ExpEx

Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdzorg en zich inzetten als maatje van jongeren of adviseur van instellingen en overheden. Samen met ExpEx willen we de stem van jongeren en jongvolwassenen uit de jeugdzorg sterker maken. Hiermee willen we de praktische gevolgen van psychische problematiek zo veel mogelijk beperken en hun maatschappelijke participatie zoveel mogelijk bevorderen.

NJR Hoofdzaken

NJR heeft sinds oktober 2015 een groep jongeren bijeengebracht die zelf ervaring hebben met psychische problemen en hiervoor behandeld zijn binnen de jeugd-ggz: Hoofdzaken. Voor hen staat de vraag centraal hoe jongeren met psychische problemen optimaal kunnen participeren in de samenleving. GeestKracht werkt graag samen met NJR Hoofdzaken aan deze vraag.

Labyrint-In Perspectief

Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. In 2019 is speciaal voor jongvolwassenen binnen de stichting Labyrint Young opgericht. Een van hen heeft ook het platform Met Zonder Ouders opgericht. We werken met Labyrint Young samen om de kwaliteit van leven van jongvolwassen KOPP/KOV te verbeteren.

SAMAH

SAMAH is opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren. Samen met stichting SAMAH willen we de stem van jonge statushouders in Nederland versterken.

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met én voor jongeren activeren zij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Samen met Stichting Zwerfjongeren Nederland willen we werken aan de bestaanszekerheid van zwerfjongeren.

Young in Prison

YiP is een internationale NGO die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving, door middel van creatieve en sportieve programma’s voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna. Samen met YiP willen we werken aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen die in jeugddetentie zitten.

Lees meer over de partners van GeestKracht