'Mentale gezondheid in de klas'

Online cursus voor onderwijsprofessionals om psychische problemen bespreekbaar te maken

Omschrijving

Het voeren van een open gesprek over psychische gezondheid is de eerste stap naar een mentaal veerkrachtige generatie. MIND en Diversion zien dat docenten dat gesprek graag willen voeren, maar vaak niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Daarom ontwikkelen deze organisaties een online cursus voor onderwijsprofessionals op het vo en mbo.

MIND wil docenten niet alleen het belang van klassikale preventie laten inzien, maar hen ook de handvatten geven waarmee zij met jongvolwassenen een taboedoorbrekend gesprek over psychische kwetsbaarheid kunnen voeren.

Om te zorgen dat de docenten optimaal aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, bouwt deze cursus voort op de lessen die zijn geleerd in het onderwijsprogramma MIND Young Academy en wordt een diverse groep jongeren met ervaring met psychische problematiek actief meegenomen bij de ontwikkeling van de cursus. Hun inzichten en wensen vormen, samen met de behoeften en mogelijkheden van de docenten, het fundament van de cursus.

Om het bereik en de impact van de cursus zo groot mogelijk te maken is de online omgeving gebruiksvriendelijk en voor iedereen gratis toegankelijk.

Doel

Psychische problematiek is een maatschappelijk thema dat dringend, en op scholen door heel Nederland, een klassikaal gesprek behoeft. Doel is een samenleving waarin het voor jongeren normaal is om een gesprek te voeren over mentaal welzijn, en niet uitzonderlijk. Docenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van die ambitie.

Na deelname aan de online cursus:

  • kennen docenten het belang van klassikale preventie, door de in de cursus opgedane kennis en de met hen gedeelde ervaringsverhalen;
  • zijn docenten beter in staat om een open en klassikaal gesprek te voeren over psychische kwetsbaarheid en het stigma daarop;
  • weten docenten hoe ze (beginnende) psychische problemen kunnen signaleren en hoe zij hun leerlingen en studenten kunnen verwijzen naar passende hulp binnen of buiten de onderwijsinstelling.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Afbeeldingen

Activiteitgegevens

Organisatie

MIND

Projectleider

Sander Slootmaker

Telefoonnummer

033-303 23 13

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO