• 1. Gezondheid

  Speerpunten:
  – Laagdrempelige voorzieningen
  – Stigmatisering aanpakken
  – Betere signalering en toerusting van professionals
  – Samenwerken met ervaringsdeskundigen

  Doel:
  Klachten komen tijdig in beeld en jongvolwassenen vinden gemakkelijk de juiste zorg. We pleiten voor een Preventieakkoord Mentale Gezondheid.

 • 2. Wonen

  Speerpunten:
  – Beleidsverandering en -beïnvloeding gericht op het oplossen van de wachtlijsten voor beschermd wonen
  – Innovatieve vormen of aanpakken voor ‘wonen op maat’

  Doel:
  Het oplossen van wachtlijsten voor beschermd wonen en ontwikkelen van nieuwe vormen van beschermd én zelfstandig wonen.

 • 3. Werk en inkomen

  Speerpunt:
  – Aanpak van stigmatisering op de werkvloer

  Doel:
  De afstand tot de arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met mentale problematiek verkleinen, de toegankelijkheid van werk vergroten en het voorkómen van uitval.

 • 4. Opleiding

  Speerpunten:
  – Betere toerusting van professionals én onderwijsinstellingen
  – Implementatie van de Transitieroute (overgang mbo-werk)

  Doel:
  Jongvolwassenen in staat stellen krachtig te blijven meedoen in hun opleiding en deze ook af te maken.

 • 5. Sociale relaties

  Speerpunt:
  – Lotgenotencontact is beschikbaar en toegankelijk

  Doel:
  Jongvolwassenen hebben mensen om op terug te vallen.

 • 6. Gezinsleven

  Speerpunten:
  – Bewustwording en ondersteuning van KOPP/KOV-jongeren
  – Ondersteuning bij beginnend ouderschap

  Doel: De overdracht van psychische problematiek van generatie op generatie terugdringen.

 • 15 april 2021

  Nieuwe programmaleider programma GeestKracht

 • 29 maart 2021

  GeestKracht Call 3

 • 9 maart 2021

  Bert Kuipers draagt het stokje over

Leden

Team GeestKracht bestaat uit 15 tot 30 mensen tussen de 16 en 36 jaar met verschillende psychische kwetsbaarheden, of een verhoogd risico op een psychische kwetsbaarheid. Zo doen er jongvolwassenen mee die in een ggz-kliniek verbleven, jongvolwassenen die een poosje geen thuis hebben gehad en jongvolwassenen die als statushouder Nederland zijn binnengekomen.

Wil je ons leren kennen? We stellen ons graag aan je voor!

Het verhaal van Josephine

‘Iedereen is anders en heeft een eigen verhaal. En dat verhaal is belangrijk om te vertellen.’

Als duovoorzitter van Team GeestKracht zet Noaz zich in om de kansen te vergroten en openheid te creëren voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen.

‘Een gameverslaving is eigenlijk verraad aan jezelf’

Michiel is duovoorzitter van Team GeestKracht en ervaringsdeskundige op het gebied van gameverslaving.

 

 

‘Ik wil meer inzicht geven in hoe een jongvolwassene iets ervaart’

Thijs ziet zijn lidmaatschap van Team GeestKracht als een mooie kans om iets te betekenen voor anderen.

‘Je wilt als individu gezien worden’

De afgelopen jaren voelde Hannah zich heel sterk: aan haar eigen verleden kon ze niets veranderen, maar ze kon wel anderen helpen met haar ervaringen.

‘Ik kan nu mijn kracht laten zien’

Om hulp vragen vond ze moeilijk. Dat leerde ze. En nu wil ze andere jongvolwassenen laten zien dat tijdig om hulp vragen het verschil kan maken.

‘Wat ik belangrijk vind is dat er op middelbare scholen meer aandacht komt voor geestelijke gezondheid’

De afgelopen jaren kampte Jesse met depressieve gevoelens. Nu wil hij zijn ervaringen inzetten voor iets positiefs.

