'Stoepranden met een visuele beperking'

Stoepranden met een visuele beperking

Omschrijving

Jantje Beton wil met het project ‘Stoepranden met een visuele beperking’ kinderen met een visuele beperking bekend maken met het spel stoepranden. Het spel biedt de kinderen namelijk een mogelijkheid om actief te spelen met andere kinderen met én zonder visuele beperking, zonder dat hiervoor grote aanpassingen nodig zijn. Hierdoor kunnen ze meer bewegen en hebben ze meer actieve (en positieve) interactie met leeftijdsgenoten, wat positieve gevolgen heeft voor hun fysieke en sociale ontwikkeling en welbevinden.

Om dit te bereiken maakt Jantje Beton gratis stoeprandpakketten met onder andere Kerby’s, ballen en (aangepaste) speluitleg, en verspreidt deze via leerkrachten van speciaal en regulier onderwijs. Jantje Beton werkt hierbij samen met Bartiméus en Visio. Visueel beperkte kinderen worden betrokken bij de verschillende stappen van het proces.

Doel

Kinderen met een visuele beperking spelen tijdens en na schooltijd samen met leeftijdsgenootjes met en zonder beperking. Door het spel stoepranden te leren en te spelen, komen kinderen in beweging, maken ze plezier met elkaar en versterken ze onder andere sociale en communicatieve vaardigheden, zoals omgaan met winnen en verliezen.

Activiteitgegevens

Organisatie

Jantje Beton

Projectleider

Marlies Bouman

Telefoonnummer

06 - 402 927 53

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter

Volg ons

LinkedIn

Volg ons

Instagram

Deze activiteit wordt landelijk uitgevoerd.

© 2021 FNO