'Nep Echt!'

Nep Echt!

Omschrijving

Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid én een licht verstandelijke beperking (LVB) maken net als anderen gebruik van (sociale) media. Deze groep heeft echter vaker moeite om de positieve kanten van deze media te benutten. Veel van hen vinden het moeilijk om de betrouwbaarheid van online informatie te beoordelen. Ook zijn zij vaker betrokken bij cyberpesten, oplichting, sexting en grooming.

Dit vergroot klachten als angst, eenzaamheid en depressie. Uit angst om niet begrepen te worden, zijn de jongeren vaak niet open over hun negatieve ervaringen, waardoor begeleiders geen adequate ondersteuning kunnen bieden.

Het project Nep Echt! wil een interventie ontwikkelen die deze jongeren toerust om online informatie te duiden. De interventie bestaat uit een app en een infographic. De jongvolwassenen zelf ontwikkelen de interventie in nauwe samenwerking met hun begeleiders en studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Windesheim.

Daarna wordt de interventie getest door circa honderd jongvolwassenen en hun begeleiders bij andere instellingen verspreid over het land. De uitkomsten worden met alle betrokkenen in kaart gebracht en gedeeld met belanghebbenden via presentaties en publicaties.

Doel

Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid en een LVB:

 • hebben minder last van online problemen;
 • durven hulp te vragen bij mediagebruik;
 • voelen zich zekerder, veiliger en meer ontspannen bij mediagebruik;
 • beleven er meer plezier aan;
 • zijn zichzelf op internet;
 • hebben het gevoel er online meer bij te horen en doen krachtiger mee in de digitale samenleving;
 • doen meer mee in de fysieke samenleving op alle levensdomeinen waarbinnen (sociale) media worden gebruikt;
 • zijn vaardiger in het duiden van online berichten en daardoor ook geestelijk veerkrachtiger.

Begeleiders en behandelaars binnen zorgorganisaties:

 • voeren meer op de behoeften afgestemde gesprekken over (sociale) mediagebruik met deze jongvolwassenen, zowel individueel als op groepsniveau;
 • bieden structureler begeleiding bij (sociale) mediagebruik;
 • besteden structureler aandacht aan (sociale) mediabegeleiding;
 • verbreden hun palet aan media-opvoedingsvaardigheden;
 • zijn (net als de participerende studenten) meer gericht op online inclusie van de doelgroep: iedereen moet kunnen meedoen met (sociale) media en samenwerken met jongeren is normaal.

Op landelijk niveau:

 • komt de interventie ook beschikbaar voor andere psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen met een LVB;
 • worden beroepskrachten en wetenschappers geïnformeerd via publicaties en congresbijdragen;
 • wordt de opgedane kennis verspreid via het beroepsonderwijs.

Vanaf 21 februari 2023 is Nep Echt! beschikbaar in de App Store en op Google Play.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Lectoraat Jeugd & Media, hogeschool Windesheim

Projectleider

Peter Nikken

Telefoonnummer

06 - 256 606 84

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO