'Lighthouse'

Lighthouse

Omschrijving

In nauwe samenwerking realiseert Doorpakkers met het project Lighthouse woningen in de wijk, voor én samen met psychisch en sociaal kwetsbare jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar met een forensische zorgtitel. Kenmerkend voor deze groep jongvolwassenen is dat zij vaak buiten de samenleving vallen en/of problemen ervaren binnen de eigen gemeenschap. Er is veelal sprake van kansenongelijkheid en ze hebben over het algemeen weinig zelfvertrouwen.

De woningen bieden de jongvolwassenen een tijdelijke, veilige plek om te herstellen, (woon)vaardigheden te ontwikkelen en weer actief deel te nemen aan het leven. Doorpakkers werkt hierbij intensief samen met (forensische) behandelaren, reclassering en andere betrokkenen. Ook bovenregionaal, om het belangrijkste moment, de overgang naar de gemeente van herkomst of naar een andere gemeente, voor de jongvolwassenen duurzaam, goed en vlot te laten verlopen.

In het project wordt samen met de jongvolwassenen naar een passende woonplek gezocht. Zij krijgen een-op-een-begeleiding en de casemanager is nabij. Ook wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen. Per persoon ontstaat een juiste balans in het contact, tussen regie geven en overnemen. De relatie is belangrijk: ‘Eerst connectie, dan correctie’.

Doel

Doorpakkers creëert en faciliteert nieuwe kansen en perspectief voor en met jongvolwassenen met psychische problemen die in aanraking zijn geweest met justitie. Het doel van Lighthouse is bijdragen aan het voorkómen van recidive en risicovol gedrag en faciliteren dat de jongvolwassenen weer eigen regie kunnen nemen. De begeleiding richt zich op het versterken van stabilisatie en herstel en het beperken van het risico op terugval.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

Doorpakkers

Projectleider

Peter van der Heijden

Telefoonnummer

06 - 381 081 54

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO