren en jongvolwassenen te vergroten. Dit wil de hogeschool doen door samen met hen, professionals en organisaties na te gaan hoe het uitstroomtraject uit een residentiële instelling verbeterd kan worden. Het verblijf ín de instelling zal meer gericht zijn op de toekomst, als de jongvolwassene weer gaat meedraaien in de samenleving. Ná uitstroom krijgt de jongvolwassene passende en gewenste hulp en ondersteuning bij het vormgeven van zijn of haar leven.

De geleerde lessen uit dit project worden landelijk verspreid, zodat alle instellingen in Nederland deze kennis kunnen gebruiken om het eigen uitstroomtraject te optimaliseren.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Hogeschool Windesheim

Projectleider

Natasja Hornby

Telefoonnummer

088 - 469 68 84

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO