'YiP Youthlab'

YiP Youthlab

Omschrijving

Stichting Young in Prison (YiP) hoopt dat een jongere nooit een tweede maal terugkeert in de gesloten instelling na zijn of haar jeugddetentie. Dat blijkt lastig: ruim zestig procent van de jongeren die een instelling verlaat, komt toch weer in aanraking met justitie.

Daarom wil YiP jongeren in geslotenheid bijstaan in een positief bestaan na de onvrijwillige opsluiting. Dat doet YiP met programma’s tijdens de jeugddetentie, maar ook met behulp van het YiP Youthlab, waarin ervaringsdeskundige jongeren training en advies geven aan professionals.

YiP wil met de inzet van ervaringsdeskundige jongeren eraan bijdragen dat de (forensische) zorgsystemen rondom de jongeren de wereld kunnen begrijpen vanuit de ervaring van jongeren zelf, zodat professionals en systemen beter bij de leefwereld van jongeren kunnen aansluiten.

Doel

Dankzij het YiP Youthlab versterken ervaringsdeskundige jongeren hun gevoel van eigenwaarde, doordat zij een leiderschapsprogramma volgen en (betaald) trainingen verzorgen voor (forensische) jeugdzorgprofessionals. Door deelname nemen hun werknemersvaardigheden toe en vinden jongeren een manier om hun negatieve ervaringen om te zetten in een leerervaring.

Professionals die training krijgen van de jongeren leren de wereld begrijpen door de ogen van de jongeren, waardoor zij een betere behandelrelatie kunnen aangaan. Door het volgen van de trainingen verhogen zij hun jongerenvriendelijke communicatievaardigheden en leren zij op een herstelgerichte en ondersteunende wijze hun professionaliteit vorm te geven.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Young in Prison

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO