'Leesgeluk'

Literatuur als medicijn voor mensen met (beginnende) dementie

Omschrijving

Leesgeluk richtte zich op mensen met (beginnende) dementie die elkaar ontmoeten in een Odensehuis. Dit is een laagdrempelig inloopcentrum waar mensen met beginnende dementie en geheugenklachten en hun mantelzorgers kunnen aankloppen voor ondersteuning, informatie en een zinvolle invulling van de dag.

Leesgeluk wilde hen in staat stellen op een plezierige manier deel te nemen aan de samenleving en te ontsnappen aan apathie en sociaal isolement, door het groepsgewijs lezen en bespreken van literaire teksten (fragmenten uit romans, verhalen en gedichten).

Met Leesgeluk wilde de Culturele Apotheek het plezier van het lezen van literatuur bevorderen. Literatuur kan mensen in contact brengen met elkaar en met hun eigen herinneringen en gevoelens.  Deelnemers kunnen betekenisvolle persoonlijke en sociale connecties maken door op een laagdrempelige manier over hun leven te praten.

Doel

Leesgeluk stelde zich tot doel de sociale participatie en het fysieke en mentale welbevinden van mensen met (beginnende) dementie in Amsterdam te bevorderen, door het opzetten en ondersteunen van samenleesgroepen.

Resultaat

In het project zijn op vijf locaties in Amsterdam (Zuid, Zuidoost, Noord, Centrum en West) samenleesgroepen georganiseerd, waar nu bijna 90 mensen aan deelnemen. Al deze groepen worden voortgezet. 14 Vrijwilligers werden getraind, van wie er 11 nog actief zijn. Er is een database met ruim 500 passende teksten voor de doelgroep samengesteld die de vrijwilligers kunnen gebruiken bij het samenlezen. Op een andere locatie wordt inmiddels proefgedraaid. Er is veel interesse voor het samenlezen in Amsterdam, maar ook daarbuiten.

Activiteitgegevens

Organisatie

Culturele Apotheek

Projectleider

Akke Visser

Volg ons

Facebook

Volg ons

Twitter
© 2024 FNO