'Ggz en verslavingspreventie voor jonge statushouders'

We doen het samen!

Omschrijving

Jonge mensen met een vluchtelingenachtergrond die zich mogen vestigen in de Nederlandse samenleving, jonge statushouders, zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische problemen en problematisch middelengebruik. Deze problemen kunnen samenhangen met ervaringen voor of tijdens hun reis naar Nederland of met onwetendheid over het effect van middelen.

Hoewel speciaal voor jonge statushouders voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld over psychische problemen en middelengebruik, is het onbekend of dit de jongeren ook bereikt. Bovendien bestaat er geen preventiegesprek over deze onderwerpen waarin specifiek rekening wordt gehouden met iemands culturele achtergrond. Vergeleken met Nederlandse jongeren met dezelfde problemen hebben jonge statushouders 50 procent minder kans om in behandeling te komen.

De Hogeschool van Amsterdam wil eraan werken dat jonge statushouders hun klachten eerder als psychische problemen herkennen en daarvoor sneller hulp zoeken. Samen met jonge statushouders en andere ervaringsdeskundigen wordt een strategie ontwikkeld, waarmee voorlichtingsmateriaal hen beter zal bereiken. Een digitale voorlichtingstool is daarvan een onderdeel. Daarnaast wordt een cultuursensitief adviesgesprek ontwikkeld.

Doel

  1. Samen met jonge Amsterdamse statushouders, Jellinek biculturele peercoaches (jongeren die leeftijdsgenoten voorlichting geven) en Amsterdamse sleutelpersonen met een vluchtachtergrond (getraind door Pharos) een strategie ontwikkelen waarmee jonge statushouders beter bereikt worden. Onderdeel daarvan is te ontwikkelen online voorlichtingsmateriaal. Daarin worden jonge statushouders ook geïnformeerd over hulpmogelijkheden, waaronder @ease, Thrive en het cultuursensitief preventief adviesgesprek.
  2. Samen met jonge statushouders en deskundigen op het gebied van cultuursensitief werken en motiverende gespreksvoering, het Preventief Advies Gesprek 18 door-ontwikkelen. Zodat: professionals in de verslavingszorg/ggz beter toegerust zijn om jonge statushouders meer cultuursensitief te benaderen en te motiveren tot veranderen en/of hulp zoeken bij problemen én jonge statushouders met psychische problemen en/of problematisch middelengebruik dit bij zichzelf herkennen en bespreekbaar maken.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Hogeschool van Amsterdam

Projectleider

Jannet de Jonge

Telefoonnummer

06 - 128 624 54

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO