'Youthlab'

Altijd ruimte voor jongeren

Omschrijving

‘Ik heb jaren moeten zoeken naar hulp en werd van het kastje naar de muur gestuurd.’

Een zorgwekkende opmerking van een jongere over de ggz in de regio Den Bosch. Uit brainstormsessies met jongeren kwam het helder naar voren: de weg naar hulp en zorg moet worden verkort en versimpeld. Laagdrempelig, dicht bij huis, snel beschikbaar, met deskundige professionals en toegankelijke informatie en communicatie op kanalen die jongeren gebruiken.

Youthlab is een stadsnetwerk van jongeren en professionals in Den Bosch die tegendraads durven zijn en staan voor menselijkheid en samenwerking. Youthlab komt tot gerichte acties voor verbetering van toegang tot zorg binnen proeflabs. Proeflabs zijn domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die zich op een kernthema richten (bijvoorbeeld scholen, jongeren op straat of wachtlijsten).

Jongeren en organisaties werken nauw samen aan creatieve oplossingen en acties worden geëvalueerd. Op deze manier is Youthlab door en voor jongeren, met hulp van professionals.

Doel

Youthlab zet een stevig geborgd en verbonden, lerend stadsnetwerk op. Waardoor de mentale, fysieke en procesmatige toegang tot psychische hulp voor jongeren verbetert.

Uit de brainstormsessies met jongeren kwam naar voren dat het belangrijk is dat:

  1. jongeren leren praten over psychische problemen, zonder schaamte, en weten hoe ze psychisch gezond(er) kunnen blijven;
  2. jongeren hulp dicht bij huis kunnen vinden en krijgen, het liefst zonder wachttijden;
  3. er niet alleen naar een diagnose wordt gekeken, maar dat er persoonlijke aandacht is, ook voor plezier en talentontwikkeling.

Dit zijn grote doelen. Ze vragen om een integrale aanpak en domeinoverstijgend beleid. Bij Youthlab komen jongeren en professionals samen tot nieuwe oplossingen door observatie, analyse, uitproberen en evalueren.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Youthlab

Projectleider

Dineke de Jager

Telefoonnummer

06 - 274 616 00

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO