'Vooronderzoek geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs'

Vooronderzoek geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs

Omschrijving

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs én recht op passende zorg en ondersteuning om (volwaardig) te kunnen deelnemen aan onderwijs. De beschikbaarheid van (jeugd)geestelijke gezondheidszorg in scholen is in Nederland echter geen vanzelfsprekendheid. Juist maatschappelijk kwetsbare groepen als leerlingen en gezinnen met een lage sociaaleconomische status en/of extra ondersteuningsbehoeften worden hierbij extra getroffen.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) vinden dat dit moet veranderen en voeren in dit project een voorstudie uit:

  1. een bureauonderzoek naar het juridisch en beleidskader;
  2. een verkennend onderzoek naar de stand van zaken in de praktijk in Nederland en goede en veelbelovende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Doel

Dit project geeft inzicht in belemmeringen én kansen in zowel het juridisch en beleidskader als in de praktijk. De voorstudie levert bouwstenen voor een vervolgprogramma gericht op verbetering van de samenwerking van de (jeugd-)ggz met het onderwijs. Daarnaast levert het handvatten voor landelijke agendering van rechten van kinderen en jongeren.

Activiteitgegevens

Organisatie

Defence for Children

Projectleider

Timo Veldman

Telefoonnummer

071 - 516 09 80

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2020 FNO