'Het Bouwdepot'

Jongvolwassenen weer aan het roer

Omschrijving

Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen ontvangen om zelf te bouwen aan hun toekomst. Om zoveel mogelijk jongvolwassenen te helpen is het nodig deze methode te verduurzamen en een systeem- en beleidsverandering voor elkaar te krijgen, door kennis en expertise overdraagbaar te maken naar gemeenten. Stichting het Bouwdepot zet erop in dat haar werk binnen drie tot vijf jaar niet meer nodig is, door:

  1. verdere professionalisering van de stichting
  2. uitbreiding van het aantal Bouwdepots
  3. leren van de Bouwdepots (boven)lokaal
  4. onderzoek naar het effect van de aanpak
  5. opschaling van de werkwijze en principes van het Bouwdepot

Doel

Hoofddoel is om in de komende 2,5 jaar:

  1. Het Bouwdepot als vliegwiel in te zetten in het sociale domein, om holistisch, vanuit vertrouwen en een ander mensbeeld continu samen te werken met gemeenten, het Rijk en hun partners en samen te leren. Om zo deze werkwijze ‘het nieuwe normaal’ te laten worden, aansluitend bij de behoeften van jongvolwassenen.
  2. Te ontdekken en te leren welke professionele organisatie en expertise daarvoor nodig is en dit mogelijk te maken.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting het Bouwdepot

Projectleider

Marleen van der Kolk

Telefoonnummer

06 - 307 201 38

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO