'MIND Young Academy in het mbo'

MIND Young Academy in het mbo

Omschrijving

MIND en Diversion willen mbo-instellingen verder ondersteunen met het programma MIND Young Academy (MYA). In een reeks van drie lessen gaan jongeren in gesprek over psychische problematiek. Door het thema bespreekbaar te maken en eventueel door te verwijzen naar hulp, bestrijdt MYA het taboe en stigma, en wordt voorkomen dat psychische problemen ontstaan of groter worden. Peer educators, jongvolwassenen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen, geven deze lessen. Want dat is waar MYA in gelooft: jongeren die zelf onderdeel zijn van de oplossing.

Daarnaast wordt samen met mbo-instellingen onderzocht hoe verduurzaming van het MYA-programma kan worden vormgegeven. MYA leidt studenten van de opleiding ‘gespecialiseerd pedagogisch medewerker’ van de mbo-instelling Aventus op tot peer educators. De studenten worden gekoppeld aan (meer) ervaren peer educators en gaan vervolgens binnen de MIND Young Academy zelf het gesprek aan met jongerejaars van hun opleiding.

Ook ontwikkelt MYA een breder nazorgprogramma rondom psychische gezondheid. Samen met studenten, docenten en zorgprofessionals van het Aventus worden verschillende werkvormen ontwikkeld waarmee studenten en de instellingen zelf aan de slag kunnen om door alle leerjaren heen structureel aandacht te blijven besteden aan psychische gezondheid.

Doel

Het normaliseren van het gesprek over psychische gezondheid om de mentale veerkracht van mbo-studenten te vergroten met de verdere uitrol van de MIND Young Academy in het mbo met de volgende doelstellingen:

  • Het vergroten van (vroegtijdige) (h)erkenning van psychische klachten onder studenten.
  • Weten wat te doen bij psychische klachten (binnen de onderwijsinstelling) en indien nodig doorverwijzen naar hulp.

Deze pilot bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het opleiden van mbo-studenten tot peer educator van de MIND Young Academy, die het programma vervolgens uitvoeren binnen eigen onderwijs. Hierbij staat de volgende doelstelling centraal:
    – Mbo-studenten die zelf of in hun omgeving ervaring hebben met psychische problematiek opleiden tot rolmodellen en hen een leidende rol geven bij het doorbreken van het taboe op psychische gezondheid binnen het mbo.
  2. Het ontwikkelen van een nazorgprogramma rondom psychische gezondheid, aanvullend op de MIND Young Academy, voor mbo-instellingen. Het bieden van concrete handvatten aan studenten, docenten, zorgprofessionals en besturen binnen het mbo om een structureel gesprek te voeren over psychische gezondheid en om psychische klachten en problemen vroegtijdig te herkennen bij studenten.

Activiteitgegevens

Organisatie

MIND

Projectleider

Sander Slootmaker

Telefoonnummer

033 - 303 23 13

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

© 2021 FNO