'Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn'

Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn

Omschrijving

Stichting SAMAH wil de participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers van 12 tot 25 jaar bevorderen en hun positie in Nederland verbeteren.

SAMAH is een organisatie voor en door jonge alleenstaande vluchtelingen. De stichting werkt vanuit empowerment en heeft veel aandacht voor participatie, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun netwerk. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van projecten, het beantwoorden van vragen die binnenkomen bij de helpdesk en het signaleren en oplossen van knelpunten.

Mentale gezondheid is een van de onderwerpen die SAMAH samen met jonge alleenstaande vluchtelingen oppakt. Een onderwerp dat niet voor alle jongeren en jongvolwassenen vanzelfsprekend bespreekbaar is. ‘Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn’ is een voorbeeld van hoe zij over dit thema kunnen praten.

Doel

SAMAH wil voorkómen dat jongeren te lang alleen doorlopen met hun problemen en wil de drempel verlagen om over zorgen of klachten te praten. In dit project realiseert de stichting daarom een inloop en een landelijke helpdesk. Hier kunnen jongeren en jongvolwassenen terecht voor een luisterend oor, ontmoeting met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, informatie en ondersteuning. Daarnaast organiseert SAMAH, samen met door de stichting getrainde ervaringsdeskundigen, workshops over hoe mentaal gezond te blijven.

Met partners binnen en buiten GeestKracht slaat SAMAH tevens de handen ineen om deze ‘gewone jongeren in ongewone omstandigheden’ een stem te geven in beleid en uitvoering.

Looptijd

1 juli 2020 - 30 juni 2024

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting SAMAH

Projectleider

Maria Verkade

E-mail

info@samah.nl

Telefoonnummer

06 - 360 594 21

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO