'Samen Werken Werkt'

Samen Werken Werkt

Omschrijving

Een betaalde baan is voor veel jonge mensen heel gewoon. Maar wat als je een licht verstandelijke beperking (LVB) én een psychische kwetsbaarheid hebt? En wat als je al verschillende negatieve ervaringen achter de rug hebt? Dan kan het heel moeilijk zijn om betaald werk te vinden en te houden.

Gelukkig zijn er ook jongvolwassenen uit deze groep die dit wél lukt. En zijn er ook werkgevers die wél graag deze mensen in dienst nemen. Er zijn er ook jobcoaches en anderen uit het sociale netwerk van deze jongvolwassenen, die positieve ervaringen hebben. Van deze ervaringen wil Cordaan leren.

Hiervoor maakt de organisatie gebruik van de methode concept mapping. Aan jongvolwassenen (20-35 jaar) met een LVB+*, die moeite hebben met het vinden en houden van betaald werk, wordt gevraagd wat hen uiteindelijk geholpen heeft om toch werk te vinden en te houden. Dit vraagt Cordaan ook aan de betrokken werkgevers, het sociale steunsysteem en de jobcoaches.

* LVB in combinatie met een psychische kwetsbaarheid en problemen op meerdere leefgebieden

Doel

Samen Werken Werkt heeft tot doel om praktische ervaringen te verzamelen die van belang zijn voor het krijgen en behouden van betaald werk voor jongvolwassenen van 20-35 jaar met een LVB+.

De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt tot ‘Sterk in werk-kaarten’. Deze hebben tot doel om praktische belemmeringen en ondersteuning die nodig is te definiëren en afspraken te maken over wie wat gaat bijdragen om duurzaam betaald werk mogelijk te maken.

Met de kennis van het onderzoek én de ervaringen opgedaan met de Sterk in werk-kaarten worden scholingsmodules ontwikkeld voor zorgprofessionals, werkgevers en het steunsysteem. Deze modules worden aangeboden aan aankomend zorgprofessionals binnen de Hogeschool van Amsterdam, maar ook in het post-mbo/hbo-onderwijs.

Er komt ook een module voor werkgevers met inzichten en praktische handvatten over hoe zij jonge mensen met een LVB+ kunnen ondersteunen. En er wordt een module ontwikkeld die via Phrenos wordt aangeboden aan mensen die de opleiding tot IPS-jobcoach volgen.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Cordaan

Projectleider

Gabe de Vries

Telefoonnummer

06 - 185 845 71

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO