'Everybody @ease'

Everybody @ease

Omschrijving

Bij @ease bieden jonge vrijwilligers aan andere jongeren en jongvolwassenen een luisterend oor via gesprekken op de locaties (Maastricht, Heerlen, Amsterdam, Rotterdam en binnenkort Groningen). Deze vrijwilligers werken samen met professionals (psychologen, psychiaters, POH-GGZ, etc.) van lokale zorgpartners. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen gratis binnenlopen, zonder afspraak en anoniem. Ook via chat kunnen zij bij @ease terecht.

Veel jongeren en jongvolwassenen lopen nu al binnen bij @ease. Maar de meer kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld zij met een lichte verstandelijke beperking (LVB), een migratie-achtergrond, ernstige en/of chronische psychische klachten, dakloze jongeren, of jongeren uit sociaal-maatschappelijke achterstandssituaties ziet @ease nog onvoldoende.

Daarom is met partners een plan uitgedacht om @ease ook naar deze jongeren en jongvolwassenen tóe te laten komen, met als doel nog drempelverlagender te kunnen werken en nog meer jongeren te kunnen bereiken. @ease gaat de huidige @ease-methodiek dus outreachend aanbieden en onderzoeken hoe dit goed aansluit op de behoeften van moeilijk bereikbare jongeren en jongvolwassenen.

Doel

Doel is om ook de moeilijk bereikbare jongeren en jongvolwassenen te bereiken en bij @ease een veilige plek te bieden waar zij zich gehoord voelen en waar ze terechtkunnen als ze ergens mee zitten. De werkwijze is preventief en gericht op:

  1. verlagen van de drempel om hulp te zoeken;
  2. tegengaan van verergering van psychische klachten;
  3. stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid;
  4. bieden van maatwerk: normaliseren waar mogelijk en pas interveniëren als dat nodig is.

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting @ease / Universiteit Maastricht

Projectleider

Prof. dr. Therese van Amelsvoort

E-mail

info@ease.nl

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Video

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO