'Kijken door een andere bril'

Kijken door een andere bril

Omschrijving

Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische kwetsbaarheden hebben het lastig in onze samenleving. Op het oog is er niets met hen aan de hand. Sterker nog, in veel gevallen is hun beperking niet eens gediagnosticeerd. Deze jongeren voelen zich niet begrepen, met verkeerd gedrag en foute vrienden tot gevolg. Ze zijn zeer gevoelig voor slechte invloeden: beïnvloedbaar en ze kunnen niet goed tegen groepsdruk. Hieruit volgt in veel gevallen ongewenst, grensoverschrijdend of zelfs crimineel gedrag.

Stichting Halt zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen door hen een tweede kans te geven na grensoverschrijdend gedrag. In 2019 heeft Halt een pilot gedaan met een Virtual Reality-game ‘groepsdruk’ voor jongeren met een LVB. Hierbij ervaren zij door een VR-bril en een speciaal ontwikkelde game wat groepsdruk inhoudt en hoe dit je keuzes beïnvloedt.

Een paar reacties:

‘Het is net echt en ik begrijp nu veel beter hoe het werkt.’
‘Het is echt alsof je onderdeel bent van de groep, de jongeren praten echt tegen jou.’

De uitkomsten van de pilot zijn goed. Deze VR-technologie gaat Halt nu landelijk inzetten.

Hiernaast wordt interactief voorlichtingsmateriaal (door-)ontwikkeld over het onderwerp groepsdruk. Bij de voorlichting ‘Invloed van de groep’ ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen zij in het omgaan met negatieve groepsdruk.

Doel

Groepsdruk is een actueel en belangrijk onderwerp, omdat we weten dat 75 procent van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. De invloed van groepsdruk is eens te meer van belang voor de LVB-doelgroep, vanwege hun beïnvloedbaarheid binnen een groep.

Doel is jongvolwassenen met een indringende VR-ervaring meer te leren over groepsdruk en te laten reflecteren op hoe ze daarop reageren en hoe ze er op een andere manier mee kunnen omgaan.

Als de Halt-aanpak met VR-technologie (of 3D-animaties/game) beter aansluit bij jongeren met een LVB, kunnen zij op maat leren en reflecteren.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting Halt

Projectleider

Paulien Lensink

Telefoonnummer

088 - 11 53 500

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2022 FNO