Subsidie aanvragen kan niet op dit moment. Wil je op de hoogte blijven?

Het programma

Klein Geluk loopt van 2018 t/m 2022* en heeft een budget van € 3 miljoen. Er waren twee subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen. Deze leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor werden zes calls uitgeschreven tijdens het programma.
  • Subsidie voor het teweegbrengen van een structurele verandering, door middel van bewezen methodes. Ook deze leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor werden twee calls uitgeschreven.

* Door de coronacrisis is de einddatum van het programma opgeschoven: naar medio 2022.

Programmacommissie

Geert Bos
Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Karin Sok
Senior adviseur Cliënt- en burgerparticipatie Movisie

Nynke Beentjes
Manager informatievoorziening UWV

Hermien de Klijne
Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage Eigen regie en participatie. En het format voor de eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen:

Format Eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen (docx)

Format Tussenrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Format Eindrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Logo Klein Geluk

Download hier het logo van Klein Geluk:

Logo Klein Geluk (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.