ExpEx

Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdzorg en zich inzetten als maatje van jongeren of adviseur van instellingen en overheden. Samen met ExpEx maken we de stem van jongeren en jongvolwassenen uit de jeugdzorg sterker. Hiermee willen we de praktische gevolgen van psychische problematiek zoveel mogelijk beperken en hun maatschappelijke participatie bevorderen.

NJR Hoofdzaken

NJR heeft een groep jongeren bijeengebracht die zelf ervaring hebben met psychische problemen en hiervoor behandeld zijn binnen de jeugd-ggz: Hoofdzaken. Voor hen staat de vraag centraal hoe jongeren met een psychische kwetsbaarheid optimaal kunnen participeren in de samenleving. GeestKracht werkt samen met NJR Hoofdzaken aan het beantwoorden van deze vraag.

MIND Naasten Centraal

MIND Naasten Centraal zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Speciaal voor jongvolwassenen zijn MIND Naasten Centraal Young en het platform Met Zonder Ouders opgericht. We werken met MIND Naasten Centraal Young samen om de kwaliteit van leven van jongvolwassen KOPP/KOV te verbeteren.

SAMAH

SAMAH wil de participatie bevorderen van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers van 12-25 jaar, en hun positie in Nederland verbeteren. Samen met SAMAH versterken we de stem van jonge statushouders in Nederland.

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren zij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Samen met Stichting Zwerfjongeren Nederland werken we aan de bestaanszekerheid van zwerfjongeren.

Young in Prison

YiP is een internationale NGO die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving. Dit doet YiP met creatieve en sportieve programma’s voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna. Samen met YiP werken we aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen in jeugddetentie.

Lees meer over de partners van GeestKracht

Meer weten over onze eigen mensen met ervaringskennis?