Team GeestKracht bij minister Dijkgraaf

Datum

26 oktober 2023

Studentenwelzijn op het mbo

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ging op 12 oktober in gesprek met Team GeestKracht. We zijn naar Den Haag afgereisd met een mooie delegatie van ons team en hadden van tevoren ervaringen opgehaald bij nog meer panelleden.

In dit overleg hebben we het gehad over de knelpunten waar leden van Team GeestKracht tegenaan lopen of liepen in het mbo. Het bevorderen van studentenwelzijn op het mbo is een belangrijk onderdeel van ons programma. Preventie is daarbij heel belangrijk. Er zijn echter steeds meer studenten voor wie preventie een gepasseerd station is en de psychische klachten dermate verergerd zijn dat een andere aanpak nodig is. Dit om uitval op school te voorkomen. Onze agenda en die van de minister kwamen aardig overeen en het mooie is dat op veel agendapunten al actie wordt ondernomen.

Knelpunten

Dit waren de drie belangrijkste gesprekspunten van Team GeestKracht:

  1. Ondersteuning per mbo-instelling verschilt heel erg

De ondersteuning die jongeren met mentale problemen kunnen krijgen, verschilt per mbo-onderwijsinstelling. Er is niet altijd een zorgteam, de zorgcoördinator is niet altijd zichtbaar aanwezig en de mogelijkheden rond bijvoorbeeld prikkelarme ruimtes of tijd voor therapie onder schooltijd verschillen heel erg.

  1. Mentale gezondheid moet beter bespreekbaar zijn; zet hierbij ook ervaringskennis in

Er blijft een groot taboe op het delen van je ervaring met psychische kwetsbaarheid. Eigenlijk willen we dat er bij elke mbo-opleiding in de lessen aandacht is voor mentale gezondheid. Daarom financiert ons programma projecten die zich hierop richten. Zij maken mentale gezondheid beter bespreekbaar en helpen docenten hier ook mee.

  1. Stages zijn lastig te combineren met zorg

Voor veel jongeren met psychische kwetsbaarheden is de verplichte praktijkstage een drempel. Waar in het gewone rooster soms nog flexibiliteit is, kan dat bij een stage vaak niet, waardoor studenten uitvallen.

Stagepact

Nieuw voor ons is het stagepact. De inhoud van dit pact komt grotendeels overeen met onze visie op stagebegeleiding. In het pact wordt gesteld dat de begeleiding tijdens de stage meer aandacht moet krijgen. Daarnaast richt het pact zich op het uitbannen van stagediscriminatie en wil het zorgen voor genoeg kwalitatieve stageplekken. Als laatste pleit het pact voor een passende vergoeding voor de stagelopende studenten. Bovenop een onkostenvergoeding, stimuleert het ministerie de werkgevers om een stagevergoeding te geven aan studenten en hierover ook afspraken te maken binnen cao’s.

Verbeteren vanuit praktijkervaringen

Al deze punten zijn aan bod gekomen tijdens ons gesprek en het was heel waardevol dat iedereen open zijn ervaring kon delen. Daarnaast waren onze werkbare oplossingen heel welkom. Dit zorgde ervoor dat dit niet alleen een kennismaking was, maar meteen een hoger doel diende, namelijk het verbeteren van het mbo vanuit praktijkervaringen. Wat voor ons het allerbelangrijkst is, is het in contact staan met elkaar en de verdere samenwerking in de toekomst.

 

Van links naar rechts: Nynke van den Bedem (panellid), Nihâl Esma Altmış (panellid), Leon van der Aa (duovoorzitter Team GeestKracht), Robbert Dijkgraaf (demissionair minister OCW), Noaz Asbroek (duovoorzitter Team GeestKracht), Renate Cornelissen (panellid), Zoë (hulphond Renate) en Lotte Vermariën (trainee beleidsbeïnvloeding programma GeestKracht)