‘Anderen helpen maakt me gelukkig’

Ze weet hoe het is om veel mee te maken. En dat Sharon zelf ook een jongvolwassene is vindt ze mooi, want daardoor kan ze zich echt inleven in andere jongvolwassenen.

‘Eerst zette ik mijn drive negatief in, nu voor een goede zaak’

Na een confronterende opname in een kliniek lacht het leven Leon weer toe. Hij is lid van Team GeestKracht omdat hij dit andere jongvolwassenen ook gunt.

‘Ik wil laten zien wat statushouders kunnen’

Als jongvolwassene kwam Moh alleen naar Nederland. Echte vriendschap is lastig. ‘Ik merk dat mijn studiegenoten nog weinig hebben meegemaakt in het leven.’

‘Ik wil zorgen voor meer inclusiviteit en aandacht voor culturele verschillen’

Als activiste komt Nihâl op voor gelijke rechten. ‘Ik wil dat er door zorgprofessionals minder met een westerse bril gekeken wordt.’

‘Vroegsignalering van mentale problematiek is mooi, maar je moet ook kunnen ingrijpen als de signalen er zijn.’

Ibrahim kwam vijf jaar geleden als vluchteling naar Nederland. Inmiddels begint hij zijn plek te vinden en wil hij zijn ervaring inzetten om anderen te helpen.

‘Elke jongvolwassene is op een bepaald moment in zijn leven kwetsbaarder. We moeten de juiste omgeving creëren om hen te helpen hiermee om te gaan.’

Eva kreeg bij de start van haar carrière te maken met flinke tegenslagen en wil de drempels waar jongvolwassenen tegenaan lopen bespreekbaar maken.

‘Ik hobbel door, met verschillende zorgverleners op verschillende locaties.’

Robin heeft een indrukwekkende reeks behandelingen en interventies achter de rug in korte tijd: ‘Cognitieve gedragstherapie, psycho-educatiegroepen, deeltijdbehandeling, klinische opname, bed op recept, telefoon op recept, intensieve traumabehandeling, crisisopnames.’

‘Ik zou willen dat het net zo makkelijk is om te zeggen “Ik ben angstig” of “Ik heb last van dwang” als benoemen dat je buikpijn hebt.’

Praten over psychische problemen was Anouk al gewend. Daarom was ze ook meteen super-enthousiast over Team GeestKracht.

‘Door er zo projectmatig mee aan de slag te zijn, leer ik veel over mezelf en over anderen.’

Carolien groeide op met een moeder met een complex ziektebeeld. ‘Ze wilde niet behandeld worden en er was geen diagnose. Ondertussen probeerden wij te dealen met alles wat er op ons afkwam.’

‘Dat je leven zo op pauze wordt gezet, negen maanden lang en dat iedereen dat maar normaal lijkt te vinden, dat vond ik heel erg.’

Vivian zette met een vriendin het initiatief Gek van GGZ op. Ze wilden de zorg verbeteren, vanuit hun eigen ervaring als patiënt.

‘Ik heb me lang niet serieus genomen gevoeld. Als ik iemand een beetje van die ellende kan besparen, dan teken ik daarvoor.’

Bij Team GeestKracht wil Amber haar ervaringen delen om anderen te helpen.

‘Een overwinning voor mij was mijn plek vinden in een gezonde relatie en het werk wat ik nu doe.’

Sifra wil ervoor zorgen dat jongeren weten dat ze waardevol zijn en dat ze eerder hulp krijgen als dat nodig is.

‘Als dakloze jongvolwassene moet je de ruimte hebben om jezelf te ontwikkelen’

Er waren dagen dat Josephine maar liefst 36 uur niet sliep. Ze was ongeveer een jaar dakloos, nadat ze door haar ouders op straat was gezet.

Veelgestelde vragen

Meer weten over GeestKracht?