'Kijken door een andere bril'

Kijken door een andere bril

Omschrijving

Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische kwetsbaarheid hebben het vaak lastig in onze samenleving. Op het oog is er niets met hen aan de hand. Sterker nog: in veel gevallen is hun beperking niet eens gediagnosticeerd.

Maar deze jongeren voelen zich vaak niet begrepen. Ze zijn makkelijker beïnvloedbaar en ze kunnen minder goed tegen groepsdruk. Hieruit volgt soms ongewenst, grensoverschrijdend of zelfs crimineel gedrag.

Groepsdruk is een actueel en belangrijk onderwerp, omdat we weten dat 75 procent van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van een groep. Bij jongeren met een LVB is deze samenhang dus nog sterker.

Stichting Halt heeft in 2019 een pilot gedaan met een Virtual Reality-spel over groepsdruk onder jongeren met een LVB. Hierbij ervaren zij door een VR-bril en een speciaal ontwikkelde game wat groepsdruk inhoudt en hoe dit je keuzes beïnvloedt.

Een paar reacties:

‘Het is net echt en ik begrijp nu veel beter hoe het werkt.’
‘Het is alsof je onderdeel bent van de groep, de jongeren praten echt tegen jou.’

Halt gaat deze VR-technologie nu landelijk inzetten. Ook wordt interactief voorlichtingsmateriaal over groepsdruk (door-)ontwikkeld. Hierdoor ervaren jongeren wat groepsinvloed is en oefenen zij in het omgaan met negatieve groepsdruk.

Doel

Doel is jongvolwassenen met een indringende VR-ervaring meer te leren over groepsdruk en te laten reflecteren op hoe ze daar op een andere manier mee kunnen omgaan. Het idee is dat de Halt-aanpak goed aansluit bij jongeren met een LVB, zodat zij op maat kunnen leren en reflecteren.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Halt

Projectleider

Paulien Lensink

Telefoonnummer

088 - 11 53 500

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO