'Aan de slag als GeestKracht-school!'

Aan de slag als GeestKracht-school!

Omschrijving

Het project Aan de slag als GeestKracht-school! van ECIO wil werken aan de preventie van psychische problemen onder mbo-jongeren (16-25 jaar). Het onderwijs staat hierin centraal als sleutel voor verandering. Hierbij heeft ECIO een tweesporenaanpak: impact op school én daarbuiten.

Spoor 1: Zelf leren als GeestKracht-school

Zes mbo-scholen worden GeestKracht-school en werken aan het beter toerusten van jongvolwassenen en professionals. Ideeën om psychische problematiek bespreekbaar te maken en te verbeteren worden opgehaald bij mbo-jongeren zélf: de GeestKracht-ambassadeurs. Per school doen zij mee aan een meedenkgroep waarbij ook docenten en begeleiders aansluiten. De ideeën van de jongeren worden vertaald naar implementatie op de opleiding. Plan en uitvoering worden geëvalueerd en cyclisch verbeterd.

Spoor 2: GeestKracht-scholen inspireren andere scholen

De GeestKracht-scholen delen twee keer per jaar hun ideeën, kennis en ervaring in bestaande mbo-netwerken met andere niet-GeestKracht-scholen. Dit met als doel om andere scholen te inspireren om werk te maken van preventie. De GeestKracht-ambassadeurs gaan mee op pad en vertellen over de aanpak. Dit is nieuw in deze mbo-netwerken, want nu zijn hier alleen professionals aan het woord. ECIO bundelt de ideeën van de GeestKracht-scholen en vraagt hiervoor aandacht in de media en politiek (maatschappelijk agendering).

Doel

Het hoofddoel van dit project is om te werken aan de preventie van psychische problematiek onder mbo jongeren. Hierbij wil ECIO het taboe en stigma rondom psychische problemen doorbreken en bespreekbaar maken. Dit door niet over, maar mét jongeren te praten.

Activiteitgegevens

Organisatie

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Projectleider

Elke van Doorn

Telefoonnummer

06 - 54 67 55 94

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO