'Doelgericht ontwikkelen en verstandig groeien'

Doelgericht ontwikkelen en verstandig groeien

Omschrijving

TEJO-huizen vormen een veilige, toegankelijke plek waar jongeren zelf de spil zijn waar alles om draait. Hun ervaringsdeskundigheid is het vertrekpunt voor de ontmoeting met de TEJO-professionals. Deze vrijwillig werkende professionals bieden een luisterend oor, denken oprecht mee en spiegelen waar nodig.

Iedereen tussen de 10 en 20 jaar kan snel en eenvoudig bij TEJO terecht. Zonder verwijzing of toestemming. Met of zonder afspraak. Er is geen wachtlijst en een gesprek is gratis en vertrouwelijk.

Van 2023 tot met 2025 zal TEJO gecontroleerd groeien met zes á acht nieuwe huizen (in totaal zijn er dan negen á elf huizen). Dit vraagt verdere professionalisering van de centrale organisatie, om te werken vanuit een professioneel ‘franchisemodel’. Initiatiefnemers die TEJO benaderen krijgen dan een compleet TEJO-bouwpakket aangeboden, waarin de de TEJO-aanpak en -werkwijze en de zakelijke afspraken zijn vastgelegd.

Ieder huis werkt in dit model op basis van een herkenbare en betrouwbare TEJO-aanpak, maar met voldoende vrijheid om op lokale omstandigheden in te spelen (bijvoorbeeld in de samenwerking met de gemeente en andere stakeholders, fondsenwerving, communicatie, benadering van speciale doelgroepen, werving van bestuursleden en medewerkers).

Verder werkt TEJO aan de naamsbekendheid en vindt er wetenschappelijk effectonderzoek plaats. Ook komt er meer ruimte voor agendering, innovatie en het bijdragen aan systeemverandering. Bij dit alles is de samenwerking binnen de Alliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongeren van grote waarde.

Doel

Tijdens de projectperiode wordt aan volgende overkoepelende organisatiedoelen gewerkt:

  1. Doelgericht ontwikkelen: het versterken van de centrale organisatie, de bestaande huizen en de samenwerking en kennisuitwisseling
  2. Verstandig groeien: het gecontroleerd groeien van de capaciteit en het bereik, wat betreft het aantal huizen, het aantal bereikte jongeren en het aantal gevoerde gesprekken. De focus ligt daarbij op aansluiting bij jongvolwassenen met een migratieachtergrond.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting TEJO Nederland

Projectleider

Hester Frank

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO