'Transfer(coach) tussen culturen'

Transfer(coach) tussen culturen

Omschrijving

Het project Transfer(coach) tussen culturen richt zich op jongeren die op het vso zitten en psychische problemen ervaren. Met behulp van de Transfercoach leren deze jongeren richting te geven aan hun leven, (realistische) dromen en doelstellingen te formuleren en deze te realiseren. Het streven is hierbij een solide basis te creëren, met gezonde financiën, een veilige woonomgeving en wanneer mogelijk een betaalde baan.

Aan de hand van een eigen toekomstplan gaan de jongeren aan de slag om doelen te realiseren. De Transfercoach ondersteunt hen hierbij. De Transfercoach richt zich ook op het (informele) netwerk en heeft aandacht voor alle belangrijke levensgebieden. De Transfercoach begeleidt de jongeren gedurende minimaal twee jaar, waarin er wekelijks contactmomenten zijn.

De overgrote meerderheid van de jongeren die nu ondersteund wordt door MEE Amstel en Zaan, heeft een migratieachtergrond. Deze jongeren proberen een weg te vinden tussen cultuur, waarden en normen vanuit huis, school en de buurt. In de gesprekken met de Transfercoach van MEE hebben ze allemaal vragen over cultuur en geloof en daaruit voortvloeiend hun identiteit, seksualiteit, vriendschap, relaties en toekomst. Met de financiering van GeestKracht wil MEE Amstel en Zaan onder andere samen met ervaringsdeskundigen een werkwijze en tools ontwikkelen waarmee ze de jongeren kunnen begeleiden in het omgaan met deze vraagstukken.

Doel

  • Twaalf jongeren die op het vso zitten krijgen twee jaar lang ondersteuning van een Transfercoach.
  • Samen met ervaringsdeskundigen is er een werkwijze (gesprekshandleiding en training) ontwikkeld over hoe om te gaan met culturele verschillen.
  • Samen met ervaringsdeskundigen is er voorlichtingsmateriaal over psychische problematiek ontwikkeld voor ouders met een niet-Nederlandse achtergrond.

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

MEE Amstel en Zaan

Projectleider

Hechmi Souguir

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn
© 2024 FNO