'Stoepranden met een visuele beperking'

Stoepranden met een visuele beperking

Omschrijving

Jantje Beton wilde met het project Stoepranden met een visuele beperking kinderen met een visuele beperking bekend maken met het spel stoepranden. Het spel biedt de kinderen namelijk een mogelijkheid om actief te spelen met andere kinderen met én zonder visuele beperking, zonder dat hiervoor grote aanpassingen nodig zijn. Hierdoor kunnen ze meer bewegen en hebben ze meer actieve (en positieve) interactie met leeftijdsgenoten, wat positieve gevolgen heeft voor hun fysieke en sociale ontwikkeling en welbevinden.

Om dit te bereiken maakte Jantje Beton gratis stoeprandpakketten met onder andere Kerby’s, ballen en (aangepaste) speluitleg, en verspreidde deze via leerkrachten van speciaal en regulier onderwijs. Jantje Beton werkte hierbij samen met Bartiméus en Visio. Visueel beperkte kinderen werden betrokken bij de verschillende stappen van het proces.

Doel

Kinderen met een visuele beperking spelen tijdens en na schooltijd samen met leeftijdsgenootjes met en zonder beperking. Door het spel stoepranden te leren en te spelen, zouden kinderen in beweging komen, plezier maken met elkaar en onder andere hun sociale en communicatieve vaardigheden versterken, zoals omgaan met winnen en verliezen.

Resultaat

Door het project speelden 600 kinderen met een visuele beperking het spel stoepranden tijdens de gymles, in de pauze of na schooltijd. Daardoor konden ze onbelemmerd samen spelen met leeftijdsgenootjes met en zonder beperking, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is voor deze doelgroep. Bij het project stonden plezier, samen spelen en een gevoel van trots/autonomie centraal.

De reacties op het spel en het project waren enthousiast: ‘Het is een magiespel’, zegt Nina (11 jaar) en Chaya (10 jaar) benadrukt het samen spelen: ‘Heel veel kinderen op mijn school spelen ermee en iedereen vindt het leuk!’ Het gevoel van trots wordt ook genoemd. De leerkracht van Shelby (11 jaar) schrijft bijvoorbeeld: ‘Ze vond het heel leuk, en was trots om dit aan de klas te laten zien.’

Video

Benieuwd naar de andere activiteiten van Klein Geluk?

Activiteitgegevens

Organisatie

Jantje Beton

Projectleider

Marlies Bouman

Telefoonnummer

06 - 402 927 53

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2024 FNO