'Laagdrempelige inloop @ease'

Laagdrempelige inloop @ease

Omschrijving

@ease wil er zijn voor jongeren. Hoe?

 1. Vergroten van het aantal inlooplocaties
  In 9 gemeenten zijn er nu @ease-inloopmogelijkheden voor jongeren. In 2023 en 2024 wil @ease in 25 gemeenten een @ease-inloopmogelijkheid realiseren. Via de Alliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongeren wordt actief gewerkt aan het verbinden van @ease-locaties met de alliantiepartners.
 2. Vergroten van het bereik onder kwetsbare jongeren
  De geleerde lessen over hoe deze doelgroep te bereiken is, deelt én implementeert @ease op alle locaties.
 3. Doorontwikkelen van de @ease-methodiek
  De @ease-methodiek die ter erkenning voorligt bij het NJI bevat alles wat nodig is om een @ease-locatie te starten en operationeel te houden. Voor iedere fase in het opzetten en uitbreiden van een locatie zijn formats en handleidingen beschikbaar. Deze basis gaat @ease verder versterken en doorontwikkelen. Geleerde lessen en inzichten worden gedeeld met de partners van de alliantie.
 4. Samenwerking en lokale pilots met alliantiepartners
  Samen ga je sneller én kom je verder. De kersverse alliantie bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van inloopmogelijkheden voor en door jongeren. Wát ieder doet verschilt en daarin vullen de organisaties elkaar aan. Samen met Join Us en Jimmy’s gaat @ease verkennen hoe het aanbod gestapeld kan worden en meer inzicht kan worden gekregen in de behoeftes van jongeren.

Doel

 1. Groei naar 26 @ease-inlooplocaties
 2. Een groter bereik onder kwetsbare jongeren via de individuele @ease-locaties
 3. Een koppeling maken tussen inloop op basis van een gesprek en activiteiten voor jongeren
 4. Kennisdelen en lokaal samenwerken met de alliantiepartners

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

@ease

Projectleider

Arianne Westhuis

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO