'YiP Youthlab'

YiP Youthlab

Omschrijving

Young in Prison (YiP) streeft naar een wereld die jongeren in en na geslotenheid stimuleert om vanuit eigen wens en wil positief bij te dragen aan de maatschappij. Missie is om de altijd aanwezige talenten van jongeren te bevrijden en aan te wakkeren met Urban Arts en Sports.

Het Youthlab, het programma voor ervaringsdeskundige jongeren, leert jongeren die net uit geslotenheid zijn of op verlof mogen, werknemersvaardigheden. Deelnemers aan het Youthlab volgen een leiderschapsprogramma en verzorgen betaalde trainingen aan forensische professionals.

Doel

Door deelname aan het Youthlab nemen vaardigheden toe en vinden de jongeren een manier om hun negatieve ervaringen om te zetten in een leerervaring. Professionals leren de wereld door de ogen van de jongeren te zien, waardoor zij een betere relatie met hen kunnen aangaan.

Per jaar nemen minimaal 10 jongeren deel aan het Youthlab, wordt aan ten minste 10 organisaties advies gegeven en worden ruim 70 externe trainingen gegeven. De vraag aan het Youthlab groeit en daarom gaat het lab de komende jaren uitbreiden en zijn extra begeleiders nodig. Met ondersteuning van GeestKracht wordt hieraan gewerkt en wordt eveneens een lobbystrategie uitgewerkt, waarbij samenwerking met de andere partnerorganisaties van GeestKracht het uitgangspunt is.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Young in Prison

Projectleider

Esther Overweter

Telefoonnummer

06 - 422 774 94

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO