'Gezinsbenadering in penitentiaire inrichtingen'

Gezinsbenadering in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen

Omschrijving

In dit project werkt Hanzehogeschool Groningen samen met vier gevangenissen: Almelo, Leeuwarden, Veenhuizen en Zaanstad. Hier gaan ze aan de slag met een gezinsbenadering. De bedoeling is manieren te vinden om gezinnen met een ouder in de gevangenis zo goed mogelijk te ondersteunen.

Er wordt samengewerkt met vaders in de gevangenis, moeders/verzorgers uit de gezinnen, kinderen met een vader in de gevangenis, gevangenispersoneel en medewerkers van organisaties die samenwerken met de gevangenis. Door alle belangrijke partijen bij dit project te betrekken, worden alle ideeën en ervaringen goed op een rijtje gezet, om de meest passende vorm van ondersteuning te ontwikkelen voor ouders in detentie en hun gezinsleden. De gezinnen zelf zullen dus gedurende het hele project mee-ontwikkelen.

Aan het einde zijn de deelnemende gevangenissen kindvriendelijker en hebben ze meer te bieden om gezinnen te ondersteunen. Op basis hiervan stelt het project aanbevelingen op voor hoe Nederland met dit onderwerp moet omgaan.

Doel

Dit project heeft drie doelen:

  1. het ontwikkelen en implementeren van de optimale variant van de gezinsbenadering in de deelnemende gevangenissen;
  2. het ontwikkelen van een handboek met best practices en geleerde lessen vanuit de deelnemende gevangenissen;
  3. het ontwikkelen van een opzet voor landelijk beleid.

De overkoepelende doelstelling is om de onbedoelde en vaak negatieve gevolgen van de detentie van een ouder voor kinderen en gezinsleden te verminderen.

 

Illustraties: Maren Bruin

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Hanzehogeschool Groningen

Projectleider

Eric Blaauw, Simon Venema, Petrick Glasbergen

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO