Programmacommissie

Geert Bos
Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Karin Sok
Senior adviseur Cliënt- en burgerparticipatie Movisie

Nynke Beentjes
Manager informatievoorziening UWV

Hermien de Klijne
Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Formats rapportages

Download hier de formats voor de tussen- en eindrapportage Eigen regie en participatie en het format voor de eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen:

Format Eindverantwoording Materialen, dagbesteding en evenementen (docx)

Format Tussenrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Format Eindrapportage Eigen regie en participatie (docx)

Logo Klein Geluk

Download hier het logo van Klein Geluk:

Logo Klein Geluk (jpg)

Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk of voor een gekleurde ondergrond (transparant)? Mail dan naar communicatie@fnozorgvoorkansen.nl.

 

Beeld: Levin