'Vernieuwing schoolplein de Twijn'

Vernieuwing schoolplein de Twijn

Omschrijving

Onderwijscentrum de Twijn is de afgelopen jaren enorm gegroeid in leerlingenaantal. Deze groei heeft ertoe geleid dat de SO-locatie te vol is geworden. Hierdoor moesten de EMB-leerlingen (ook SO-leeftijd) verhuizen naar de VSO-locatie.

Helaas is het schoolplein op de VSO-locatie niet interessant of uitdagend. De school wil daarom een plein creëren waar de leerlingen veilig kunnen (leren) spelen en op ontdekking uit kunnen, waarbij wordt ingezet op meer groen en sensomotorische speelaangelegenheden die voor alle leerlingen toegankelijk zijn.

Doel

Doel van het project is een schoolplein creëren waar de leerlingen veilig kunnen (leren) spelen en op ontdekking uit kunnen, waarbij vergroening, sensomotorische speelaangelegenheden en transitiemogelijkheden centraal staan.

Activiteitgegevens

Organisatie

Onderwijscentrum de Twijn

Projectleider

Rob Fransen

Telefoonnummer

038 - 45 35 506

Volg ons

Twitter
© 2020 FNO