'Stichting Zwerfjongeren Nederland'

Voorkomen van jongerendakloosheid

Omschrijving

In een welvarend land als Nederland is het een maatschappelijk probleem als jongvolwassenen die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip vallen. Stichting Zwerfjongeren Nederland is de landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Samen met jongeren activeert de stichting overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen.

Stichting Zwerfjongeren Nederland wil veranderingen teweegbrengen in beleid en uitvoering voor dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar. Ook wil de stichting bereiken dat de samenleving anders gaat kijken naar de situatie van dak- en thuisloze jongeren: niet als ver-van-m’n-bed-probleem van moeilijke jongeren, maar als een te voorkomen en op te lossen vraagstuk van gewone jongeren in een ongewone situatie die aan een zelfstandige toekomst willen werken.

Preventie staat voorop, ook in de experimenten. Daarbij concentreert de stichting zich op financiële bestaanszekerheid.

Doel

Met lobby, campagnes en het aanjagen van experimenten wil Stichting Zwerfjongeren Nederland structurele veranderingen teweegbrengen voor de brede doelgroep dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Projectleider

Marleen van der Kolk

Telefoonnummer

06 - 307 201 38

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO