'Everybody @ease'

Everybody @ease

Omschrijving

Bij @ease bieden jonge vrijwilligers aan andere jongeren en jongvolwassenen een luisterend oor op de locaties Maastricht, Heerlen, Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen gratis binnenlopen, zonder afspraak en anoniem. Ook via chat kunnen zij bij @ease terecht. De vrijwilligers werken samen met professionals van lokale zorgpartners.

Veel jongeren en jongvolwassenen lopen nu al binnen bij @ease. Maar de meer kwetsbare jongeren ziet @ease nog onvoldoende. Bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), een migratieachtergrond, ernstige en/of chronische psychische klachten, dakloze jongeren, of jongeren uit sociaal-maatschappelijke achterstandssituaties.

Daarom is een plan uitgedacht om @ease naar deze jongeren en jongvolwassenen tóe te laten komen om nóg drempelverlagender te werken en meer jongeren te kunnen bereiken. @ease gaat de @ease-methodiek dus outreachend aanbieden en onderzoeken hoe dit goed aansluit op de behoeften van moeilijk bereikbare jongeren en jongvolwassenen.

Doel

Doel is om ook de moeilijk bereikbare jongeren en jongvolwassenen bij @ease een veilige plek te bieden waar zij zich gehoord voelen en waar ze terechtkunnen als ze ergens mee zitten.

De werkwijze is preventief en gericht op:

  1. verlagen van de drempel om hulp te zoeken;
  2. tegengaan van het erger worden van psychische klachten;
  3. stimuleren van eigen kracht en zelfstandigheid;
  4. bieden van maatwerk: normaliseren waar mogelijk en ingrijpen als dat nodig is.

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van GeestKracht?

Activiteitgegevens

Organisatie

Stichting @ease / Universiteit Maastricht

Projectleider

Prof. dr. Therese van Amelsvoort

E-mail

info@ease.nl

Volg ons

Facebook

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO