Onderzoek 'Geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs'

(Voor)onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en de (jeugd-)ggz. Defence for Children en Het NCOJ onderzochten de wet- en regelgeving én de feitelijke gang van zaken.

Lees het gehele onderzoek (pdf)

Lees de samenvatting (pdf)

In Vaktijdschrift Profiel gingen voormalig GeestKracht-programmaleider Bert Kuipers en Hanneke Berben, oud-voorzitter van het College van Bestuur van ROC Nijmegen en lid van de programmacommissie van GeestKracht met elkaar in gesprek over de uitkomsten van dit onderzoek.

Lees het artikel (pdf)

Bron: Vaktijdschrift Profiel – uitgave april 2021

Onderzoek 'Studeren met psychische problemen in het mbo'

KBA Nijmegen deed voor GeestKracht een verkennend onderzoek naar ‘Studeren met psychische problemen in het mbo’.

Lees het onderzoeksrapport (pdf)

Rapport Transitieroute

De belangrijkste opbrengst van het Zorg én Perspectief-project ‘Van Opleiding naar Werk’ is de uitwerking van de ‘Transitieroute’. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk.

Lees het rapport (pdf)

MBO Routekaart

De MBO Routekaart is opgesteld door een ontwikkelgroep verbonden aan het Netwerk 16-27: MBO Raad, SBB, Ingrado, VNG, Sectorraad gespecialiseerd onderwijs, FNO Team GeestKracht en KBA-Nijmegen. Al deze organisaties vinden jeugdwerkloosheid een urgent probleem en willen een bijdrage leveren om hier iets aan te doen. Deze publicatie bevat hun voorstel voor een MBO Routekaart voor een soepele overgang naar werk voor mbo-studenten.

Bekijk de routekaart (pdf)

Quickscan Trimbos-instituut

In opdracht van FNO heeft het Trimbos-instituut een quickscan uitgevoerd: ‘Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek’.

Bekijk de quickscan (pdf)

Beleidsanalyse Van Oort & Van Oort

Van Oort & Van Oort schreef voor ons de beleidsanalyse ‘Mentale gezondheid jeugd’.

Lees de analyse (pdf)

Ben je op zoek naar programmadocumenten?