Voor én met de mensen om wie het gaat

Doel van Klein Geluk is het vergroten van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Het belangrijkste uitgangspunt is de vraag en behoefte vanuit deze doelgroep zelf. Zij staan centraal in het hele programma.

Het programma

Klein Geluk heeft een looptijd van 7 jaar: van 2022 tot en met 2028. Het budget is € 8 miljoen.

Het programma ondersteunt activiteiten die gebaseerd zijn op de vraag en behoefte vanuit de mensen zelf. Activiteiten die een positieve invloed hebben op:

  • eigen regie (zelf dingen kunnen bepalen)
  • participatie (sociale relaties met anderen)
  • en/of welbevinden (je lichamelijk en geestelijk goed voelen)

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Subsidies voor materialen, dagbesteding en evenementen
In het programma zijn tien open calls. De derde call opent op 1 september 2023. Meer informatie vind je op de pagina ‘Subsidie aanvragen’. Er zijn steeds twee calls per jaar tot en met 2026. In 2027 valt de laatste call van dit programma.

Daarnaast zijn er nog twee programmalijnen:

Betaald werk
Voor mensen met een langdurige lichamelijke beperking willen we de kansen op betaald werk vergroten. Dit doen we door hen in te zetten bij de werkzaamheden van het programma én andere fondsen.

Structurele verbetering
Met dit onderdeel willen we bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hoe precies en op welke domeinen zijn we nog aan het onderzoeken. Hierbij nemen we de evaluatie van de thema-calls van het vorige programma Klein Geluk mee.

Dit nieuwe programma Klein Geluk is gebaseerd op onze ervaringen met, en uitgebreide evaluatie van het vorige programma Klein Geluk én literatuuronderzoek.

De impact van Klein Geluk

De afgelopen jaren hebben vele projecten met onze ondersteuning mooie dingen bereikt en methodieken ontwikkeld die misschien ook jou kunnen inspireren. Op onze impactpagina laten we zien welke impact de activiteiten van Klein Geluk hebben.

Andere fondsen

Past jouw project net niet binnen Klein Geluk? Misschien vind je financiering bij een van de fondsen op deze websites:

Fondsen in Nederland (FIN)

Lokale Fondsen Nederland