Onderzoek naar mentale gezondheid van jongvolwassenen in Nederland

Op deze pagina vind je diverse onderzoeken in opdracht van FNO’s GeestKracht. Overkoepelend thema is de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen in Nederland. Je kunt alle onderzoeksrapporten downloaden.

Ben je op zoek naar programmadocumenten?

'Lerend evalueren met GeestKracht', tweede tussenrapportage

In de tweede tussenrapportage Lerend evalueren met GeestKracht zijn tien afgeronde projecten uit het programma onderzocht. Het onderzoek is gedaan door onderzoekers van Trimbos, maar ook door jongvolwassenen zelf.

Hieruit kwamen drie relevante thema’s naar voren, die verder zijn uitgediept en waarvoor adviezen aan het programmateam zijn gegeven om het programma nog meer impact te laten maken. Deze thema’s zijn:

  • samenwerking tussen de verschillende projecten onderling en het programmateam
  • borging van de projecten
  • participatie van jongvolwassenen

Het rapport is interessant en leerzaam voor iedereen die werkt aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen.

Download het rapport (pdf)

'Lerend evalueren met GeestKracht', eerste tussenrapportage

De eerste programmaevaluatie van GeestKracht. Het Trimbos-instituut voerde startevaluaties uit van de 8 projecten uit call 1 en de 6 partnerschappen.

Download het rapport (pdf)

'Grootschalige en systematische preventie van psychische aandoeningen bij jongeren en jongvolwassenen'

‘De overheid streeft naar preventie van psychische aandoeningen, maar een centrale strategie ontbreekt.’ Een van de uitkomsten van dit onderzoek van UMCG en Rijksuniversiteit Groningen.

Lees de andere bevindingen (pdf)

'Geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs'

Defence for Children en het NCOJ deden onderzoek naar de samenwerking tussen ggz en onderwijs. Er blijkt weinig wettelijke verankering voor zo’n samenwerking. En ook in de praktijk speelt ggz op veel scholen nauwelijks een rol. Vooral in het mbo is dit voelbaar.

Lees het hele onderzoek (pdf)

Lees de samenvatting (pdf)

Hoe kan dit beter? Bert Kuipers (voormalig programmaleider van GeestKracht) en Hanneke Berben (oud-voorzitter CvB van ROC Nijmegen en lid van de programmacommissie) gingen daarover in gesprek in Vaktijdschrift Profiel – uitgave april 2021.

Lees het artikel (pdf)

'Studeren met psychische problemen in het mbo'

KBA Nijmegen deed dit verkennend onderzoek naar studeren met psychische problemen in het mbo.

Lees het onderzoeksrapport (pdf)

'De Transitieroute'

De belangrijkste opbrengst van het project ‘Van opleiding naar werk’ is de uitwerking van de ‘Transitieroute’. Het doel van de Transitieroute is om mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte te helpen het mbo-diploma te halen. En tevens passend werk te krijgen en te houden.

Lees het rapport (pdf)

In Vaktijdschrift Profiel – uitgave februari 2022 schreven we een uitgebreid artikel over de Transitieroute en het ‘Kennisplein: Van Opleiding naar Werk’.

Lees het artikel (pdf)

'MBO Routekaart'

Jeugdwerkloosheid is een belangrijk probleem. Een MBO Routekaart moet zorgen voor een soepele overgang naar werk. De MBO Routekaart is opgesteld door Netwerk 16-27 (MBO Raad, SBB, Ingrado, VNG, Sectorraad gespecialiseerd onderwijs, Team GeestKracht en KBA-Nijmegen).

Bekijk de routekaart (pdf)

'Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek'

In de aanloop naar het programma GeestKracht voerde het Trimbos-instituut deze quickscan uit.

Bekijk de quickscan (pdf)

'Mentale gezondheid jeugd'

Van Oort & Van Oort schreef deze beleidsanalyse.

Lees de analyse (pdf)

Ben je op zoek naar programmadocumenten?