'De Talentschool'

Onderwijs op hoog niveau voor kwetsbare jongeren

Omschrijving

Jongeren die in een zorgtraject zitten hebben niet alleen te maken met opnames, behandelingen of hulpverlening, maar blijken vaak ook een moeizame schoolloopbaan te hebben. Vroegtijdige uitval, verschillende scholen, meestal eindigend zonder diploma of met een diploma op een laag niveau. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun positie op de arbeidsmarkt en kansen op een prettig leven.

In Leeuwarden en in Rotterdam gaat Fier dit systeem doorbreken. De organisatie gaat ervoor zorgen dat zorgafhankelijke jongeren een diploma op mbo-niveau 3 of 4 halen. Aan ‘De Talentschool’ kunnen dertig jongeren deelnemen.

Stages

In het mbo, waar stages een belangrijk onderdeel vormen van de opleidingen, zijn contacten met werkgevers vanzelfsprekend. De jongeren die deel uitmaken van de Talentschool vragen dagelijkse aandacht en begeleiding, die vaak meer is dan een werkinstructie. Fier zet daarom in op uitbreiding en intensivering van samenwerking met werkgevers. Het is belangrijk dat zowel vanuit de zorg als vanuit het onderwijs begeleiding op de werkvloer gegeven wordt.

Verder wil Fier een aanpak ontwikkelen die doorloopt als jongeren uitbehandeld zijn en naar een andere plaats verhuizen. Dit speelt regelmatig bij Fier, omdat het een landelijk werkende organisatie is. Het blijven volgen en begeleiden van een jongere is nu nog moeilijk.

De sleutel tot succes in dit project is onderwijs op maat en nauwe samenwerking tussen professionals uit zorg en onderwijs.

Doel

De ambitie is dat zorgafhankelijke jongeren, voor wie dit mogelijk is, een diploma op mbo 3 of 4 halen, zodat ze een kansrijke positie hebben op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding.

Dit project is een proeftuin. Op basis hiervan wordt een methode ontwikkeld die in heel Nederland inzetbaar is voor zoveel mogelijk jongeren.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Fier

Projectleider

Annemarie van Rijn

Telefoonnummer

06 - 160 028 33

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO