'Vergeten vaders'

Aandacht voor jongvolwassen vaders in detentie

Omschrijving

Jongvolwassen vaders in de gevangenis missen vaak de eerste woordjes, de eerste schooldag of de eerste stapjes van hun kind. Het is voor een vader erg pijnlijk als hij na zijn gevangenisstraf thuiskomt, en hij niet wordt herkend door zijn jonge zoon of dochter. Voor veel kinderen met een vader in de gevangenis is het moeilijk als ze hun vader voor langere tijd moeten missen, en ze niet goed contact met hem kunnen onderhouden.

Met het project ‘Vergeten vaders’ geven de Hanzehogeschool Groningen en Verslavingszorg Noord Nederland in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen een stem aan jongvolwassen vaders in detentie. Door met hen in gesprek te gaan wordt verkend welke vraagstukken er leven. Daarnaast bestudeert het project bestaande gegevens en bestaand (internationaal) onderzoek over de doelgroep. Samen met jongvolwassen gedetineerde vaders en professionals uit het gevangeniswezen gaat Vergeten vaders aan de slag om producten te ontwikkelen die jongvolwassen vaders helpen om invulling te geven aan vaderschap tijdens detentie.

In de gevangenis is doorgaans weinig aandacht voor de behoeften van jongvolwassen vaders. Vergeten vaders wil bijdragen aan een cultuurverandering in het Nederlandse gevangeniswezen. Het project streeft naar gevangenissen waarin de thema’s ‘vaderschap’ en ‘kindvriendelijkheid’ hoog op de agenda staan. Dit is van groot belang voor zowel jongvolwassen gedetineerde vaders als voor hun kinderen.

Doel

De vier doelstellingen van Vergeten vaders zijn:

  1. Inzicht geven in de problemen die jongvolwassen vaders in detentie ervaren met betrekking tot vaderschap en mogelijkheden verkennen waarmee jongvolwassen vaders in detentie invulling kunnen geven aan vaderschap.
  2. Producten ontwikkelen voor jongvolwassen gedetineerde vaders en voor professionals in het gevangeniswezen om jongvolwassen vaders in detentie te helpen om zo goed mogelijk invulling te geven aan vaderschap.
  3. Ontwikkelen van een kennisbasis over jongvolwassen vaders in detentie, met betrekking tot de omvang van de groep, de demografische kenmerken van de kinderen en het psychisch welbevinden van de doelgroep.
  4. Verspreiding van kennis en best practices op wetenschappelijk niveau en op beleidsniveau.

De overkoepelende doelstelling van Vergeten vaders is om jongvolwassen vaders in detentie met psychische kwetsbaarheden tijdens detentie en na vrijlating te kunnen laten meedoen in de maatschappij. Dit beoogt het project te bereiken door tijdens detentie meer aandacht te besteden aan vaderschap en het onderhouden of herstellen van de vader-kindrelatie.

Meer weten over Vergeten vaders?

Activiteitgegevens

Organisatie

Hanzehogeschool Groningen/Verslavingszorg Noord Nederland

Projectleider

Simon Venema

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO