'Project010 – doorontwikkeling'

Project010 - doorontwikkeling

Omschrijving

Voor veel jongeren is dak- of thuisloosheid een traumatische ervaring. Het verblijven op straat of in de opvang zorgt voor een continu gevoel van onveiligheid, onrust en een gebrek aan privacy. Daarnaast hebben dak- en thuislozen minder makkelijk toegang tot sociale zekerheid, opleiding en werk, waardoor schulden op de loer liggen. Dit alles maakt de weg van dakloosheid naar zelfstandig wonen lang en erg zwaar. En ondertussen kan er veel misgaan. Jongeren houden het verblijf in de opvang niet vol, verdwijnen uit beeld en raken dieper in de problemen. Met alle gevolgen van dien, zowel voor de jongere als de bredere samenleving.

In Project010 willen gemeente Rotterdam en partners die neerwaartse spiraal doorbreken en voorkomen dat jongeren verder afglijden. Dat doen ze met een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  1. een zelfstandige woning vanaf de start
  2. een netwerk van (vrijwillige en professionele) begeleiders
  3. een maatwerkbudget om financiële gaten te dichten

De woning is de basis voor het herstel, waardoor de jongeren ook op andere leefdomeinen stappen kunnen zetten richting zelfredzaamheid. Vertrouwen in de jongeren en ruimte voor professionals (zo min mogelijk regels) staan daarbij voorop. Zij doen wat nodig is. Aan de gemeente de taak om ook kritisch naar de brede systeemwereld te kijken en belemmerende regels en systeemproblemen waar mogelijk op te lossen.

Doel

Sinds 2022 is Project010 structureel onderdeel geworden van de ondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren (18-23 jaar) in Rotterdam. Jaarlijks kunnen tot 35 jongeren van dit aanbod gebruikmaken. Voor de komende jaren is het doel om de methodiek van Project010 verder te ontwikkelen langs de volgende drie sporen:

  1. opschalen binnen dezelfde doelgroep (groter volume)
  2. verbreden naar andere doelgroepen
  3. verdiepen door methodiekontwikkeling (training, inspiratie, intervisie)

Opschaling en verbreding vragen om een nog steviger financiële onderbouwing van de methodiek. Wat levert deze werkwijze op? Hoe verhouden de kosten zich tot de baten? Er wordt onderzoek verricht om de maatschappelijke business case van Project010 uit te werken.

Bij de verdieping ligt een belangrijke opgave in het vastleggen en overbrengen van de methodiek. De werkwijze van Project010 verschilt namelijk aanzienlijk van reguliere ondersteuningstrajecten. Het project ontwikkelt daarom een toolbox voor jongeren, professionals en andere geïnteresseerde gemeenten of maatschappelijke organisaties in het hele land.

Download de maatschappelijke kosten-batenanalyse (pdf)

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Projectleider

Derek Jochemsen

Telefoonnummer

06 - 284 863 89

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram
© 2024 FNO