'De Sleutelplaats'

De Sleutelplaats

Omschrijving

De Sleutelplaats is een fysieke plek èn een netwerk. Het project richt zich op:

  • jongvolwassenen die door- en uitstromen uit jeugdhulp met verblijf;
  • jongvolwassenen bij wie sprake is van een hoog risico op dak- en thuisloosheid.

De Sleutelplaats wil jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid beter toerusten om op eigen benen te staan, want juist voor hen is de overgang naar een eigen huishouden een risicovolle stap.

Samen met de jongeren zelf wordt gewerkt aan een toekomstplan, waarvan wonen een belangrijk onderdeel is. Het project besteedt daarnaast nadrukkelijk aandacht aan school, werk, inkomen, support en positieve gezondheid.

Dit project is een initiatief van ervaringsdeskundigen binnen Lister (Lister academie samen met Enik Recovery College), verschillende woningcorporaties en zorgaanbieders en de vijf Lekstroomgemeenten.

Doel

De Sleutelplaats is erop gericht dat jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid een succesvolle start kunnen maken in hun wooncarrière. Het moet aantonen dat jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid een betere start kunnen maken als:

  • de matching rond wonen anders en meer integraal wordt georganiseerd;
  • er meer aandacht voor (peer)support geboden wordt in de beginfase van hun wooncarrière.

Activiteitgegevens

Organisatie

Regio Lekstroom

Projectleider

Mirjam Muilwijk

© 2021 FNO