'SAMAH'

SAMAH

Omschrijving

Stichting SAMAH is opgericht in 1999, met als doel de participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar, te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.

SAMAH is een organisatie voor en door jonge alleenstaande vluchtelingen. De stichting werkt vanuit empowerment-denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun netwerk. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van projecten, het beantwoorden van vragen die binnenkomen bij de helpdesk en het signaleren (en oplossen) van knelpunten.

Mentale gezondheid is een van de onderwerpen die SAMAH samen met jonge alleenstaande vluchtelingen oppakt. Een onderwerp dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend is om te bespreken. ‘Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn’ is een voorbeeld van hoe jongeren over dit thema praten.

Doel

Binnen GeestKracht ontwikkelt SAMAH een informatie- en workshopprogramma voor en door jonge alleenstaande vluchtelingen rondom het thema mentale gezondheid. Ervaringsverhalen zijn de basis voor bijvoorbeeld podcasts, die een inkijkje geven in hun leven, en trainingsmateriaal dat andere jonge vluchtelingen ondersteunt bij het omgaan met stress of mentale problemen.

De samenwerking met GeestKracht geeft SAMAH de kans om de ‘gewone’ kant van deze jongeren te belichten en te leren van elkaars aanpak. Voor jonge alleenstaande vluchtelingen is het prettig te kunnen zien dat zij niet de enige zijn die worstelen met stress of trauma door gebeurtenissen uit het verleden. Dat dit niet alleen komt door het feit dat ze vluchteling zijn, maar dat ook andere jongeren dit ervaren. Zelfs jongeren die zijn opgegroeid in Nederland.

Samen met SAMAH willen we de stem van jonge statushouders in Nederland versterken.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting SAMAH

Projectleider

Maria Verkade

Telefoonnummer

06 - 36 05 94 21

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO