'Generation YouthCare'

Generation YouthCare

Omschrijving

Generation YouthCare is het platform in ontwikkeling voor en door kinderen en jongeren met ervaring in de jeugdzorg. De initiatiefnemers van Generation YouthCare zijn de ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit de pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs en kinderen en jongeren uit jongerenraden van het JeugdWelzijnsBeraad. Samen bundelen zij hun krachten met vele andere jongerenorganisaties. Motto is namelijk: ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder!’

Kinderen en jongeren hebben recht op goede zorg, liefde en nabijheid, ook in de jeugdzorg. Maar nog regelmatig voelen jongeren zich niet gehoord en gezien of krijgen zij niet de hulp die zij nodig hebben. Dat kan en moet beter! De noodzaak voor fundamentele verbeteringen van de jeugdzorg wordt in het hele veld gevoeld, van de preventieve jeugdhulp tot jeugdbescherming.

De jongeren van Generation YouthCare kennen deze problemen van binnenuit: zij hebben ze ervaren en ervaren ze nog steeds. Toch wordt er nog te vaak over hen besloten in plaats van met hen. Maar met hun brede kennis, ervaringen en netwerk zijn zij een onmisbare bondgenoot. De problemen zijn niet zonder hen op te lossen. Hun ervaring en alle verhalen die hen bereiken vormen de basis.

Doel

Het is de missie van Generation YouthCare om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren met hun collectieve ervaringskennis altijd en als vanzelfsprekend meedenken én meebeslissen over verbeteringen van de jeugdzorg. Generation YouthCare wil een structurele samenwerkingspartner zijn.

De organisatie behartigt de belangen van ongeveer 175.000 kinderen en jongeren in Nederland die gebruikmaken van een vorm van jeugdzorg. Het plan van aanpak bestaat uit vier actielijnen:

Actieagenda

Kinderen en jongeren maken samen een actieagenda. Want de thema’s die door henzelf het meest belangrijk worden gevonden voor verbeteringen van de jeugdzorg, daar komt Generation YouthCare voor in actie!

Ervaringskennis delen

Generation YouthCare wil dat de ervaringskennis in de jeugdzorg wordt opgehaald en landelijk geagendeerd op een structurele manier. Kinderen en jongeren delen hiervoor zoveel mogelijk ervaringen en adviezen.

Postbus

Generation YouthCare opent een postbus zodat vragen gemakkelijk gesteld kunnen worden. Hiermee wordt ervaringskennis verbonden met verbeterinitiatieven waarbij de kinderen en jongeren adviseren en meedenken.

Organisatie

Generation YouthCare bouwt aan een toekomstbestendige en groeiende organisatie. Hierbij hoort ook het uitbreiden van samenwerkingen met andere jongerenorganisaties.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Generation YouthCare

Projectleider

Silvia van Gaal

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO